Suggestions made Browse pending 1
Translations made 1650
Last login June 23, 2017, 10:23 a.m.
Registration date Oct. 22, 2015, 7:39 a.m.

Projects

desktop-file-translations download.o.o icewm kiwi landing-page libcamgm libgnomesu libstorage libzypp packages-i18n release-notes-openSUSE scout snapper software-o-o yast-add-on yast-auth-client yast-autoinst yast-base yast-bootloader yast-control yast-control-center yast-country yast-dns-server yast-firstboot yast-fonts yast-gtk-pkg yast-installation yast-ncurses-pkg yast-packager yast-pkg-bindings yast-qt-pkg yast-registration yast-relocation-server yast-rpm-groups yast-slide-show yast-storage yast-update yast-users yast-vm yast-vpn zypper

Activity in last 30 days

Activity in last year

Recent changes

When User Action Translation
2 days ago Mindaugas Baranauskas New translation yast-fonts/master - Lithuanian
Šią parinktį galite pakeisti:<ul>
2 days ago Mindaugas Baranauskas New translation yast-fonts/master - Lithuanian
Tarptaškinis vaizdavimas
2 days ago Mindaugas Baranauskas New translation yast-fonts/master - Lithuanian
Išskirtinė taškinė korekcija
2 days ago Mindaugas Baranauskas Translation changed yast-fonts/master - Lithuanian
Šriftai gali būti diegiami, pavyzdžiui, iš fontinfo.opensuse.org
svetainės. Jei šriftą įdiegsite vis dar paleidę šį YaST modulį,
tuomet pakeitimus matysite iš naujo nuskaitę profilį.
2 days ago Mindaugas Baranauskas New translation yast-fonts/master - Lithuanian
Šriftai gali būti diegiami, pavyzdžiui, per
2 days ago Mindaugas Baranauskas New translation yast-fonts/master - Lithuanian
Kiekvienam pseudonimui įdiekite bent po vieną šriftų šeimą,
antraip šios parinktys neturės jokio poveikio.

2 days ago Mindaugas Baranauskas Translation changed yast-fonts/master - Lithuanian
Šeimų parinktyseFamily preference list for %s
nėra susieti su jokia įdo not coniegta šrinftų šeimany installed family.

2 days ago Mindaugas Baranauskas New translation yast-fonts/master - Lithuanian
Šeimų parinktyseFamily preference list for %s
do not contain any installed family.

2 days ago Mindaugas Baranauskas Translation changed yast-fonts/master - Lithuanian
%s atitikmenys
2 days ago Mindaugas Baranauskas New translation yast-fonts/master - Lithuanian
Daugiau informacijos rasite „yast2-fonts“ paketo dokumentacijos „README.subpixel-patents“ rinkmenoje.
Browse all changes for user