Suggestions made 8
Translations made 119
Last login Feb. 23, 2017, 1:32 p.m.
Registration date Oct. 25, 2016, 2:05 p.m.

Projects

release-notes-openSUSE

Activity in last 30 days

Activity in last year

Recent changes

When User Action Translation
a month ago Michał Szymański New translation release-notes-openSUSE/Leap_42.2 - Polish
Poniższe notatki dotyczą aktualizacji od wersji openSUSE 13.2 lub starszej. Sprawdź również informacje zawarte w <xref linkend="sec.upgrade.421"/>.
a month ago Michał Szymański New translation release-notes-openSUSE/Leap_42.2 - Polish
Aktualizacja z openSUSE 13.2
a month ago Michał Szymański Translation changed release-notes-openSUSE/Leap_42.2 - Polish
Na dotkniętych systemach, sterownik CCISS może zostać skonfigurowany by przywrócic poprzednie zachowanie i wykryć kontroler ponownie. Aby to zrobić, dodaj parametr kernela <literal>cciss.cciss_allow_hpsa=0</literal>.
a month ago Michał Szymański New translation release-notes-openSUSE/Leap_42.2 - Polish
Na dotkniętych systemach, sterownik CCISS może zostać skonfigurowany by przywrócic poprzednie zachowanie i wykryć kontroler ponownie. Aby to zrobić, dodaj parametr kernela <literal>cciss.cciss_allow_hpsa=0</literal>
a month ago Michał Szymański New translation release-notes-openSUSE/Leap_42.2 - Polish
Sterownik kontrolerów Compaq/HP Smart Array (CCISS) (<filename>cciss.ko</filename>) nie wspiera już domyślnie niektórych kontrolerów. Może to doprowadzić do tego że dysk root nie zostanie wykryty przez kernel openSUSE Leap 42.2.
a month ago Michał Szymański New translation release-notes-openSUSE/Leap_42.2 - Polish
Systemy z kontrolerami CCISS mogą po aktualizacji przestać się uruchomiać
a month ago Michał Szymański New translation release-notes-openSUSE/Leap_42.2 - Polish
Jeżeli korzystasz z openSUSE Leap 42.1 na AArch64, rozważ świeżą instalację openSUSE Leap 42.2 zamiast aktualizacji.
a month ago Michał Szymański New translation release-notes-openSUSE/Leap_42.2 - Polish
W openSUSE Leap 42.1, domyślny rozmiar strony wynosił 64 kB. W openSUSE Leap 42.2, rozmiar stron został zmieniony na 4kB. Ta zmiana powoduje że stare systemy plików Swap oraz Btrfs stają się nie używalne.
a month ago Michał Szymański New translation release-notes-openSUSE/Leap_42.2 - Polish
AArch64: Rozmiar strony został zmieniony w openSUSE Leap 42.2 w porównaniu z openSUSE Leap 42.1
a month ago Michał Szymański New translation release-notes-openSUSE/Leap_42.2 - Polish
sudo zypper rm xf86-input-synaptics
Browse all changes for user