Suggestions made 6
Translations made 1100
Last login Nov. 28, 2016, 3:49 p.m.
Registration date Dec. 4, 2015, 5:07 a.m.

Projects

download.o.o eiciel icewm kiwi landing-page libcamgm libstorage libzypp release-notes-openSUSE scout skelcd-openSUSE yast-add-on yast-base yast-cluster yast-country yast-firstboot yast-installation yast-ncurses-pkg yast-pkg-bindings yast-qt yast-qt-pkg yast-slide-show yast-storage yast-timezone_db yast-update yast-vm yast-vpn zypper

Activity in last 30 days

Activity in last year

Recent changes

When User Action Translation
a month ago Jonas Svensson New translation release-notes-openSUSE/Leap_42.1 - Swedish
Om du uppdaterar från openSUSE 13.2 kan du inte konvertera filsystemet till den nya layouten, men du kan återfå det förlorade diskutrymmet.
a month ago Jonas Svensson Suggestion accepted release-notes-openSUSE/Leap_42.2 - Swedish
Skapa en ny subvolym:
a month ago Jonas Svensson Translation changed skelcd-openSUSE/master - Swedish
Detta är en icke-officiell översättning av openSUSE #VERSION# licensen
till svenska. Denna text är ej juridiskt bindande i fråga om villkoren
för att distribuera openSUSE #VERSION# - endast den engelska original-
texten av licensen för openSUSE #VERSION# är det. Likväl hoppas vi att
denna översättning kan vara till hjälp för användare med svenska som
modersmål att lättare förstå licensen.
a month ago Jonas Svensson Translation changed skelcd-openSUSE/master - Swedish
Detta är en icke-officiell översättning av openSUSE #VERSION# licensen
till Svenska. Denna text är ej juridiskt bindande i fråga om villkoren
för att distribuera openSUSE #VERSION# - endast den engelska original-
texten av licensen för openSUSE #VERSION# är det. Likväl hoppas vi att
denna översättning kan vara till hjälp för användare med svenska som
modersmål att lättare förstå licensen.
2 months ago Jonas Svensson Translation changed yast-slide-show/master - Swedish
openSUSE är "the maker's choice" för systemadministratörer, utvecklare och vanliga datoranvändare eftersom du får större valfrihet än med andra distributioner. openSUSE Leap kombinerar utprovade kärnpaket från SUSE Linux med paket byggda av vår community, vilket skapar synergi för projektet. Få det bästa av båda världarna med openSUSE Leap. openSUSE erbjuder en funktionsrik servermiljö så väl som en användarvänligt operativsystem för hemdatorer. Entusiaster och proffs som letar efter en långsiktig, mycket stabil Linux-system behöver inte leta längre än openSUSE Leap 42.2, som har gemensamma källor med SUSE Linux Enterprise. Tack för att du väljer att installera det mest pålitliga och stabila Linuxssystemet - openSUSE 42.2.
2 months ago Jonas Svensson Translation changed release-notes-openSUSE/Leap_42.2 - Swedish
Skapa en ny undervolym:
2 months ago Jonas Svensson Translation changed release-notes-openSUSE/Leap_42.1 - Swedish
Metoden för namngivning av nätverkskorten förändrades från och med openSUSE 42.1. Version 13.2 använde sig av förutsägbara namn (t.ex. <literal>enp5s0</literal>), medan openSUSE 42.1 använder beständiga namn (<literal>eth0</literal>). Efter uppdatering och omstart av datorn kan namnen på dina nätverkskort komma att ändras, vilket kan låsa dig ute från datorn. För att hindra namnbyte, kör följande kommando för vart och ett av nätverkskorten innan du startar om datorn:
2 months ago Jonas Svensson Translation changed release-notes-openSUSE/Leap_42.2 - Swedish
Metoden för namngivning av nätverkskorten förändrades från och med openSUSE 42.1. Version 13.2 använde sig av förutsägbara namn (t.ex. <literal>enp5s0</literal>), medan openSUSE 42.1 använder beständiga namn (<literal>eth0</literal>). Efter uppdatering och omstart av datorn kan namnen på dina nätverkskort komma att ändras, vilket kan låsa dig ute från datorn. För att hindra namnbyte, kör följande kommando för vart och ett av nätverkskorten innan du startar om datorn:
2 months ago Jonas Svensson Translation changed release-notes-openSUSE/Leap_42.2 - Swedish
För att lösa detta, flytta <filename>/var/cache</filename> till en separat undervolym. Vid en nyinstallation av openSUSE Leap 42.2 görs detta automatiskt. För att konvertera ett existerade filsystem, utför följande steg:
2 months ago Jonas Svensson Translation changed release-notes-openSUSE/Leap_42.2 - Swedish
<filename>/var/cache</filename> innehåller mycken kortlagrad data, såsom Zyppers cache med RPM paket i olika versioner för varje uppdatering. Att spara data som till största delen är redundant och tillfällig leder till att diskutrymmet för avbilder (snapshots) växer mycket fort.
Browse all changes for user