Suggestions made 1
Translations made 22
Last login June 19, 2016, 9:46 a.m.
Registration date April 24, 2016, 1:32 p.m.

Projects

release-notes-openSUSE yast-slide-show

Activity in last 30 days

Activity in last year

Recent changes

When User Action Translation
a year ago Kenny Verstraete New translation release-notes-openSUSE/Leap_42.1 - Dutch
umount /mnt
a year ago Kenny Verstraete New translation release-notes-openSUSE/Leap_42.1 - Dutch
find /mnt -xdev -delete
a year ago Kenny Verstraete New translation release-notes-openSUSE/Leap_42.1 - Dutch
mount /dev/<placeholder-1/> -o subvolid=5 /mnt
a year ago Kenny Verstraete New translation release-notes-openSUSE/Leap_42.1 - Dutch
&lt;ROOT_FILE_SYSTEM&gt;
a year ago Kenny Verstraete New translation release-notes-openSUSE/Leap_42.1 - Dutch
Koppel het aanvankelijk root bestandssysteem aan:
a year ago Kenny Verstraete New translation release-notes-openSUSE/Leap_42.1 - Dutch
Dit gedeelte bevat aantekeningen in verband met upgraden van het systeem. Voor gedetailleerde upgrade instructies, bekijk het document op <ulink url="https://doc.opensuse.org/documentation/leap/startup/html/book.opensuse.startup/cha.update.osuse.html"/>.
a year ago Kenny Verstraete New translation release-notes-openSUSE/Leap_42.1 - Dutch
Deze sectie bevat installatie-gerelateerde notities. Voor gedetailleerde upgrade instructies, bekijkt u de documentatie op <ulink url="https://doc.opensuse.org/documentation/leap/startup/html/book.opensuse.startup/part.basics.html"/>.
a year ago Kenny Verstraete New translation release-notes-openSUSE/Leap_42.1 - Dutch
CUPS-banners en de CUPS-testpagina zijn verplaatst van het <literal>cups</literal>-pakket naar het <literal>cups-filters</literal>-pakket (zie <ulink url="http://www.cups.org/str.php?L4120">http://www.cups.org/str.php?L4120</ulink> en <ulink url="https://bugzilla.opensuse.org/show_bug.cgi?id=735404">https://bugzilla.opensuse.org/show_bug.cgi?id=735404</ulink>).
a year ago Kenny Verstraete New translation release-notes-openSUSE/Leap_42.1 - Dutch
Stel <command>xscreensaver</command> in om samen met de bureaubladsessie op te starten door <menuchoice><guimenu>K</guimenu><guimenu>Instellingen</guimenu><guimenu>Bureaubladconfiguratie</guimenu></menuchoice> te selecteren, en vervolgens <menuchoice><guimenu>Opstarten en afsluiten</guimenu><guimenu>Autostart</guimenu></menuchoice> te kiezen. Klik op <guimenu>Programma toevoegen</guimenu>, geef <literal>xscreensaver</literal> in en klik op <guimenu>OK</guimenu>.
a year ago Kenny Verstraete New translation release-notes-openSUSE/Leap_42.1 - Dutch
Om af te drukken naar oude servers moet de versie van het IPP-protocol expliciet gespecificeerd worden door <literal>/version=1.1</literal> toe te voegen aan ofwel:
Browse all changes for user