Changes API


See <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-3.6.1/api.html#changes">the Weblate's Web API documentation</a> for detailed
description of the API.

GET /api/changes/1138804/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/111026/",
  "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/kiwi/master/",
  "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/kiwi/master/nb/",
  "dictionary": null,
  "user": 917,
  "author": 917,
  "timestamp": "2018-09-06T20:21:50.888852Z",
  "action": 5,
  "target": "Systemet vil ikke klare å starte. Du må reparere og installere bootloaderen før neste omstart. Se /var/log/boot.kiwi for mer informasjon",
  "id": 1138804,
  "action_name": "New translation",
  "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1138804/"
}