Changes API


See <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-3.6.1/api.html#changes">the Weblate's Web API documentation</a> for detailed
description of the API.

GET /api/changes/1271565/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/3020562/",
  "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-wol/master/",
  "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-wol/master/sq/",
  "dictionary": null,
  "user": 931,
  "author": 931,
  "timestamp": "2019-07-18T21:44:09.957977Z",
  "action": 5,
  "target": "Nuk u gjet asnjë klient i konfiguruar më parë.\nMegjithatë, një konfiguracion DHCP u gjet në këtë sistem. Importo hostin\ntë dhënat e konfigurimit (adresat MAC dhe emrat e strehuesit) nga\n'/Etc/dhcpd.conf'?\n",
  "id": 1271565,
  "action_name": "New translation",
  "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1271565/"
}