Changes API.

See the Weblate's Web API documentation for detailed description of the API.

GET /api/changes/1318537/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/2315514/?format=api",
  "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-reipl/master/?format=api",
  "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-reipl/master/sq/?format=api",
  "user": "https://l10n.opensuse.org/api/users/KristinaQejvanaj/?format=api",
  "author": "https://l10n.opensuse.org/api/users/KristinaQejvanaj/?format=api",
  "timestamp": "2019-12-26T20:18:05.980561Z",
  "action": 5,
  "target": "&Numri i portit në të gjithë botën",
  "id": 1318537,
  "action_name": "New translation",
  "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1318537/?format=api"
}