Changes API


See <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-3.6.1/api.html#changes">the Weblate's Web API documentation</a> for detailed
description of the API.

GET /api/changes/1332622/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/2310964/",
  "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-reipl/master/",
  "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-reipl/master/ca/",
  "dictionary": null,
  "user": 60,
  "author": 60,
  "timestamp": "2020-02-12T14:59:53.669607Z",
  "action": 2,
  "target": "

El dispositiu ha de ser un ID de dispositiu de bus vàlid ID en mínuscules\nen un format de sysfs compatible 0.<ID de conjunt de subcanal>.<ID de dispositiu>,\ncom ara 0.0.5c51. Segons el mètode triat, això es pot referir a DASD o a un adaptador\nFCP.

", "id": 1332622, "action_name": "Translation changed", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1332622/" }