Changes API


See <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-3.6.1/api.html#changes">the Weblate's Web API documentation</a> for detailed
description of the API.

GET /api/changes/1332627/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/2310972/",
  "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-reipl/master/",
  "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-reipl/master/ca/",
  "dictionary": null,
  "user": 60,
  "author": 60,
  "timestamp": "2020-02-12T15:02:57.805946Z",
  "action": 2,
  "target": "

El selector de programa d'arrencada ha de ser un número enter no negatiu\nper triar una configuració d'arrencada del menú del carregador zipl. Useu 0 per seleccionar\nla configuració per defecte.

", "id": 1332627, "action_name": "Translation changed", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1332627/" }