Changes API.

See the Weblate's Web API documentation for detailed description of the API.

GET /api/changes/1332627/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/2310972/?format=api",
  "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-reipl/master/?format=api",
  "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-reipl/master/ca/?format=api",
  "user": "https://l10n.opensuse.org/api/users/Dmedina/?format=api",
  "author": "https://l10n.opensuse.org/api/users/Dmedina/?format=api",
  "timestamp": "2020-02-12T15:02:57.805946Z",
  "action": 2,
  "target": "<p>El <b>selector de programa d'arrencada</b> ha de ser un número enter no negatiu\nper triar una configuració d'arrencada del menú del carregador zipl. Useu 0 per seleccionar\nla configuració per defecte.</p>",
  "id": 1332627,
  "action_name": "Translation changed",
  "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1332627/?format=api"
}