Changes API.

See the Weblate's Web API documentation for detailed description of the API.

GET /api/changes/1379507/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/136560/?format=api",
  "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/master/?format=api",
  "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/master/sv/?format=api",
  "user": "https://l10n.opensuse.org/api/users/piano_jonas/?format=api",
  "author": "https://l10n.opensuse.org/api/users/piano_jonas/?format=api",
  "timestamp": "2020-03-30T12:51:31.937899Z",
  "action": 2,
  "target": "<emphasis>Bakgrund:</emphasis> En del UEFI-firmware har en bugg som får datorn att krascha om för mycket data i skrivs in i UEFI:ets lagringsutrymme. Hur mycket \"för mycket\" är vet dock ingen och openSUSE försöker minimera risken genom att bara skriva in så mycket data som behövs för att starta operativsystemet. Till detta räknas positionen för openSUSEs bootloader. Funktioner i uppströms Linuxkärnor som använder UEFI området till att spara boot och kraschloggar (<literal>pstore</literal>) har stängts av. Trots det bör du ändå uppdatera ditt UFEI-firmware för att undvika eventuella problem.",
  "id": 1379507,
  "action_name": "Translation changed",
  "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1379507/?format=api"
}