Changes API.

See the Weblate's Web API documentation for detailed description of the API.

GET /api/changes/1379510/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/7685615/?format=api",
  "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/master/?format=api",
  "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/master/sv/?format=api",
  "user": "https://l10n.opensuse.org/api/users/piano_jonas/?format=api",
  "author": "https://l10n.opensuse.org/api/users/piano_jonas/?format=api",
  "timestamp": "2020-03-30T12:56:15.912146Z",
  "action": 2,
  "target": "<command>systemctl reload apparmor</command> laddade om AppArmors profiler på ett korrekt sätt (och är fortfarande det rekommenderade sättet att utföra detta på.)",
  "id": 1379510,
  "action_name": "Translation changed",
  "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1379510/?format=api"
}