Changes API


See <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-3.6.1/api.html#changes">the Weblate's Web API documentation</a> for detailed
description of the API.

GET /api/changes/1379514/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/7685622/",
  "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/master/",
  "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/master/sv/",
  "dictionary": null,
  "user": 100,
  "author": 100,
  "timestamp": "2020-03-30T13:01:10.964248Z",
  "action": 2,
  "target": "I tidigare versioner av openSUSE kunde man skriva bokstäver som inte finns i tangentbordslayouten med hjälp av Compose-tangentkombinationer. T.ex. för att skriva ett å, kunde man trycka ned och sedan släppa upp Right Ctrl och sedan trycka ned a två gånger.",
  "id": 1379514,
  "action_name": "Translation changed",
  "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1379514/"
}