Changes API.

See the Weblate's Web API documentation for detailed description of the API.

GET /api/changes/1379517/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/7685612/?format=api",
  "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/master/?format=api",
  "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/master/sv/?format=api",
  "user": "https://l10n.opensuse.org/api/users/piano_jonas/?format=api",
  "author": "https://l10n.opensuse.org/api/users/piano_jonas/?format=api",
  "timestamp": "2020-03-30T13:04:22.655950Z",
  "action": 5,
  "target": "I en del fall visar inte Plymouth lösenordsprompten korrekt. För att fixa detta lägg till <literal>plymouth.enable=0</literal> till kärnans kommandorad. Se också <link xlink:href=\"https://bugzilla.opensuse.org/show_bug.cgi?id=966255\"/>.",
  "id": 1379517,
  "action_name": "New translation",
  "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1379517/?format=api"
}