Changes API.

See the Weblate's Web API documentation for detailed description of the API.

GET /api/changes/1393098/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/7663606/?format=api",
  "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iplb/master/?format=api",
  "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iplb/master/ca/?format=api",
  "user": "https://l10n.opensuse.org/api/users/Dmedina/?format=api",
  "author": "https://l10n.opensuse.org/api/users/Dmedina/?format=api",
  "timestamp": "2020-04-22T09:58:31.384656Z",
  "action": 2,
  "target": "</p><p><b><big>request</big> = \"</b><i>uri a l'objecte de la petició</i><b>\"</b>\n</p><p>L'objecte serà sol·licitat d'acord amb els segons de l'interval de comprovació a cada servidor real. La cadena de text ha d'anar entre cometes. Tingueu present que aquesta cadena es pot passar per alt\nper una cadena de petició opcional basada en un servidor real.\n</p><p>Per a una comprovació <small>DNS</small> hauria de ser el nom d'un registre A o l'adreça d'un registre <small>PTR</small> per buscar.\n</p><p>Per a una comprovació MySQL, Oracle o PostgeSQL, hauria de ser una consulta <small>SQL</small>. Les dades retornades no es comproven, només es mira que la resposta tingui una o més\nfiles. Aquest valor de configuració és obligatori.\n</p><p>Per a una comprovació de simpletcp, la cadena s'envia al peu de la lletra excepte que qualsevol ocurrència\n sigui reemplaçada per un caràcter de línia nova.\n\n\n",
  "id": 1393098,
  "action_name": "Translation changed",
  "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1393098/?format=api"
}