Changes API


See <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-3.6.1/api.html#changes">the Weblate's Web API documentation</a> for detailed
description of the API.

GET /api/changes/1435956/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/11142883/",
  "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/leap-15_2/",
  "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/leap-15_2/sv/",
  "dictionary": null,
  "user": 100,
  "author": 100,
  "timestamp": "2020-05-24T06:00:37.787712Z",
  "action": 2,
  "target": "Innan en systemuppdatering påbörjas skapas en ny Btfrs-ögonblicksbild av rotfilsystemet. Därefter installeras alla förändringar från uppdateringen på denna avbild. För att fullborda uppdateringen, starta om datorn med den nya avbilden.",
  "id": 1435956,
  "action_name": "Translation changed",
  "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1435956/"
}