Changes API


See <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-3.6.1/api.html#changes">the Weblate's Web API documentation</a> for detailed
description of the API.

GET /api/changes/846292/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/2108/",
  "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/libgnomesu/master/",
  "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/libgnomesu/master/pl/",
  "dictionary": null,
  "user": 234,
  "author": 234,
  "timestamp": "2018-01-25T12:04:07.624014Z",
  "action": 2,
  "target": "\nCopyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.\nTo oprogramowanie jest bezpłatne. Warunki kopiowania opisano w źródle.\nNa program nie jest udzielana ŻADNA gwarancja, nawet RĘKOJMI\nani PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.\n",
  "id": 846292,
  "action_name": "Translation changed",
  "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/846292/"
}