Translation components API.


See <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-3.6.1/api.html#components">the Weblate's Web API documentation</a> for detailed
description of the API.

GET /api/components/yast-mail/master/changes/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 2653,
  "next": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-mail/master/changes/?page=2",
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1703310/",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-mail/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-mail/master/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 308,
      "author": 308,
      "timestamp": "2020-03-27T07:06:23.556789Z",
      "action": 2,
      "target": "\n

Aktivering av virusavsökning (AMaViS) kontrollerar inkommande och utgående post \nmed AMaViS.

\n", "id": 1378792, "action_name": "Translation changed", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1378792/" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1703310/", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-mail/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-mail/master/sv/", "dictionary": null, "user": 308, "author": 308, "timestamp": "2020-03-27T07:06:23.551508Z", "action": 45, "target": "", "id": 1378791, "action_name": "New contributor", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1378791/" }, { "unit": null, "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-mail/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-mail/master/sq/", "dictionary": null, "user": null, "author": null, "timestamp": "2020-03-05T15:55:26.403839Z", "action": 17, "target": "", "id": 1369569, "action_name": "Committed changes", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1369569/" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1702326/", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-mail/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-mail/master/sq/", "dictionary": null, "user": 931, "author": 931, "timestamp": "2020-03-05T13:01:58.246498Z", "action": 5, "target": "\n

Ju mund të dëshironi që maili që keni dërguar të shfaqet sikur të kishte origjinën\n company.com në vend të pc-042.company.com .\nPërdorni kutinë e tekstit të dhënë ose një dialog më të detajuar.

\n", "id": 1369443, "action_name": "New translation", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1369443/" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1702266/", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-mail/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-mail/master/sq/", "dictionary": null, "user": null, "author": 2, "timestamp": "2020-02-29T19:53:46.532126Z", "action": 29, "target": "Përdorues lokal", "id": 1367408, "action_name": "Suggestion removed during cleanup", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1367408/" }, { "unit": null, "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-mail/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-mail/master/sq/", "dictionary": null, "user": null, "author": null, "timestamp": "2020-02-29T18:55:18.296543Z", "action": 17, "target": "", "id": 1367392, "action_name": "Committed changes", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1367392/" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1702318/", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-mail/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-mail/master/sq/", "dictionary": null, "user": 931, "author": 931, "timestamp": "2020-02-29T16:16:27.492814Z", "action": 5, "target": ".", "id": 1367238, "action_name": "New translation", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1367238/" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1702314/", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-mail/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-mail/master/sq/", "dictionary": null, "user": 931, "author": 931, "timestamp": "2020-02-29T16:15:55.740567Z", "action": 5, "target": "Konfigurimi i mail-it", "id": 1367237, "action_name": "New translation", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1367237/" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1702310/", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-mail/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-mail/master/sq/", "dictionary": null, "user": 931, "author": 931, "timestamp": "2020-02-29T16:15:41.588870Z", "action": 5, "target": "Destinacionet", "id": 1367236, "action_name": "New translation", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1367236/" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1702300/", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-mail/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-mail/master/sq/", "dictionary": null, "user": 931, "author": 931, "timestamp": "2020-02-29T16:12:45.492008Z", "action": 5, "target": "&Destinacionet", "id": 1367235, "action_name": "New translation", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1367235/" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1702294/", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-mail/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-mail/master/sq/", "dictionary": null, "user": 931, "author": 931, "timestamp": "2020-02-29T16:11:38.749259Z", "action": 5, "target": "Fs&hji", "id": 1367234, "action_name": "New translation", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1367234/" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1702292/", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-mail/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-mail/master/sq/", "dictionary": null, "user": 931, "author": 931, "timestamp": "2020-02-29T16:06:52.342652Z", "action": 5, "target": "Përdorues", "id": 1367232, "action_name": "New translation", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1367232/" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1702288/", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-mail/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-mail/master/sq/", "dictionary": null, "user": 931, "author": 931, "timestamp": "2020-02-29T16:05:54.156473Z", "action": 5, "target": "Serveri", "id": 1367229, "action_name": "New translation", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1367229/" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1702286/", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-mail/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-mail/master/sq/", "dictionary": null, "user": 931, "author": 931, "timestamp": "2020-02-29T16:05:46.517554Z", "action": 5, "target": "Shkarikimi i mail-it", "id": 1367228, "action_name": "New translation", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1367228/" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1702284/", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-mail/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-mail/master/sq/", "dictionary": null, "user": 931, "author": 931, "timestamp": "2020-02-29T16:05:20.074632Z", "action": 5, "target": "&Fjalëkalimi", "id": 1367227, "action_name": "New translation", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1367227/" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1702282/", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-mail/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-mail/master/sq/", "dictionary": null, "user": 931, "author": 931, "timestamp": "2020-02-29T16:05:08.989550Z", "action": 5, "target": "&Emri i përdoruesit", "id": 1367226, "action_name": "New translation", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1367226/" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1702274/", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-mail/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-mail/master/sq/", "dictionary": null, "user": 931, "author": 931, "timestamp": "2020-02-29T16:04:42.485992Z", "action": 5, "target": "Fsh&ji", "id": 1367224, "action_name": "New translation", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1367224/" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1702272/", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-mail/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-mail/master/sq/", "dictionary": null, "user": 931, "author": 931, "timestamp": "2020-02-29T16:03:41.711450Z", "action": 5, "target": "&Edito", "id": 1367222, "action_name": "New translation", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1367222/" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1702270/", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-mail/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-mail/master/sq/", "dictionary": null, "user": 931, "author": 931, "timestamp": "2020-02-29T16:03:00.626874Z", "action": 5, "target": "Sh&to", "id": 1367221, "action_name": "New translation", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1367221/" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1702268/", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-mail/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-mail/master/sq/", "dictionary": null, "user": 931, "author": 931, "timestamp": "2020-02-29T16:02:28.464043Z", "action": 5, "target": "Shfaqet si", "id": 1367220, "action_name": "New translation", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1367220/" } ] }