Translation components API.


See <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-3.6.1/api.html#components">the Weblate's Web API documentation</a> for detailed
description of the API.

GET /api/components/yast-wol/master/changes/?page=2
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 388,
  "next": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-wol/master/changes/?page=3",
  "previous": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-wol/master/changes/",
  "results": [
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/3019626/",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-wol/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-wol/master/et/",
      "dictionary": null,
      "user": 995,
      "author": 995,
      "timestamp": "2019-11-03T10:50:39.803568Z",
      "action": 2,
      "target": "Ärka-On-Lan",
      "id": 1298764,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1298764/"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/3019626/",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-wol/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-wol/master/et/",
      "dictionary": null,
      "user": 995,
      "author": 995,
      "timestamp": "2019-11-03T10:50:39.797539Z",
      "action": 45,
      "target": "",
      "id": 1298763,
      "action_name": "New contributor",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1298763/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-wol/master/",
      "translation": null,
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-07-29T17:51:15.826543Z",
      "action": 47,
      "target": "UpdateFailure",
      "id": 1273740,
      "action_name": "New component alert",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1273740/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-wol/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-wol/master/sq/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-07-18T23:51:13.755602Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 1271609,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1271609/"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/3020562/",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-wol/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-wol/master/sq/",
      "dictionary": null,
      "user": 931,
      "author": 931,
      "timestamp": "2019-07-18T21:44:09.957977Z",
      "action": 5,
      "target": "Nuk u gjet asnjë klient i konfiguruar më parë.\nMegjithatë, një konfiguracion DHCP u gjet në këtë sistem. Importo hostin\ntë dhënat e konfigurimit (adresat MAC dhe emrat e strehuesit) nga\n'/Etc/dhcpd.conf'?\n",
      "id": 1271565,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1271565/"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/3020562/",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-wol/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-wol/master/sq/",
      "dictionary": null,
      "user": 931,
      "author": 931,
      "timestamp": "2019-07-18T21:44:09.949401Z",
      "action": 45,
      "target": "",
      "id": 1271564,
      "action_name": "New contributor",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1271564/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-wol/master/",
      "translation": null,
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-05-24T19:49:33.841359Z",
      "action": 47,
      "target": "MissingLicense",
      "id": 1261461,
      "action_name": "New component alert",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1261461/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-wol/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-wol/master/zh_TW/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-01-31T14:23:39.379935Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 1205590,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1205590/"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/3020880/",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-wol/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-wol/master/zh_TW/",
      "dictionary": null,
      "user": 210,
      "author": 210,
      "timestamp": "2019-01-28T07:37:10.444260Z",
      "action": 2,
      "target": "網路喚醒功能",
      "id": 1202775,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1202775/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-wol/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-wol/master/zh_TW/",
      "dictionary": null,
      "user": 210,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-01-28T07:37:10.267432Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 1202774,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1202774/"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/3020880/",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-wol/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-wol/master/zh_TW/",
      "dictionary": null,
      "user": 210,
      "author": 154,
      "timestamp": "2019-01-28T07:36:20.653011Z",
      "action": 7,
      "target": "Wake-On-Lan",
      "id": 1202773,
      "action_name": "Suggestion accepted",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1202773/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-wol/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-wol/master/it/",
      "dictionary": null,
      "user": 4,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-01-24T21:14:02.577998Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 1198028,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1198028/"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/3019900/",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-wol/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-wol/master/it/",
      "dictionary": null,
      "user": 240,
      "author": 240,
      "timestamp": "2019-01-24T14:43:10.748732Z",
      "action": 2,
      "target": "Indirizzo MAC del\nclient: ",
      "id": 1197636,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1197636/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-wol/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-wol/master/zu/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2018-12-21T02:44:01.506288Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 1186443,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1186443/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-wol/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-wol/master/zh_TW/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2018-12-21T02:44:01.366086Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 1186442,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1186442/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-wol/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-wol/master/zh_CN/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2018-12-21T02:44:01.218392Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 1186441,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1186441/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-wol/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-wol/master/xh/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2018-12-21T02:44:01.105733Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 1186440,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1186440/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-wol/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-wol/master/wa/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2018-12-21T02:44:00.951706Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 1186439,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1186439/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-wol/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-wol/master/vi/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2018-12-21T02:44:00.794119Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 1186438,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1186438/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-wol/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-wol/master/uk/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2018-12-21T02:44:00.657733Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 1186437,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1186437/"
    }
  ]
}