Translation projects API.


See <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-3.6.1/api.html#projects">the Weblate's Web API documentation</a> for detailed
description of the API.

GET /api/projects/release-notes-opensuse/changes/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 7927,
  "next": "https://l10n.opensuse.org/api/projects/release-notes-opensuse/changes/?format=api&page=2",
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/11596814/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/leap-15_2/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/leap-15_2/sv/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": 2,
      "timestamp": "2020-10-15T09:54:07.341611Z",
      "action": 4,
      "target": "Drivrutiner och hårdvara",
      "id": 1630614,
      "action_name": "Suggestion added",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1630614/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/11046890/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/leap-15_1/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/leap-15_1/sv/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": 2,
      "timestamp": "2020-10-15T09:52:59.499664Z",
      "action": 4,
      "target": "Denna sektion listar generella skrivbordsproblem och ändringar i openSUSE Leap 15.1.",
      "id": 1630613,
      "action_name": "Suggestion added",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1630613/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/10557018/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/leap-15_1/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/leap-15_1/sv/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": 2,
      "timestamp": "2020-10-15T09:51:44.038046Z",
      "action": 4,
      "target": "Rapportera alla programbuggar du stöter på i denna förhandsutgåva av openSUSE 15.1 till openSUSE Bugzilla. För mer information, se . Om det är något du vill skall läggas till i denna viktiga information om utgåvan, rapportera en bugg i komponenten Release Notes.",
      "id": 1630612,
      "action_name": "Suggestion added",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1630612/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/10557014/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/leap-15_1/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/leap-15_1/sv/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": 2,
      "timestamp": "2020-10-15T09:51:35.520358Z",
      "action": 4,
      "target": "Slutet för serviceperioden av openSUSE 15.1 har nu nåtts. För att fortsätta hålla ditt system uppdaterat skall du uppgradera till senaste versionen av openSUSE. Försäkra dig om att du installerat alla uppdateringarna för openSUSE 15.1 innan du påbörjar uppgraderingen.",
      "id": 1630611,
      "action_name": "Suggestion added",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1630611/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/10557012/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/leap-15_1/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/leap-15_1/sv/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": 2,
      "timestamp": "2020-10-15T09:50:27.832605Z",
      "action": 4,
      "target": "Detta är en förhandsversion av versionsinformationen för kommande openSUSE 15.1.",
      "id": 1630610,
      "action_name": "Suggestion added",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1630610/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/11139656/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/leap-15_2/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/leap-15_2/ar/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": 2,
      "timestamp": "2020-10-13T18:31:13.907920Z",
      "action": 4,
      "target": "وصلت نهاية فترة دعم أوبن سوزي Leap 15.2 الآن. للحفاظ على النظام مُحدث وآمن، قم بالترقية إلى إصدار أوبن سوزي الحالي. قبل البدء في الترقية، تأكد من تطبيق كافة تحديثات الصيانة لأوبن سوزي Leap 15.2.",
      "id": 1629328,
      "action_name": "Suggestion added",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1629328/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/11821132/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/leap-15_2/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/leap-15_2/fr/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": 2,
      "timestamp": "2020-10-13T18:28:19.581916Z",
      "action": 4,
      "target": "Cela peut empêcher le chargement de modules noyau tiers si le mode Secure Boot UEFI est activé. Les paquets de modules noyau (KMP) des dépôts officiels openSUSE ne sont pas affectés, car leurs modules sont signés avec la clé openSUSE. La vérification de signature a le comportement suivant:",
      "id": 1629327,
      "action_name": "Suggestion added",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1629327/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/11139654/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/leap-15_2/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/leap-15_2/ar/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": 2,
      "timestamp": "2020-10-13T18:18:27.664953Z",
      "action": 4,
      "target": "هذه هي النسخة الأولى من ملاحظات الإصدار القادم من أوبن سوزي Leap 15.2.",
      "id": 1629326,
      "action_name": "Suggestion added",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1629326/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/leap-15_2/?format=api",
      "translation": null,
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-10-12T16:49:11.256836Z",
      "action": 18,
      "target": "",
      "id": 1628703,
      "action_name": "Pushed changes",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1628703/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/leap-15_2/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/leap-15_2/it/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-10-12T16:49:05.758927Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 1628700,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1628700/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/11821153/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/leap-15_2/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/leap-15_2/it/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 1072,
      "author": 1072,
      "timestamp": "2020-10-12T14:25:29.549397Z",
      "action": 5,
      "target": "Ciò può impedire il caricamento di moduli del kernel di terze parti se l'avvio protetto UEFI è abilitato. I pacchetti di moduli del kernel (KMP, Kernel Module Packages) che provengono dai repository ufficiali di openSUSE non sono interessati, perché essi contengono dei moduli che sono firmati con la chiave di openSUSE. Il controllo della firma ha il comportamento seguente:",
      "id": 1628545,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1628545/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/leap-15_2/?format=api",
      "translation": null,
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-10-09T22:49:05.393826Z",
      "action": 18,
      "target": "",
      "id": 1613383,
      "action_name": "Pushed changes",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1613383/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/leap-15_1/?format=api",
      "translation": null,
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-10-09T22:49:04.858008Z",
      "action": 18,
      "target": "",
      "id": 1613382,
      "action_name": "Pushed changes",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1613382/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/leap-15_2/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/leap-15_2/es/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-10-09T22:48:59.792461Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 1613381,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1613381/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/leap-15_1/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/leap-15_1/es/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-10-09T22:48:59.400100Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 1613380,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1613380/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/leap-15_2/?format=api",
      "translation": null,
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-10-09T20:06:26.700591Z",
      "action": 18,
      "target": "",
      "id": 1613371,
      "action_name": "Pushed changes",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1613371/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/leap-15_2/?format=api",
      "translation": null,
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-10-09T20:06:25.332793Z",
      "action": 18,
      "target": "",
      "id": 1613370,
      "action_name": "Pushed changes",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1613370/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/11140509/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/leap-15_2/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/leap-15_2/es/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 1080,
      "author": 1080,
      "timestamp": "2020-10-09T20:06:19.206549Z",
      "action": 2,
      "target": "Paquetes eliminados",
      "id": 1613369,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1613369/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/10561539/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/leap-15_1/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/leap-15_1/es/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 1080,
      "author": 1080,
      "timestamp": "2020-10-09T20:06:19.074470Z",
      "action": 2,
      "target": "Paquetes eliminados",
      "id": 1613368,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1613368/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/leap-15_2/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/leap-15_2/es/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 1080,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-10-09T20:06:18.651692Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 1613367,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1613367/?format=api"
    }
  ]
}