Translation projects API.


See <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-3.6.1/api.html#projects">the Weblate's Web API documentation</a> for detailed
description of the API.

GET /api/projects/release-notes-opensuse/changes/?page=3
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 6784,
  "next": "https://l10n.opensuse.org/api/projects/release-notes-opensuse/changes/?page=4",
  "previous": "https://l10n.opensuse.org/api/projects/release-notes-opensuse/changes/?page=2",
  "results": [
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/11046638/",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/leap-15_1/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/leap-15_1/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 100,
      "author": 100,
      "timestamp": "2020-05-24T04:24:03.535142Z",
      "action": 2,
      "target": "Detta avsnitt innehåller viktig information om uppgradering av systemet. För olika understödda scenario och detaljerade instruktioner om uppgradering, se:",
      "id": 1435829,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1435829/"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/11142911/",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/leap-15_2/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/leap-15_2/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 100,
      "author": 100,
      "timestamp": "2020-05-24T04:21:17.054978Z",
      "action": 5,
      "target": "Detta avsnitt innehåller viktig information om uppgradering av systemet. För olika understödda scenario och detaljerade instruktioner om uppgradering, se: .",
      "id": 1435828,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1435828/"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/11046638/",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/leap-15_1/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/leap-15_1/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 100,
      "author": 100,
      "timestamp": "2020-05-24T04:21:16.961726Z",
      "action": 5,
      "target": "Detta avsnitt innehåller viktig information om uppgradering av systemet. För olika understödda scenario och detaljerade instruktioner om uppgradering, se: .",
      "id": 1435827,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1435827/"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/11152264/",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/leap-15_2/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/leap-15_2/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 100,
      "author": 100,
      "timestamp": "2020-05-24T04:19:34.793440Z",
      "action": 5,
      "target": "Uppdatering av KDE4 och Qt 4 till Plasma 5 och Qt 5 rekommenderas, då KDE4 och Qt 4 inte längre stöds. openSUSE Leap 15.2 innehåller fortfarande KDE4 och Qt 4 paket av kompatibilitetsskäl, men dessa paket kommer inte längre att få några uppdateringar eller säkerhetsfixar. Därför rekommenderas starkt att ersätta alla KDE4 och Qt 4 paket med paket från Plasma 5 och Qt 5 som ger samma eller åtminstone motsvarande funktionalitet.",
      "id": 1435826,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1435826/"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/11152263/",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/leap-15_2/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/leap-15_2/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 100,
      "author": 100,
      "timestamp": "2020-05-24T04:13:03.963886Z",
      "action": 5,
      "target": "KDE 4 och Qt 4 underhålls inte",
      "id": 1435825,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1435825/"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/11382809/",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/leap-15_2/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/leap-15_2/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 100,
      "author": 100,
      "timestamp": "2020-05-24T04:12:47.025696Z",
      "action": 5,
      "target": "slapi-nis: Borttaget eftersom denna modul inte underhålls utanför FreeIPA-miljöer, och vi levererar inte FreeIPA.",
      "id": 1435824,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1435824/"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/11445313/",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/leap-15_2/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/leap-15_2/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 100,
      "author": 100,
      "timestamp": "2020-05-24T04:11:47.995885Z",
      "action": 5,
      "target": "python-pyside and python-pyside-tools: Borttaget eftersom det har beroende till osäkra libqt4.",
      "id": 1435823,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1435823/"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/11382806/",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/leap-15_2/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/leap-15_2/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 100,
      "author": 100,
      "timestamp": "2020-05-24T04:10:59.218870Z",
      "action": 5,
      "target": "mp3gain och wxmp3gain: Paketet mp3gain är borttaget eftersom det har säkerhetsproblem och inte längre underhålls uppströms. Paketet wxmp3gain har beroende till mp3gain.",
      "id": 1435822,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1435822/"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/11382805/",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/leap-15_2/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/leap-15_2/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 100,
      "author": 100,
      "timestamp": "2020-05-24T04:09:31.428369Z",
      "action": 5,
      "target": "libkquoath, libjreen och libqross: Borttagna eftersom paketen inte längre underhålls uppströms och använder osäkra libqt4.",
      "id": 1435821,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1435821/"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/11382801/",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/leap-15_2/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/leap-15_2/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 100,
      "author": 100,
      "timestamp": "2020-05-24T04:08:09.901982Z",
      "action": 5,
      "target": "kaccessible, kepas, konsole4, klinkstatus, kppp, kremotecontrol, kvpnc och kvkbd: Borttagna eftersom paketen inte längre underhålls uppströms.",
      "id": 1435820,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1435820/"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/11382800/",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/leap-15_2/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/leap-15_2/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 100,
      "author": 100,
      "timestamp": "2020-05-24T04:07:33.562773Z",
      "action": 5,
      "target": "jovie: Borttaget eftersom paketet inte längre underhålls uppströms. Se också .",
      "id": 1435819,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1435819/"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/11382797/",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/leap-15_2/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/leap-15_2/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 100,
      "author": 100,
      "timestamp": "2020-05-24T04:06:22.984080Z",
      "action": 5,
      "target": "gstreamer-plugins-qt, gstreamer-plugins-qt5 och ktp-call-ui: Borttagna då dessa paket inte längre underhålls och byggs. Paketet ktp-call-ui är beroende av gstreamer-plugins-qt.",
      "id": 1435818,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1435818/"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/11382796/",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/leap-15_2/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/leap-15_2/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 100,
      "author": 100,
      "timestamp": "2020-05-24T04:04:48.125467Z",
      "action": 5,
      "target": "fate: Borttaget eftersom det bygger på osäkra KDE4 och Qt4-bibliotek samt att features.opensuse.org inte längre används för feature requests.",
      "id": 1435817,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1435817/"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/11142919/",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/leap-15_2/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/leap-15_2/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 100,
      "author": 100,
      "timestamp": "2020-05-24T04:01:52.386691Z",
      "action": 5,
      "target": "Borttagna paket levereras inte längre som en del av distributionen.",
      "id": 1435816,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1435816/"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/10561636/",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/leap-15_1/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/leap-15_1/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 100,
      "author": 100,
      "timestamp": "2020-05-24T04:01:52.288835Z",
      "action": 5,
      "target": "Borttagna paket levereras inte längre som en del av distributionen.",
      "id": 1435815,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1435815/"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/11382795/",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/leap-15_2/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/leap-15_2/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 100,
      "author": 100,
      "timestamp": "2020-05-24T04:00:23.769982Z",
      "action": 5,
      "target": "kdelibs4: Kommer inte att få några nya uppdateringar eller säkerhetsfixar. Paketet tas bort i nästa version av openSUSE Leap.",
      "id": 1435814,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1435814/"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/11382794/",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/leap-15_2/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/leap-15_2/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 100,
      "author": 100,
      "timestamp": "2020-05-24T03:59:57.114084Z",
      "action": 5,
      "target": "libqt4: Kommer inte att få några nya uppdateringar eller säkerhetsfixar. Paketet tas bort i nästa version av openSUSE Leap.",
      "id": 1435813,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1435813/"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/11142913/",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/leap-15_2/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/leap-15_2/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 100,
      "author": 100,
      "timestamp": "2020-05-24T03:58:06.260253Z",
      "action": 5,
      "target": "Paketändringar",
      "id": 1435812,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1435812/"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/10557065/",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/leap-15_1/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/leap-15_1/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 100,
      "author": 100,
      "timestamp": "2020-05-24T03:58:06.143294Z",
      "action": 5,
      "target": "Paketändringar",
      "id": 1435811,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1435811/"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/11142904/",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/leap-15_2/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/leap-15_2/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 100,
      "author": 100,
      "timestamp": "2020-05-24T03:56:20.560555Z",
      "action": 2,
      "target": "openSUSE minimerar denna risk genom att bara skriva in så mycket som behövs för att starta operativsystemet. Det som skrivs in är endast var UEFI-firmwaret skall leta efter openSUSE:s bootloader. Funktioner för att för att lagra uppstartsloggar och information om kraschar (pstore) i UEFI-området som uppströms Linuxkärnor har, är därför avstängd. Men trots det bör du uppdatera ditt UFEI-firmware för att undvika eventuella problem.",
      "id": 1435810,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1435810/"
    }
  ]
}