Translation projects API.

See the Weblate's Web API documentation for detailed description of the API.

GET /api/projects/yast-authserver/changes/?format=api&page=135
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 2690,
  "next": null,
  "previous": "https://l10n.opensuse.org/api/projects/yast-authserver/changes/?format=api&page=134",
  "results": [
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/11061335/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-authserver/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-authserver/master/pl/?format=api",
      "user": "https://l10n.opensuse.org/api/users/BartomiejKonecki/?format=api",
      "author": "https://l10n.opensuse.org/api/users/BartomiejKonecki/?format=api",
      "timestamp": "2022-04-27T14:15:07.172458Z",
      "action": 4,
      "target": "Kontener KDC dla DN (np. cn=kdc)",
      "id": 2075315,
      "action_name": "Suggestion added",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/2075315/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/11061336/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-authserver/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-authserver/master/pl/?format=api",
      "user": "https://l10n.opensuse.org/api/users/BartomiejKonecki/?format=api",
      "author": "https://l10n.opensuse.org/api/users/BartomiejKonecki/?format=api",
      "timestamp": "2022-04-27T14:18:51.238108Z",
      "action": 4,
      "target": "Nie udało się utworzyć użytkownika w kerberos i nadać mu hasło w LDAP. Dane wyjściowe dziennika można znaleźć w /var/log/YaST/y2log",
      "id": 2075316,
      "action_name": "Suggestion added",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/2075316/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/11061337/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-authserver/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-authserver/master/pl/?format=api",
      "user": "https://l10n.opensuse.org/api/users/BartomiejKonecki/?format=api",
      "author": "https://l10n.opensuse.org/api/users/BartomiejKonecki/?format=api",
      "timestamp": "2022-04-27T14:19:36.066653Z",
      "action": 2,
      "target": "Nie udało się utworzyć użytkownika administracyjnego systemu Kerberos. Dane wyjściowe dziennika można znaleźć w /var/log/YaST/y2log",
      "id": 2075317,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/2075317/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/11061338/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-authserver/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-authserver/master/pl/?format=api",
      "user": "https://l10n.opensuse.org/api/users/BartomiejKonecki/?format=api",
      "author": "https://l10n.opensuse.org/api/users/BartomiejKonecki/?format=api",
      "timestamp": "2022-04-27T14:20:20.099934Z",
      "action": 2,
      "target": "Nie udało się utworzyć użytkownika administracyjnego centrum KDC systemu Kerberos. Dane wyjściowe dziennika można znaleźć w /var/log/YaST/y2log",
      "id": 2075318,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/2075318/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/11061339/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-authserver/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-authserver/master/pl/?format=api",
      "user": "https://l10n.opensuse.org/api/users/BartomiejKonecki/?format=api",
      "author": "https://l10n.opensuse.org/api/users/BartomiejKonecki/?format=api",
      "timestamp": "2022-04-27T14:21:39.476462Z",
      "action": 2,
      "target": "Nie udało się stworzyć pliku hasła. Dane wyjściowe dziennika można znaleźć w /var/log/YaST/y2log",
      "id": 2075319,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/2075319/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/11061340/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-authserver/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-authserver/master/pl/?format=api",
      "user": "https://l10n.opensuse.org/api/users/BartomiejKonecki/?format=api",
      "author": "https://l10n.opensuse.org/api/users/BartomiejKonecki/?format=api",
      "timestamp": "2022-04-27T14:22:37.799539Z",
      "action": 2,
      "target": "Błąd inicjowania systemu Kerberos. Dane wyjściowe dziennika można znaleźć w /var/log/YaST/y2log",
      "id": 2075320,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/2075320/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/11061341/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-authserver/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-authserver/master/pl/?format=api",
      "user": "https://l10n.opensuse.org/api/users/BartomiejKonecki/?format=api",
      "author": "https://l10n.opensuse.org/api/users/BartomiejKonecki/?format=api",
      "timestamp": "2022-04-27T14:23:36.768038Z",
      "action": 2,
      "target": "Nie udało się zmodyfikować uprawnień katalogu. Dane wyjściowe dziennika można znaleźć w /var/log/YaST/y2log",
      "id": 2075321,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/2075321/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-authserver/master/?format=api",
      "translation": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2022-05-17T12:49:37.775148Z",
      "action": 47,
      "target": "",
      "id": 2094054,
      "action_name": "New alert",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/2094054/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-authserver/master/?format=api",
      "translation": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2022-05-17T12:49:37.784367Z",
      "action": 14,
      "target": "",
      "id": 2094055,
      "action_name": "Component locked",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/2094055/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-authserver/master/?format=api",
      "translation": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2022-06-26T21:39:00.049752Z",
      "action": 15,
      "target": "",
      "id": 2108242,
      "action_name": "Component unlocked",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/2108242/?format=api"
    }
  ]
}