Translation projects API.


See <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-3.6.1/api.html#projects">the Weblate's Web API documentation</a> for detailed
description of the API.

GET /api/projects/yast-geo-cluster/changes/?format=api&page=4
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 2763,
  "next": "https://l10n.opensuse.org/api/projects/yast-geo-cluster/changes/?format=api&page=5",
  "previous": "https://l10n.opensuse.org/api/projects/yast-geo-cluster/changes/?format=api&page=3",
  "results": [
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1393770/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-geo-cluster/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-geo-cluster/master/sq/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 933,
      "author": 933,
      "timestamp": "2019-08-04T14:22:24.226665Z",
      "action": 5,
      "target": "Emri i biletës ekziston tashmë!",
      "id": 1275864,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1275864/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1393768/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-geo-cluster/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-geo-cluster/master/sq/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 933,
      "author": 933,
      "timestamp": "2019-08-04T14:22:00.872182Z",
      "action": 5,
      "target": "Redakto adresën IP e faqes suaj",
      "id": 1275863,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1275863/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1393758/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-geo-cluster/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-geo-cluster/master/sq/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 933,
      "author": 933,
      "timestamp": "2019-08-04T14:20:41.594521Z",
      "action": 5,
      "target": "bileta nuk mund të jetë boshe",
      "id": 1275862,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1275862/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1393748/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-geo-cluster/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-geo-cluster/master/sq/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 933,
      "author": 933,
      "timestamp": "2019-08-04T14:20:29.581952Z",
      "action": 5,
      "target": "skadimi është i pavlefshëm",
      "id": 1275861,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1275861/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1393736/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-geo-cluster/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-geo-cluster/master/sq/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 933,
      "author": 933,
      "timestamp": "2019-08-04T14:20:10.485103Z",
      "action": 37,
      "target": "provat",
      "id": 1275860,
      "action_name": "Marked for edit",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1275860/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1393736/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-geo-cluster/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-geo-cluster/master/sq/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 933,
      "author": 933,
      "timestamp": "2019-08-04T14:19:57.606983Z",
      "action": 5,
      "target": "provat",
      "id": 1275859,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1275859/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1393730/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-geo-cluster/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-geo-cluster/master/sq/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 933,
      "author": 933,
      "timestamp": "2019-08-04T14:19:16.039354Z",
      "action": 5,
      "target": "Ju lutem fusni një adresë ip të vlefshme",
      "id": 1275858,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1275858/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1393728/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-geo-cluster/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-geo-cluster/master/sq/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 933,
      "author": 933,
      "timestamp": "2019-08-04T14:18:55.541884Z",
      "action": 5,
      "target": "Anulo",
      "id": 1275857,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1275857/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1393726/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-geo-cluster/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-geo-cluster/master/sq/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 933,
      "author": 933,
      "timestamp": "2019-08-04T14:18:51.622702Z",
      "action": 5,
      "target": "Bazik",
      "id": 1275856,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1275856/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1393716/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-geo-cluster/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-geo-cluster/master/sq/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 933,
      "author": 933,
      "timestamp": "2019-08-04T14:18:31.766080Z",
      "action": 5,
      "target": "Skedari do të shkruhet tek /etc/booth.",
      "id": 1275855,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1275855/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1393714/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-geo-cluster/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-geo-cluster/master/sq/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 933,
      "author": 933,
      "timestamp": "2019-08-04T14:18:12.061593Z",
      "action": 5,
      "target": "Skedar authentikimi",
      "id": 1275854,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1275854/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1393710/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-geo-cluster/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-geo-cluster/master/sq/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 933,
      "author": 933,
      "timestamp": "2019-08-04T14:17:59.722277Z",
      "action": 5,
      "target": "OK",
      "id": 1275853,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1275853/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1393708/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-geo-cluster/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-geo-cluster/master/sq/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 933,
      "author": 933,
      "timestamp": "2019-08-04T14:17:56.003243Z",
      "action": 5,
      "target": "An&ulo",
      "id": 1275852,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1275852/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1393706/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-geo-cluster/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-geo-cluster/master/sq/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 933,
      "author": 933,
      "timestamp": "2019-08-04T14:17:43.571819Z",
      "action": 5,
      "target": "Authentikim",
      "id": 1275851,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1275851/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1393704/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-geo-cluster/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-geo-cluster/master/sq/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 933,
      "author": 933,
      "timestamp": "2019-08-04T14:17:38.131056Z",
      "action": 5,
      "target": "biletë",
      "id": 1275850,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1275850/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1393702/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-geo-cluster/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-geo-cluster/master/sq/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 933,
      "author": 933,
      "timestamp": "2019-08-04T14:17:33.813434Z",
      "action": 5,
      "target": "faqe",
      "id": 1275849,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1275849/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1393700/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-geo-cluster/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-geo-cluster/master/sq/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 933,
      "author": 933,
      "timestamp": "2019-08-04T14:17:22.686013Z",
      "action": 5,
      "target": "Fshij",
      "id": 1275848,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1275848/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1393698/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-geo-cluster/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-geo-cluster/master/sq/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 933,
      "author": 933,
      "timestamp": "2019-08-04T14:17:09.310043Z",
      "action": 5,
      "target": "Redakto",
      "id": 1275847,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1275847/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1393696/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-geo-cluster/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-geo-cluster/master/sq/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 933,
      "author": 933,
      "timestamp": "2019-08-04T14:16:59.746351Z",
      "action": 5,
      "target": "Shto",
      "id": 1275846,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1275846/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1393694/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-geo-cluster/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-geo-cluster/master/sq/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 933,
      "author": 933,
      "timestamp": "2019-08-04T14:16:54.999563Z",
      "action": 5,
      "target": "arbitër",
      "id": 1275845,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1275845/?format=api"
    }
  ]
}