Translation projects API.


See <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-3.6.1/api.html#projects">the Weblate's Web API documentation</a> for detailed
description of the API.

GET /api/projects/yast-instserver/changes/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 2910,
  "next": "https://l10n.opensuse.org/api/projects/yast-instserver/changes/?page=2",
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-instserver/master/",
      "translation": null,
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-02-19T15:48:30.966158Z",
      "action": 47,
      "target": "PushFailure",
      "id": 1358606,
      "action_name": "New component alert",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1358606/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-instserver/master/",
      "translation": null,
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-02-19T15:38:53.261997Z",
      "action": 47,
      "target": "PushFailure",
      "id": 1358482,
      "action_name": "New component alert",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1358482/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-instserver/master/",
      "translation": null,
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-02-19T15:32:27.079225Z",
      "action": 47,
      "target": "PushFailure",
      "id": 1358322,
      "action_name": "New component alert",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1358322/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-instserver/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-instserver/master/ca/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-02-12T16:54:48.559571Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 1332736,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1332736/"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1511690/",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-instserver/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-instserver/master/ca/",
      "dictionary": null,
      "user": 60,
      "author": 60,
      "timestamp": "2020-02-12T15:49:21.144999Z",
      "action": 2,
      "target": "

Per completar aquesta configuració, cal instal·lar un servidor HTTP \ni iniciar-lo. L'àlies es farà servir per referenciar el directori d'arrel del servidor\nd'instal·lació.

\n", "id": 1332711, "action_name": "Translation changed", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1332711/" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1511650/", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-instserver/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-instserver/master/ca/", "dictionary": null, "user": 60, "author": 60, "timestamp": "2020-02-12T15:48:41.322003Z", "action": 2, "target": "Directori d'arrel del servidor &FTP:", "id": 1332709, "action_name": "Translation changed", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1332709/" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1511682/", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-instserver/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-instserver/master/ca/", "dictionary": null, "user": 60, "author": 60, "timestamp": "2020-02-12T15:08:51.160313Z", "action": 2, "target": "

Si el directori triat del repositori és fora de la jerarquia del\nservidor FTP, s'afegeix una entrada de muntatge a /etc/fstab.\nAixò fa que el directori del repositori sigui disponible sota el servidor\nFTP (usant l'opció --bind de mount).\n

\n", "id": 1332643, "action_name": "Translation changed", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1332643/" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1511682/", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-instserver/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-instserver/master/ca/", "dictionary": null, "user": 60, "author": 60, "timestamp": "2020-02-12T15:08:39.169141Z", "action": 2, "target": "

Si el directori triat del repositori és fora de la jerarquia del\nservidor FTP, s'afegeix una entrada de muntatge a /etc/fstab.\nAixò fa que el directori del repositori sigui disponible sota el servidor\nFTP (usant la opció --bind de mount).\n

\n", "id": 1332642, "action_name": "Translation changed", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1332642/" }, { "unit": null, "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-instserver/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-instserver/master/sq/", "dictionary": null, "user": null, "author": null, "timestamp": "2019-11-02T20:53:51.011073Z", "action": 17, "target": "", "id": 1298655, "action_name": "Committed changes", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1298655/" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1522712/", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-instserver/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-instserver/master/sq/", "dictionary": null, "user": 931, "author": 931, "timestamp": "2019-11-02T20:16:42.049711Z", "action": 2, "target": "

<> Konfigurimi i serverit HTTP
\n

", "id": 1298654, "action_name": "Translation changed", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1298654/" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1522712/", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-instserver/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-instserver/master/sq/", "dictionary": null, "user": 931, "author": 931, "timestamp": "2019-11-02T20:16:09.482711Z", "action": 5, "target": "

<> Konfigurimi i serverit HTTP
\n", "id": 1298653, "action_name": "New translation", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1298653/" }, { "unit": null, "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-instserver/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-instserver/master/sq/", "dictionary": null, "user": null, "author": null, "timestamp": "2019-11-02T14:53:44.867893Z", "action": 17, "target": "", "id": 1298646, "action_name": "Committed changes", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1298646/" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1522704/", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-instserver/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-instserver/master/sq/", "dictionary": null, "user": 931, "author": 931, "timestamp": "2019-11-02T12:16:07.474817Z", "action": 5, "target": "

Për të përfunduar këtë konfigurim, duhet të jetë një server FTP\ninstaluar dhe filluar.

\n", "id": 1298633, "action_name": "New translation", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1298633/" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1522702/", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-instserver/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-instserver/master/sq/", "dictionary": null, "user": 931, "author": 931, "timestamp": "2019-11-02T12:10:00.079080Z", "action": 2, "target": "

<> Konfigurimi i serverit FTP
\n

", "id": 1298632, "action_name": "Translation changed", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1298632/" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1522702/", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-instserver/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-instserver/master/sq/", "dictionary": null, "user": 931, "author": 931, "timestamp": "2019-11-02T12:09:27.854279Z", "action": 5, "target": "

<> Konfigurimi i serverit FTP
\n", "id": 1298631, "action_name": "New translation", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1298631/" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1522694/", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-instserver/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-instserver/master/sq/", "dictionary": null, "user": 931, "author": 931, "timestamp": "2019-11-02T12:08:58.943238Z", "action": 5, "target": "

Për të përfunduar këtë konfigurim, një hyrje të re në skedar\n/ etj / eksportet duhet të shtohet dhe serveri NFS duhet të jetë\ninstaluar dhe filluar.\n

\n", "id": 1298630, "action_name": "New translation", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1298630/" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1522692/", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-instserver/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-instserver/master/sq/", "dictionary": null, "user": 931, "author": 931, "timestamp": "2019-11-02T12:07:57.505511Z", "action": 5, "target": "

<> Konfigurimi i serverit NFS
\n", "id": 1298628, "action_name": "New translation", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1298628/" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1522686/", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-instserver/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-instserver/master/sq/", "dictionary": null, "user": 931, "author": 931, "timestamp": "2019-11-02T12:07:09.828420Z", "action": 5, "target": "

<> Konfigurimi i serverit të rrjetit
\n", "id": 1298626, "action_name": "New translation", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1298626/" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1522684/", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-instserver/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-instserver/master/sq/", "dictionary": null, "user": 931, "author": 931, "timestamp": "2019-11-02T12:06:12.074802Z", "action": 5, "target": "Gabim në krijimin e konfigurimit të HTTPD.", "id": 1298624, "action_name": "New translation", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1298624/" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1522680/", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-instserver/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-instserver/master/sq/", "dictionary": null, "user": 931, "author": 931, "timestamp": "2019-11-02T12:04:40.103931Z", "action": 5, "target": "Serveri i instalimit - HTTP", "id": 1298622, "action_name": "New translation", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1298622/" } ] }