Translation projects API.


See <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-3.6.1/api.html#projects">the Weblate's Web API documentation</a> for detailed
description of the API.

GET /api/projects/yast-iplb/changes/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 2567,
  "next": "https://l10n.opensuse.org/api/projects/yast-iplb/changes/?format=api&page=2",
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iplb/master/?format=api",
      "translation": null,
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-09-09T19:16:17.131275Z",
      "action": 47,
      "target": "MergeFailure",
      "id": 1514182,
      "action_name": "New component alert",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1514182/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iplb/master/?format=api",
      "translation": null,
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-07-28T23:23:40.572266Z",
      "action": 47,
      "target": "MergeFailure",
      "id": 1485863,
      "action_name": "New component alert",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1485863/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iplb/master/?format=api",
      "translation": null,
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-07-03T11:20:54.757053Z",
      "action": 47,
      "target": "MergeFailure",
      "id": 1471180,
      "action_name": "New component alert",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1471180/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iplb/master/?format=api",
      "translation": null,
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-06-29T07:59:41.882221Z",
      "action": 47,
      "target": "MergeFailure",
      "id": 1454546,
      "action_name": "New component alert",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1454546/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iplb/master/?format=api",
      "translation": null,
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-05-12T12:08:38.103266Z",
      "action": 47,
      "target": "MergeFailure",
      "id": 1419296,
      "action_name": "New component alert",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1419296/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iplb/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iplb/master/ca/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 4,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-05-12T12:07:28.851354Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 1419128,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1419128/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/7663606/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iplb/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iplb/master/ca/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 60,
      "author": 60,
      "timestamp": "2020-04-22T09:58:31.384656Z",
      "action": 2,
      "target": "

request = \"uri a l'objecte de la petició\"\n

L'objecte serà sol·licitat d'acord amb els segons de l'interval de comprovació a cada servidor real. La cadena de text ha d'anar entre cometes. Tingueu present que aquesta cadena es pot passar per alt\nper una cadena de petició opcional basada en un servidor real.\n

Per a una comprovació DNS hauria de ser el nom d'un registre A o l'adreça d'un registre PTR per buscar.\n

Per a una comprovació MySQL, Oracle o PostgeSQL, hauria de ser una consulta SQL. Les dades retornades no es comproven, només es mira que la resposta tingui una o més\nfiles. Aquest valor de configuració és obligatori.\n

Per a una comprovació de simpletcp, la cadena s'envia al peu de la lletra excepte que qualsevol ocurrència\n sigui reemplaçada per un caràcter de línia nova.\n\n\n", "id": 1393098, "action_name": "Translation changed", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1393098/?format=api" }, { "unit": null, "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iplb/master/?format=api", "translation": null, "dictionary": null, "user": null, "author": null, "timestamp": "2020-02-25T17:55:28.241777Z", "action": 47, "target": "PushFailure", "id": 1363589, "action_name": "New component alert", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1363589/?format=api" }, { "unit": null, "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iplb/master/?format=api", "translation": null, "dictionary": null, "user": null, "author": null, "timestamp": "2020-02-19T15:48:30.977234Z", "action": 47, "target": "PushFailure", "id": 1358607, "action_name": "New component alert", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1358607/?format=api" }, { "unit": null, "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iplb/master/?format=api", "translation": null, "dictionary": null, "user": null, "author": null, "timestamp": "2020-02-19T15:38:53.273807Z", "action": 47, "target": "PushFailure", "id": 1358483, "action_name": "New component alert", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1358483/?format=api" }, { "unit": null, "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iplb/master/?format=api", "translation": null, "dictionary": null, "user": null, "author": null, "timestamp": "2020-02-19T15:32:27.087303Z", "action": 47, "target": "PushFailure", "id": 1358323, "action_name": "New component alert", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1358323/?format=api" }, { "unit": null, "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iplb/master/?format=api", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iplb/master/ca/?format=api", "dictionary": null, "user": null, "author": null, "timestamp": "2020-02-12T16:54:48.878889Z", "action": 17, "target": "", "id": 1332737, "action_name": "Committed changes", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1332737/?format=api" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/7663618/?format=api", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iplb/master/?format=api", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iplb/master/ca/?format=api", "dictionary": null, "user": 60, "author": 60, "timestamp": "2020-02-12T15:51:41.936951Z", "action": 2, "target": "

quiescent = yes|no\n

Si és yes, quan es determina que els servidors reals o de reserva han caigut, no se suprimeixen realment de la taula LVS del kernel.\nSi no, el seu pes s'estableix a zero, cosa que significa que no s'accepten connexions noves.\n

Això té l'efecte col·lateral que si el servidor real té connexions persistents, las connexions noves des de qualsevol dels clients existents continuaran sent encaminades\nal servidor real fins que el temps d'espera de la connexió persistent s'acabi. Vegeu ipvsadm per obtenir informació sobre les connexions persistents.\n

Això es pot evitar executant el següent:\n

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/vs/expire_quiescent_template\n

Si el fitxer proc no existeix, probablement significa que el kernel no té suport per a lvs, que el suport per a LVS no està carregat o que el kernel és massa\nantic per tenir el fitxer proc. Executar ipvsadm com a arrel hauria de carregarLVS al kernel si és possible.\n

Si és no, els servidors reals o de reserva se suprimeixen de la taula LVS del kernel. Per defecte és yes.\n

Si s'ha definit en una secció de servidor virtual, el valor global es passarà per alt.\n

Per defecte: yes\n\n\n\n", "id": 1332714, "action_name": "Translation changed", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1332714/?format=api" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/7663595/?format=api", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iplb/master/?format=api", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iplb/master/ca/?format=api", "dictionary": null, "user": 60, "author": 60, "timestamp": "2020-02-12T15:48:14.583942Z", "action": 2, "target": "

quiescent = sí|no\n

Si és , quan es determina que servidors reals o de reserva estan apagats, no se suprimeixen realment de la taula LVS del nucli,\nsinó que, el seu pes s'estableix a zero, cosa que significa que no s'acceptaran noves connexions.\n

Això té l'efecte col·lateral que si un servidor real té connexions persistents, les noves connexions de qualsevol client continuaran sent encaminades cap al\nservidor real, fins que el temps d'espera persistent pugui expirar. Vegeu ipvsadm per a més informació sobre connexions persistents.\n

Aquest efecte es pot evitar executant el següent:\n

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/vs/expire_quiescent_template\n

Si el fitxer proc no és present probablement significa que el nucli no té suport lvs, el suport LVSno està carregat o el nucli és massa\nantic per tenir el fitxer proc. Executar ipvsadm com a arrel hauria de carregar LVS al nucli si és possible.\n

Si és no, els servidors reals o de reserva se suprimiran de la taula LVS nucli. Per defecte és .\n

Si està definit en una secció de servidor virtual, el valor global es passa per alt.\n

Per defecte: \n\n", "id": 1332708, "action_name": "Translation changed", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1332708/?format=api" }, { "unit": null, "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iplb/master/?format=api", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iplb/master/ca/?format=api", "dictionary": null, "user": null, "author": null, "timestamp": "2019-10-28T17:53:32.826428Z", "action": 17, "target": "", "id": 1296305, "action_name": "Committed changes", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1296305/?format=api" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/7663592/?format=api", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iplb/master/?format=api", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iplb/master/ca/?format=api", "dictionary": null, "user": 60, "author": 60, "timestamp": "2019-10-28T15:28:36.641452Z", "action": 2, "target": "

callback = \"/path/to/callback\"\n

si aquesta directiu està definida, ldirectord crida automàticament l'executable /path/to/callback després que el fitxer de configuració hagi canviat al disc.\nAixò és útil per actualitzar el fitxer de configuració a través de scp a l'altre amfitrió heartbeated. El primer argument de la crida és el nom de la\nconfiguració.\n

Aquesta directriu es podria usar per reiniciar ldirectord automàticament després que el fitxer de configuració hagi canviat al disc. Ara bé, si l'autoreload està\nestablert a sí, es torna a carregar la configuració tanmateix.\n\n", "id": 1296287, "action_name": "Translation changed", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1296287/?format=api" }, { "unit": null, "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iplb/master/?format=api", "translation": null, "dictionary": null, "user": null, "author": null, "timestamp": "2019-07-29T17:51:14.798538Z", "action": 47, "target": "UpdateFailure", "id": 1273678, "action_name": "New component alert", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1273678/?format=api" }, { "unit": null, "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iplb/master/?format=api", "translation": null, "dictionary": null, "user": null, "author": null, "timestamp": "2019-05-24T19:49:31.780309Z", "action": 47, "target": "MissingLicense", "id": 1261394, "action_name": "New component alert", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1261394/?format=api" }, { "unit": null, "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iplb/master/?format=api", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iplb/master/sq/?format=api", "dictionary": null, "user": null, "author": null, "timestamp": "2019-02-02T23:22:19.396319Z", "action": 17, "target": "", "id": 1207632, "action_name": "Committed changes", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1207632/?format=api" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1535426/?format=api", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iplb/master/?format=api", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iplb/master/sq/?format=api", "dictionary": null, "user": 931, "author": 931, "timestamp": "2019-02-02T15:11:17.609825Z", "action": 5, "target": "ekzekutojë", "id": 1207534, "action_name": "New translation", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1207534/?format=api" } ] }