Translation projects API.

See the Weblate's Web API documentation for detailed description of the API.

GET /api/projects/yast-iplb/changes/?format=api&page=129
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 2658,
  "next": "https://l10n.opensuse.org/api/projects/yast-iplb/changes/?format=api&page=130",
  "previous": "https://l10n.opensuse.org/api/projects/yast-iplb/changes/?format=api&page=128",
  "results": [
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/7663606/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iplb/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iplb/master/ca/?format=api",
      "user": "https://l10n.opensuse.org/api/users/Dmedina/?format=api",
      "author": "https://l10n.opensuse.org/api/users/Dmedina/?format=api",
      "timestamp": "2020-04-22T09:58:31.384656Z",
      "action": 2,
      "target": "</p><p><b><big>request</big> = \"</b><i>uri a l'objecte de la petició</i><b>\"</b>\n</p><p>L'objecte serà sol·licitat d'acord amb els segons de l'interval de comprovació a cada servidor real. La cadena de text ha d'anar entre cometes. Tingueu present que aquesta cadena es pot passar per alt\nper una cadena de petició opcional basada en un servidor real.\n</p><p>Per a una comprovació <small>DNS</small> hauria de ser el nom d'un registre A o l'adreça d'un registre <small>PTR</small> per buscar.\n</p><p>Per a una comprovació MySQL, Oracle o PostgeSQL, hauria de ser una consulta <small>SQL</small>. Les dades retornades no es comproven, només es mira que la resposta tingui una o més\nfiles. Aquest valor de configuració és obligatori.\n</p><p>Per a una comprovació de simpletcp, la cadena s'envia al peu de la lletra excepte que qualsevol ocurrència\n sigui reemplaçada per un caràcter de línia nova.\n\n\n",
      "id": 1393098,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1393098/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iplb/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iplb/master/ca/?format=api",
      "user": "https://l10n.opensuse.org/api/users/admin/?format=api",
      "author": null,
      "timestamp": "2020-05-12T12:07:28.851354Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 1419128,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1419128/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iplb/master/?format=api",
      "translation": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-05-12T12:08:38.103266Z",
      "action": 47,
      "target": "",
      "id": 1419296,
      "action_name": "New alert",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1419296/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iplb/master/?format=api",
      "translation": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-06-29T07:59:41.882221Z",
      "action": 47,
      "target": "",
      "id": 1454546,
      "action_name": "New alert",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1454546/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iplb/master/?format=api",
      "translation": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-07-03T11:20:54.757053Z",
      "action": 47,
      "target": "",
      "id": 1471180,
      "action_name": "New alert",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1471180/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iplb/master/?format=api",
      "translation": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-07-28T23:23:40.572266Z",
      "action": 47,
      "target": "",
      "id": 1485863,
      "action_name": "New alert",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1485863/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iplb/master/?format=api",
      "translation": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-09-09T19:16:17.131275Z",
      "action": 47,
      "target": "",
      "id": 1514182,
      "action_name": "New alert",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1514182/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iplb/master/?format=api",
      "translation": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2021-03-10T04:04:31.695226Z",
      "action": 47,
      "target": "",
      "id": 1710030,
      "action_name": "New alert",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1710030/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iplb/master/?format=api",
      "translation": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2021-03-10T05:49:59.551648Z",
      "action": 47,
      "target": "",
      "id": 1710258,
      "action_name": "New alert",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1710258/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iplb/master/?format=api",
      "translation": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2021-03-10T12:54:57.095650Z",
      "action": 47,
      "target": "",
      "id": 1710720,
      "action_name": "New alert",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1710720/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iplb/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iplb/master/af/?format=api",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2021-03-11T02:47:59.887490Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 1713085,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1713085/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iplb/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iplb/master/am/?format=api",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2021-03-11T02:48:00.014707Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 1713086,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1713086/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iplb/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iplb/master/ar/?format=api",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2021-03-11T02:48:00.269516Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 1713087,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1713087/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iplb/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iplb/master/ast/?format=api",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2021-03-11T02:48:00.376702Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 1713088,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1713088/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iplb/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iplb/master/be/?format=api",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2021-03-11T02:48:00.495673Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 1713089,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1713089/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iplb/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iplb/master/bg/?format=api",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2021-03-11T02:48:00.666075Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 1713090,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1713090/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iplb/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iplb/master/bn/?format=api",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2021-03-11T02:48:00.763270Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 1713091,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1713091/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iplb/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iplb/master/bs/?format=api",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2021-03-11T02:48:00.933336Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 1713092,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1713092/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iplb/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iplb/master/ca/?format=api",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2021-03-11T02:48:01.214601Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 1713093,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1713093/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iplb/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iplb/master/cs/?format=api",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2021-03-11T02:48:01.405941Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 1713094,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1713094/?format=api"
    }
  ]
}