Translation projects API.


See <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-3.6.1/api.html#projects">the Weblate's Web API documentation</a> for detailed
description of the API.

GET /api/projects/yast-ldap/changes/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 1710,
  "next": "https://l10n.opensuse.org/api/projects/yast-ldap/changes/?page=2",
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1672620/",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-ldap/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-ldap/master/gl/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": 2,
      "timestamp": "2020-08-01T10:38:15.458945Z",
      "action": 4,
      "target": "Ligazón",
      "id": 1490112,
      "action_name": "Suggestion added",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1490112/"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1672616/",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-ldap/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-ldap/master/gl/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": 2,
      "timestamp": "2020-08-01T10:37:58.862463Z",
      "action": 4,
      "target": "Realmente queres gardar esta configuración?",
      "id": 1490111,
      "action_name": "Suggestion added",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1490111/"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1672606/",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-ldap/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-ldap/master/gl/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": 2,
      "timestamp": "2020-08-01T10:37:32.827603Z",
      "action": 4,
      "target": "Produciuse un problema ao escribir datos no servidor LDAP.",
      "id": 1490110,
      "action_name": "Suggestion added",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1490110/"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1672602/",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-ldap/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-ldap/master/gl/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": 2,
      "timestamp": "2020-08-01T10:37:10.774553Z",
      "action": 4,
      "target": "Produciuse un problema ao escribir usuarios LDAP.",
      "id": 1490109,
      "action_name": "Suggestion added",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1490109/"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1672586/",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-ldap/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-ldap/master/gl/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": 2,
      "timestamp": "2020-08-01T10:36:58.461605Z",
      "action": 4,
      "target": "Erro ao establecer o cifrado TLS.\n\nAsegúrese de que o servidor teña activado o soporte StartTLS.",
      "id": 1490108,
      "action_name": "Suggestion added",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1490108/"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1672584/",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-ldap/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-ldap/master/gl/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": 2,
      "timestamp": "2020-08-01T10:36:44.575026Z",
      "action": 4,
      "target": "Erro ao establecer o cifrado TLS.\nAsegúrese de que o certificado CA correcto estea instalado e que o certificado do servidor sexa válido.",
      "id": 1490107,
      "action_name": "Suggestion added",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1490107/"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1672582/",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-ldap/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-ldap/master/gl/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": 2,
      "timestamp": "2020-08-01T10:36:36.537728Z",
      "action": 4,
      "target": "Asegúrese de que o servidor LDAP estea a funcionar e se poida acceder.",
      "id": 1490106,
      "action_name": "Suggestion added",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1490106/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-ldap/master/",
      "translation": null,
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-07-28T23:23:40.675566Z",
      "action": 47,
      "target": "MergeFailure",
      "id": 1485871,
      "action_name": "New component alert",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1485871/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-ldap/master/",
      "translation": null,
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-07-03T11:20:54.848030Z",
      "action": 47,
      "target": "MergeFailure",
      "id": 1471188,
      "action_name": "New component alert",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1471188/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-ldap/master/",
      "translation": null,
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-06-29T07:59:41.980005Z",
      "action": 47,
      "target": "MergeFailure",
      "id": 1454554,
      "action_name": "New component alert",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1454554/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-ldap/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-ldap/master/zu/",
      "dictionary": null,
      "user": 4,
      "author": 4,
      "timestamp": "2020-05-12T15:15:42.259075Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 1422290,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1422290/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-ldap/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-ldap/master/zh_TW/",
      "dictionary": null,
      "user": 4,
      "author": 4,
      "timestamp": "2020-05-12T15:15:42.198843Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 1422289,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1422289/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-ldap/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-ldap/master/zh_CN/",
      "dictionary": null,
      "user": 4,
      "author": 4,
      "timestamp": "2020-05-12T15:15:42.129012Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 1422288,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1422288/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-ldap/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-ldap/master/xh/",
      "dictionary": null,
      "user": 4,
      "author": 4,
      "timestamp": "2020-05-12T15:15:42.053622Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 1422287,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1422287/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-ldap/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-ldap/master/wa/",
      "dictionary": null,
      "user": 4,
      "author": 4,
      "timestamp": "2020-05-12T15:15:41.979260Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 1422286,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1422286/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-ldap/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-ldap/master/vi/",
      "dictionary": null,
      "user": 4,
      "author": 4,
      "timestamp": "2020-05-12T15:15:41.915618Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 1422285,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1422285/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-ldap/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-ldap/master/uk/",
      "dictionary": null,
      "user": 4,
      "author": 4,
      "timestamp": "2020-05-12T15:15:41.846223Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 1422284,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1422284/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-ldap/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-ldap/master/tr/",
      "dictionary": null,
      "user": 4,
      "author": 4,
      "timestamp": "2020-05-12T15:15:41.768382Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 1422283,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1422283/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-ldap/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-ldap/master/tk/",
      "dictionary": null,
      "user": 4,
      "author": 4,
      "timestamp": "2020-05-12T15:15:41.679246Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 1422282,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1422282/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-ldap/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-ldap/master/th/",
      "dictionary": null,
      "user": 4,
      "author": 4,
      "timestamp": "2020-05-12T15:15:41.608551Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 1422281,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1422281/"
    }
  ]
}