Translation projects API.


See <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-3.6.1/api.html#projects">the Weblate's Web API documentation</a> for detailed
description of the API.

GET /api/projects/yast-nfs/changes/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 3219,
  "next": "https://l10n.opensuse.org/api/projects/yast-nfs/changes/?page=2",
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/9662715/",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-nfs/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-nfs/master/gl/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": 2,
      "timestamp": "2020-08-01T10:46:21.624359Z",
      "action": 4,
      "target": "NFSv4",
      "id": 1490149,
      "action_name": "Suggestion added",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1490149/"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/9662714/",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-nfs/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-nfs/master/gl/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": 2,
      "timestamp": "2020-08-01T10:46:18.831572Z",
      "action": 4,
      "target": "Force NFSv3",
      "id": 1490148,
      "action_name": "Suggestion added",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1490148/"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/9662713/",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-nfs/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-nfs/master/gl/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": 2,
      "timestamp": "2020-08-01T10:46:15.261201Z",
      "action": 4,
      "target": "NFSv3",
      "id": 1490147,
      "action_name": "Suggestion added",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1490147/"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/9662712/",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-nfs/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-nfs/master/gl/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": 2,
      "timestamp": "2020-08-01T10:46:11.857594Z",
      "action": 4,
      "target": "Calquera (o máis alto dispoñible)",
      "id": 1490146,
      "action_name": "Suggestion added",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1490146/"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/9662711/",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-nfs/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-nfs/master/gl/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": 2,
      "timestamp": "2020-08-01T10:46:02.905402Z",
      "action": 4,
      "target": "Ningún",
      "id": 1490145,
      "action_name": "Suggestion added",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1490145/"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/9662710/",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-nfs/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-nfs/master/gl/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": 2,
      "timestamp": "2020-08-01T10:45:53.342780Z",
      "action": 4,
      "target": "Esta entrada usa antigos xeitos de especificar a versión do protocolo NFS que\nNon funcionas máis como adoitaban facelo (como o uso de \"nfs4\" como\ntipo de sistema de ficheiros ou o uso de \"menorversión\" nas opcións de montaxe).\n\nA edición da entrada cambiará como se especifique a versión, sen o número\nposibilidade de empregar un antigo método anticuado.\n\nQueres continuar e editar?",
      "id": 1490144,
      "action_name": "Suggestion added",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1490144/"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/7677435/",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-nfs/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-nfs/master/gl/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": 2,
      "timestamp": "2020-08-01T10:45:36.689424Z",
      "action": 4,
      "target": "Fallou a busca NFS.",
      "id": 1490143,
      "action_name": "Suggestion added",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1490143/"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/9662706/",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-nfs/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-nfs/master/gl/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": 2,
      "timestamp": "2020-08-01T10:45:02.971279Z",
      "action": 4,
      "target": "

Pode ocorrer que algún recurso compartido NFS se monte mediante un método antigo\nespecificar a versión do protocolo NFS, como o uso de 'nfs4'\ncomo tipo de sistema de ficheiros ou o uso de \"menorversión\" nas opcións de montaxe.\nEstes métodos xa non funcionan como antes, polo que se é así\ndetéctase a circunstancia, a versión actual real móstrase no\nlista seguida dunha mensaxe de aviso. Pódense editar esas entradas\nasegúrese de que usen formas máis actuais de especificar a versión.

", "id": 1490142, "action_name": "Suggestion added", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1490142/" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/9662704/", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-nfs/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-nfs/master/gl/", "dictionary": null, "user": null, "author": 2, "timestamp": "2020-08-01T10:44:51.361327Z", "action": 4, "target": "% s (Comprobe)", "id": 1490141, "action_name": "Suggestion added", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1490141/" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/11156966/", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-nfs/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-nfs/master/gl/", "dictionary": null, "user": null, "author": 2, "timestamp": "2020-08-01T10:44:43.351038Z", "action": 4, "target": "Non se atopou o monto NFS \"% s\".", "id": 1490140, "action_name": "Suggestion added", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1490140/" }, { "unit": null, "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-nfs/master/", "translation": null, "dictionary": null, "user": null, "author": null, "timestamp": "2020-07-28T23:23:40.786023Z", "action": 47, "target": "MergeFailure", "id": 1485879, "action_name": "New component alert", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1485879/" }, { "unit": null, "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-nfs/master/", "translation": null, "dictionary": null, "user": null, "author": null, "timestamp": "2020-07-03T11:20:54.941117Z", "action": 47, "target": "MergeFailure", "id": 1471196, "action_name": "New component alert", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1471196/" }, { "unit": null, "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-nfs/master/", "translation": null, "dictionary": null, "user": null, "author": null, "timestamp": "2020-06-29T07:59:42.066299Z", "action": 47, "target": "MergeFailure", "id": 1454562, "action_name": "New component alert", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1454562/" }, { "unit": null, "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-nfs/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-nfs/master/zu/", "dictionary": null, "user": 4, "author": 4, "timestamp": "2020-05-14T23:25:37.076181Z", "action": 0, "target": "", "id": 1433093, "action_name": "Resource update", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1433093/" }, { "unit": null, "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-nfs/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-nfs/master/zh_TW/", "dictionary": null, "user": 4, "author": 4, "timestamp": "2020-05-14T23:25:36.980001Z", "action": 0, "target": "", "id": 1433092, "action_name": "Resource update", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1433092/" }, { "unit": null, "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-nfs/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-nfs/master/zh_CN/", "dictionary": null, "user": 4, "author": 4, "timestamp": "2020-05-14T23:25:36.880704Z", "action": 0, "target": "", "id": 1433091, "action_name": "Resource update", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1433091/" }, { "unit": null, "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-nfs/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-nfs/master/xh/", "dictionary": null, "user": 4, "author": 4, "timestamp": "2020-05-14T23:25:36.778023Z", "action": 0, "target": "", "id": 1433090, "action_name": "Resource update", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1433090/" }, { "unit": null, "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-nfs/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-nfs/master/wa/", "dictionary": null, "user": 4, "author": 4, "timestamp": "2020-05-14T23:25:36.671089Z", "action": 0, "target": "", "id": 1433089, "action_name": "Resource update", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1433089/" }, { "unit": null, "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-nfs/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-nfs/master/vi/", "dictionary": null, "user": 4, "author": 4, "timestamp": "2020-05-14T23:25:36.572394Z", "action": 0, "target": "", "id": 1433088, "action_name": "Resource update", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1433088/" }, { "unit": null, "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-nfs/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-nfs/master/uk/", "dictionary": null, "user": 4, "author": 4, "timestamp": "2020-05-14T23:25:36.459761Z", "action": 0, "target": "", "id": 1433087, "action_name": "Resource update", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1433087/" } ] }