Translation projects API.


See <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-3.6.1/api.html#projects">the Weblate's Web API documentation</a> for detailed
description of the API.

GET /api/projects/yast-nfs/changes/?page=134
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 3208,
  "next": "https://l10n.opensuse.org/api/projects/yast-nfs/changes/?page=135",
  "previous": "https://l10n.opensuse.org/api/projects/yast-nfs/changes/?page=133",
  "results": [
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1871358/",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-nfs/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-nfs/master/ca/",
      "dictionary": null,
      "user": 60,
      "author": 60,
      "timestamp": "2016-10-14T08:18:48Z",
      "action": 2,
      "target": "

Introduïu el nom de l'amfitrió del servidor NFS.\nEl botó Selecciona permet explorar la llista de \nservidors NFS de la xarxa local.

\n", "id": 361498, "action_name": "Translation changed", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/361498/" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1871348/", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-nfs/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-nfs/master/ca/", "dictionary": null, "user": 60, "author": 60, "timestamp": "2016-10-14T08:16:49Z", "action": 2, "target": "Analitzant els amfitrions d'aquesta LAN...", "id": 361492, "action_name": "Translation changed", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/361492/" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1871330/", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-nfs/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-nfs/master/ca/", "dictionary": null, "user": 60, "author": 60, "timestamp": "2016-10-14T08:14:50Z", "action": 2, "target": "Nom d'amfitrió del servidor &NFS", "id": 361490, "action_name": "Translation changed", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/361490/" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1871312/", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-nfs/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-nfs/master/ca/", "dictionary": null, "user": 60, "author": 60, "timestamp": "2016-10-14T08:13:32Z", "action": 2, "target": "El nom d'amfitrió no és correcte.\nHa de tenir menys de 50 caràcters i \nnomés podeu fer servir el següent:\nIPv4 vàlid, IPv6 o nom del domini.\nIPv4 vàllid: %1\nIPv6 vàlid : %2\nDomini vàlid: %3", "id": 361486, "action_name": "Translation changed", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/361486/" }, { "unit": null, "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-nfs/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-nfs/master/ar/", "dictionary": null, "user": null, "author": null, "timestamp": "2016-10-13T13:42:09Z", "action": 0, "target": "", "id": 360360, "action_name": "Resource update", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/360360/" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1880876/", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-nfs/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-nfs/master/zh_TW/", "dictionary": null, "user": 154, "author": 154, "timestamp": "2016-10-03T13:32:58Z", "action": 4, "target": "", "id": 238310, "action_name": "Suggestion added", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/238310/" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1880892/", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-nfs/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-nfs/master/zh_TW/", "dictionary": null, "user": 154, "author": 154, "timestamp": "2016-10-03T13:32:58Z", "action": 4, "target": "", "id": 238316, "action_name": "Suggestion added", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/238316/" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1880888/", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-nfs/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-nfs/master/zh_TW/", "dictionary": null, "user": 154, "author": 154, "timestamp": "2016-10-03T13:32:58Z", "action": 4, "target": "", "id": 238314, "action_name": "Suggestion added", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/238314/" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1880878/", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-nfs/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-nfs/master/zh_TW/", "dictionary": null, "user": 154, "author": 154, "timestamp": "2016-10-03T13:32:58Z", "action": 4, "target": "", "id": 238312, "action_name": "Suggestion added", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/238312/" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1880870/", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-nfs/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-nfs/master/zh_TW/", "dictionary": null, "user": 154, "author": 154, "timestamp": "2016-10-03T13:32:57Z", "action": 4, "target": "", "id": 238308, "action_name": "Suggestion added", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/238308/" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1880828/", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-nfs/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-nfs/master/zh_TW/", "dictionary": null, "user": 154, "author": 154, "timestamp": "2016-10-03T13:32:57Z", "action": 4, "target": "", "id": 238290, "action_name": "Suggestion added", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/238290/" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1880832/", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-nfs/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-nfs/master/zh_TW/", "dictionary": null, "user": 154, "author": 154, "timestamp": "2016-10-03T13:32:57Z", "action": 4, "target": "", "id": 238292, "action_name": "Suggestion added", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/238292/" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1880836/", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-nfs/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-nfs/master/zh_TW/", "dictionary": null, "user": 154, "author": 154, "timestamp": "2016-10-03T13:32:57Z", "action": 4, "target": "", "id": 238296, "action_name": "Suggestion added", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/238296/" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1880856/", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-nfs/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-nfs/master/zh_TW/", "dictionary": null, "user": 154, "author": 154, "timestamp": "2016-10-03T13:32:57Z", "action": 4, "target": "", "id": 238302, "action_name": "Suggestion added", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/238302/" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1880864/", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-nfs/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-nfs/master/zh_TW/", "dictionary": null, "user": 154, "author": 154, "timestamp": "2016-10-03T13:32:57Z", "action": 4, "target": "", "id": 238304, "action_name": "Suggestion added", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/238304/" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1880804/", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-nfs/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-nfs/master/zh_TW/", "dictionary": null, "user": 154, "author": 154, "timestamp": "2016-10-03T13:32:56Z", "action": 4, "target": "", "id": 238276, "action_name": "Suggestion added", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/238276/" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1880814/", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-nfs/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-nfs/master/zh_TW/", "dictionary": null, "user": 154, "author": 154, "timestamp": "2016-10-03T13:32:56Z", "action": 4, "target": "", "id": 238280, "action_name": "Suggestion added", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/238280/" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1880818/", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-nfs/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-nfs/master/zh_TW/", "dictionary": null, "user": 154, "author": 154, "timestamp": "2016-10-03T13:32:56Z", "action": 4, "target": "", "id": 238282, "action_name": "Suggestion added", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/238282/" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1880820/", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-nfs/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-nfs/master/zh_TW/", "dictionary": null, "user": 154, "author": 154, "timestamp": "2016-10-03T13:32:56Z", "action": 4, "target": "", "id": 238284, "action_name": "Suggestion added", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/238284/" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1880822/", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-nfs/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-nfs/master/zh_TW/", "dictionary": null, "user": 154, "author": 154, "timestamp": "2016-10-03T13:32:56Z", "action": 4, "target": "", "id": 238286, "action_name": "Suggestion added", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/238286/" } ] }