Translation projects API.

See the Weblate's Web API documentation for detailed description of the API.

GET /api/projects/yast-nfs/changes/?page=186
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 4041,
  "next": "https://l10n.opensuse.org/api/projects/yast-nfs/changes/?page=187",
  "previous": "https://l10n.opensuse.org/api/projects/yast-nfs/changes/?page=185",
  "results": [
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-nfs/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-nfs/master/ta/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2021-03-11T02:54:54.928740Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 1714275,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1714275/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-nfs/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-nfs/master/tg/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2021-03-11T02:54:55.097266Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 1714276,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1714276/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-nfs/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-nfs/master/th/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2021-03-11T02:54:55.289081Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 1714277,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1714277/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-nfs/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-nfs/master/tk/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2021-03-11T02:54:55.440489Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 1714278,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1714278/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-nfs/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-nfs/master/tr/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2021-03-11T02:54:55.528102Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 1714279,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1714279/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-nfs/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-nfs/master/uk/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2021-03-11T02:54:55.641490Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 1714280,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1714280/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-nfs/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-nfs/master/vi/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2021-03-11T02:54:55.834302Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 1714281,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1714281/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-nfs/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-nfs/master/wa/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2021-03-11T02:54:56.081892Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 1714282,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1714282/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-nfs/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-nfs/master/xh/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2021-03-11T02:54:56.293949Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 1714283,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1714283/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-nfs/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-nfs/master/zh_CN/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2021-03-11T02:54:56.487969Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 1714284,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1714284/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-nfs/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-nfs/master/zh_TW/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2021-03-11T02:54:56.757713Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 1714285,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1714285/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-nfs/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-nfs/master/zu/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2021-03-11T02:54:56.977469Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 1714286,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1714286/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-nfs/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-nfs/master/en/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2021-04-21T02:36:12.563633Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 1786918,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1786918/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-nfs/master/",
      "translation": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2021-04-21T03:57:43.584170Z",
      "action": 47,
      "target": "",
      "id": 1787942,
      "action_name": "New alert",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1787942/"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1878458/",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-nfs/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-nfs/master/sk/",
      "user": "https://l10n.opensuse.org/api/users/FerdinandGalko/",
      "author": "https://l10n.opensuse.org/api/users/FerdinandGalko/",
      "timestamp": "2021-05-10T16:31:47.099181Z",
      "action": 2,
      "target": "<p>Zadajte <b>názov NFS servera</b>. Pomocou\n<b>Vybrať</b> prechádzate cez zoznam\nNFS serverov v lokálnej sieti.</p>\n",
      "id": 1803777,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1803777/"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1878460/",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-nfs/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-nfs/master/sk/",
      "user": "https://l10n.opensuse.org/api/users/FerdinandGalko/",
      "author": "https://l10n.opensuse.org/api/users/FerdinandGalko/",
      "timestamp": "2021-05-10T16:32:06.109076Z",
      "action": 2,
      "target": "<p>V zložke <b>Vzdialený súborový systém</b>,\nzadajte cestu k adresáru na NFS servere. Použite\n<b>Vybrať</b> na výber adresára ponúkaného serverom. \n</p>",
      "id": 1803778,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1803778/"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1878462/",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-nfs/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-nfs/master/sk/",
      "user": "https://l10n.opensuse.org/api/users/FerdinandGalko/",
      "author": "https://l10n.opensuse.org/api/users/FerdinandGalko/",
      "timestamp": "2021-05-10T16:32:36.897155Z",
      "action": 2,
      "target": "<p>\t\t\nPomocou <b>Bod pripojenia</b> zadajte adresár v lokálnom systéme, kde by mal byť pripojený adresár.\nPomocou <b>Prechádzať</b> môžete interaktívne vybrať\nbod pripojenia.</p>",
      "id": 1803779,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1803779/"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/9662812/",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-nfs/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-nfs/master/it/",
      "user": "https://l10n.opensuse.org/api/users/PaoloZa/",
      "author": "https://l10n.opensuse.org/api/users/PaoloZa/",
      "timestamp": "2021-06-06T08:00:20.280598Z",
      "action": 45,
      "target": "",
      "id": 1848589,
      "action_name": "New contributor",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1848589/"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/9662812/",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-nfs/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-nfs/master/it/",
      "user": "https://l10n.opensuse.org/api/users/PaoloZa/",
      "author": "https://l10n.opensuse.org/api/users/PaoloZa/",
      "timestamp": "2021-06-06T08:00:20.284790Z",
      "action": 2,
      "target": "<p>Per accedere alle condivisioni NFSv4 (NFSv4 è la nuova versione del protocollo\nNFS), selezionare l'opzione <b>Versione NFS</b>. In tal caso può essere necessario\nfornire uno specifico <b>Nome di dominio NSFv4</b>, che è richiesto per una corretta\nimpostazione dei diritti d'accesso a file/directory.</p>\n",
      "id": 1848590,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1848590/"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/9662815/",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-nfs/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-nfs/master/it/",
      "user": "https://l10n.opensuse.org/api/users/PaoloZa/",
      "author": "https://l10n.opensuse.org/api/users/PaoloZa/",
      "timestamp": "2021-06-06T08:02:36.975941Z",
      "action": 2,
      "target": "Questa voce utilizza un vecchio metodo per specificare la versione del protocollo\nNFS che non funziona più come un tempo (come ad esempio l'utilizzo di 'nfs4'\ncome tipo di file system o l'utilizzo di 'minorversion' nelle opzioni di montaggio).\n\nLa modifica della voce cambierà il modo in cui la versione viene specificata,\nprecludendo ogni possibilità di riutilizzare il metodo obsoleto in futuro.\n\nProcedere con la modifica?",
      "id": 1848591,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1848591/"
    }
  ]
}