Translation projects API.


See <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-3.6.1/api.html#projects">the Weblate's Web API documentation</a> for detailed
description of the API.

GET /api/projects/yast-printer/changes/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 11148,
  "next": "https://l10n.opensuse.org/api/projects/yast-printer/changes/?page=2",
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-printer/master/",
      "translation": null,
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-06-29T07:59:42.173757Z",
      "action": 47,
      "target": "MergeFailure",
      "id": 1454574,
      "action_name": "New component alert",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1454574/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-printer/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-printer/master/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 4,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-06-29T07:59:11.202815Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 1454495,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1454495/"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/2126472/",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-printer/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-printer/master/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2020-06-22T18:22:01.841975Z",
      "action": 2,
      "target": "

\nPercentové kódovanie
\nTáto záležitosť je zložitá.\nOdporúča sa vyhnutie vyhradeným znakom a medzerám\npre hodnoty zložiek v URI, ak sú hodnoty pod vašou kontrolou,\n(napr. nemôžete sa vyhnúť, keď je potrebné zadať takéto znaky\nv hodnotách pre URI na prístup k vzdialenému tlačovú frontu,\nale vzdialený tlačový front nie je pod vašou kontrolou).\nPokiaľ je to možné použitie len takzvané 'nerezervované znaky'.\nNerezervované znaky sú veľké a malé písmená,\ndesiatkové čísla, pomlčka, bodka, podčiarkovník a vlnovka.\nDokonca pomlčka, bodka, vlnovka a rozlišovanie veľkosti písmen\nby mohlo spôsobiť špeciálne problémy v špecifických prípadoch\n(napr. je známe, že len písmená, číslice a podčiarkovník fungujú\nako názov tlačového frontu CUPS a veľkosť nie je významná).\nPreto je najlepšie použiť len malé písmená, číslice\na podčiarkovník pre všetky hodnoty vo všetkých URI, pokiaľ je to možné.
\nVyhradené znaky a medzery v hodnote zložky\nmusia byť kódované percentom (tiež známe ako URL kódovanie).
\nKeď vstupné pole v dialógovom okne je určené pre vstup\nlen jedna hodnota pre jednu zložku URI\n(napr. oddelené vstupné polia pre používateľské meno a heslo),\nmusíte zadať medzery a vyhradené znaky doslova\n(t.j. bez percentového kódovania).\nPre takéto vstupné polia budú všetky medzery a vyhradené\nznaky automaticky kódované percentom.\nNapríklad v prípade, že heslo je v skutočnosti 'Foo%20Bar' (bez percentového kódovania),\nmusí byť zadané doslovne do vstupného poľa pre heslo v dialógu.\nAutomatické percentové kódovanie vychádza 'Foo%2520Bar', čo je\nhodnota zložky hesla skutočne uložená v URI.
\nNaproti tomu v prípade, že vstupné pole v dialógu je určený pre vstup\nviac než jednej hodnoty pre jednu zložku URI\n(napr. jedno vstupné pole pre všetky voliteľné parametre\nako 'voľba1=hodnota1&voľba2=hodnota2&voľba3=hodnta3'\nalebo jedno vstupné pole pre zadanie celého URI),\nmusíte zadať medzery a vyhradené znaky kódované percentom,\npretože automatické kódovanie percentom už nie je možné.\nPredpokladajme, že voliteľný parameter 'voľba=hodnota'\nby bolo 'toto&tamto', takže celý\nvoliteľný parameter by bol 'voľba=toto&tamto' (doslova).\nAle doslovný znak '&' označuje\noddelenie rôznych voliteľných parametrov,\ntakže 'voľba=toto&tamto' v URI znamená,\nprvý voliteľný parameter 'voľba=toto'\na druhý nepovinný parameter, ktorý je len 'tamto'.\nPreto jeden voliteľný parameter 'voľba=toto&tamto'\nmusí byť zadaný percentovým kódovaním ako 'voľba=toto%26tamto'
\nVstupné polia, ktoré vyžadujú percentové kódovanie vstupu,\nsú označené s radou '[percentové kódovanie]'.
\nVýpis znakov a ich percentové kódovanie:
\nmedzera ' ' má percentové kódovanie %20
\nvýkričník ! má percentové kódovanie %21
\nznak čísla # má percentové kódovanie %23
\nznak dolára $ má percentové kódovanie %24
\npercento % má percentové kódovanie %25
\nampersand & má percentové kódovanie %26
\napostrof / jednoduchá úvodzovka ' má percentové kódovanie %27
\nľavá zátvorka ( má percentové kódovanie %28
\npravá zátvorka ) má percentové kódovanie %29
\nhviezdička * má percentové kódovanie %2A
\nznamienko plus + má percentové kódovanie %2B
\nčiarka, má percentové kódovanie %2C
\nlomka / má percentové kódovanie %2F
\ndvojbodka : má percentové kódovanie %3A
\nbodkočiarka ; má percentové kódovanie %3B
\nznamienko rovnosti = má percentové kódovanie %3D
\notáznik ? má percentové kódovanie %3F
\nzavináč @ má percentové kódovanie %40
\nľavá hranatá zátvorka [ má percentové kódovanie %5B
\npravá hranatá zátvorka ] má percentové kódovanie %5D
\nViac informácií nájdete v 'Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax' na
\nhttp://tools.ietf.org/html/rfc3986\n

", "id": 1452010, "action_name": "Translation changed", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1452010/" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/2126472/", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-printer/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-printer/master/sk/", "dictionary": null, "user": 24, "author": 24, "timestamp": "2020-06-22T18:07:46.893246Z", "action": 2, "target": "

\nPercentové kódovanie
\nTáto záležitosť je zložitá.\nOdporúča sa vyhnutie vyhradeným znakom a medzerám\npre hodnoty zložiek v URI, ak sú hodnoty pod vašou kontrolou,\n(napr. nemôžete sa vyhnúť, keď je potrebné zadať takéto znaky\nv hodnotách pre URI na prístup k vzdialenému tlačovú frontu,\nale vzdialený tlačový front nie je pod vašou kontrolou).\nPokiaľ je to možné použitie len takzvané 'nerezervované znaky'.\nNerezervované znaky sú veľké a malé písmená,\ndesiatkové čísla, pomlčka, bodka, podčiarkovník a vlnovka.\nDokonca pomlčka, bodka, vlnovka a rozlišovanie veľkosti písmen\nby mohlo spôsobiť špeciálne problémy v špecifických prípadoch\n(napr. je známe, že len písmená, číslice a podčiarkovník fungujú\nako názov tlačového frontu CUPS a veľkosť nie je významná).\nPreto je najlepšie použiť len malé písmená, číslice\na podčiarkovník pre všetky hodnoty vo všetkých URI, pokiaľ je to možné.
\nVyhradené znaky a medzery v hodnote zložky\nmusia byť kódované percentom (tiež známe ako URL kódovanie).
\nKeď vstupné pole v dialógovom okne je určené pre vstup\nlen jedna hodnota pre jednu zložku URI\n(napr. oddelené vstupné polia pre používateľské meno a heslo),\nmusíte zadať medzery a vyhradené znaky doslova\n(t.j. bez percentového kódovania).\nPre takéto vstupné polia budú všetky medzery a vyhradené\nznaky automaticky kódované percentom.\nNapríklad v prípade, že heslo je v skutočnosti 'Foo%20Bar' (bez percentového kódovania),\nmusí byť zadané doslovne do vstupného poľa pre heslo v dialógu.\nAutomatické percentové kódovanie vychádza 'Foo%2520Bar', čo je\nhodnota zložky hesla skutočne uložená v URI.
\nNaproti tomu v prípade, že vstupné pole v dialógu je určený pre vstup\nviac než jednej hodnoty pre jednu zložku URI\n(napr. jedno vstupné pole pre všetky voliteľné parametre\nako 'voľba1=hodnota1&voľba2=hodnota2&voľba3=hodnta3'\nalebo jedno vstupné pole pre zadanie celého URI),\nmusíte zadať medzery a vyhradené znaky kódované percentom,\npretože automatické kódovanie percentom už nie je možné.\nPredpokladajme, že voliteľný parameter 'voľba=hodnota'\nby bolo 'toto&tamto', takže celý\nvoliteľný parameter by bol 'voľba=toto&tamto' (doslova).\nAle doslovný znak '&' označuje\noddelenie rôznych voliteľných parametrov,\ntakže 'voľba=toto&tamto' v URI znamená,\nprvý voliteľný parameter 'voľba=toto'\na druhý nepovinný parameter, ktorý je len 'tamto'.\nPreto jeden voliteľný parameter 'voľba=toto&tamto'\nmusí byť zadaný percentovým kódovaním ako 'voľba=toto%26tamto'
\nVstupné polia, ktoré vyžadujú percentové kódovanie vstupu,\nsú označené s radou '[percentové kódovanie]'.
\nVýpis znakov a ich percentové kódovanie:
\nmedzera ' ' má percentové kódovanie %20
\nvýkričník ! má percentové kódovanie %21
\nznak čísla # má percentové kódovanie %23
\nznak dolára $ má percentové kódovanie %24
\npercento %i má percentové kódovanie %25
\nampersand & má percentové kódovanie %26
\napostrof / jednoduchá úvodzovka ' má percentové kódovanie %27
\nľavá zátvorka ( má percentové kódovanie %28
\npravá zátvorka ) má percentové kódovanie %29
\nhviezdička * má percentové kódovanie %2A
\nznamienko plus + má percentové kódovanie %2B
\nčiarka, má percentové kódovanie %2C
\nlomka / má percentové kódovanie %2F
\ndvojbodka : má percentové kódovanie %3A
\nbodkočiarka ; má percentové kódovanie %3B
\nznamienko rovnosti = má percentové kódovanie %3D
\notáznik ? má percentové kódovanie %3F
\nzavináč @ má percentové kódovanie %40
\nľavá hranatá zátvorka [ má percentové kódovanie %5B
\npravá hranatá zátvorka ] má percentové kódovanie %5D
\nViac informácií nájdete v 'Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax' na
\nhttp://tools.ietf.org/html/rfc3986\n

", "id": 1452009, "action_name": "Translation changed", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1452009/" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/2126472/", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-printer/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-printer/master/sk/", "dictionary": null, "user": 24, "author": 24, "timestamp": "2020-06-22T18:06:46.347889Z", "action": 2, "target": "

\nPercentové kódovanie
\nTáto záležitosť je zložitá.\nOdporúča sa vyhnutie vyhradeným znakom a medzerám\npre hodnoty zložiek v URI, ak sú hodnoty pod vašou kontrolou,\n(napr. nemôžete sa vyhnúť, keď je potrebné zadať takéto znaky\nv hodnotách pre URI na prístup k vzdialenému tlačovú frontu,\nale vzdialený tlačový front nie je pod vašou kontrolou).\nPokiaľ je to možné použitie len takzvané 'nerezervované znaky'.\nNerezervované znaky sú veľké a malé písmená,\ndesiatkové čísla, pomlčka, bodka, podčiarkovník a vlnovka.\nDokonca pomlčka, bodka, vlnovka a rozlišovanie veľkosti písmen\nby mohlo spôsobiť špeciálne problémy v špecifických prípadoch\n(napr. je známe, že len písmená, číslice a podčiarkovník fungujú\nako názov tlačového frontu CUPS a veľkosť nie je významná).\nPreto je najlepšie použiť len malé písmená, číslice\na podčiarkovník pre všetky hodnoty vo všetkých URI, pokiaľ je to možné.
\nVyhradené znaky a medzery v hodnote zložky\nmusia byť kódované percentom (tiež známe ako URL kódovanie).
\nKeď vstupné pole v dialógovom okne je určené pre vstup\nlen jedna hodnota pre jednu zložku URI\n(napr. oddelené vstupné polia pre používateľské meno a heslo),\nmusíte zadať medzery a vyhradené znaky doslova\n(t.j. bez percentového kódovania).\nPre takéto vstupné polia budú všetky medzery a vyhradené\nznaky automaticky kódované percentom.\nNapríklad v prípade, že heslo je v skutočnosti 'Foo%20Bar' (bez percentového kódovania),\nmusí byť zadané doslovne do vstupného poľa pre heslo v dialógu.\nAutomatické percentové kódovanie vychádza 'Foo%2520Bar', čo je\nhodnota zložky hesla skutočne uložená v URI.
\nNaproti tomu v prípade, že vstupné pole v dialógu je určený pre vstup\nviac než jednej hodnoty pre jednu zložku URI\n(napr. jedno vstupné pole pre všetky voliteľné parametre\nako 'voľba1=hodnota1&voľba2=hodnota2&voľba3=hodnta3'\nalebo jedno vstupné pole pre zadanie celého URI),\nmusíte zadať medzery a vyhradené znaky kódované percentom,\npretože automatické kódovanie percentom už nie je možné.\nPredpokladajme, že voliteľný parameter 'voľba=hodnota'\nby bolo 'toto&tamto', takže celý\nvoliteľný parameter by bol 'voľba=toto&tamto' (doslova).\nAle doslovný znak '&' označuje\noddelenie rôznych voliteľných parametrov,\ntakže 'voľba=toto&tamto' v URI znamená,\nprvý voliteľný parameter 'voľba=toto'\na druhý nepovinný parameter, ktorý je len 'tamto'.\nPreto jeden voliteľný parameter 'voľba=toto&tamto'\nmusí byť zadaný percentovým kódovaním ako 'voľba=toto%26tamto'
\nVstupné polia, ktoré vyžadujú percentové kódovanie vstupu,\nsú označené s radou '[percentové kódovanie]'.
\nVýpis znakov a ich percentové kódovanie:
\nmedzera ' ' má percentové kódovanie %20
\nvýkričník ! má percentové kódovanie %21
\nznak čísla # má percentové kódovanie %23
\nznak dolára $ má percentové kódovanie %24
\npercento % má percentové kódovanie %25
\nampersand & má percentové kódovanie %26
\napostrof / jednoduchá úvodzovka ' má percentové kódovanie %27
\nľavá zátvorka ( má percentové kódovanie %28
\npravá zátvorka ) má percentové kódovanie %29
\nhviezdička * má percentové kódovanie %2A
\nznamienko plus + má percentové kódovanie %2B
\nčiarka, má percentové kódovanie %2C
\nlomka / má percentové kódovanie %2F
\ndvojbodka : má percentové kódovanie %3A
\nbodkočiarka ; má percentové kódovanie %3B
\nznamienko rovnosti = má percentové kódovanie %3D
\notáznik ? má percentové kódovanie %3F
\nzavináč @ má percentové kódovanie %40
\nľavá hranatá zátvorka [ má percentové kódovanie %5B
\npravá hranatá zátvorka ] má percentové kódovanie %5D
\nViac informácií nájdete v 'Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax' na
\nhttp://tools.ietf.org/html/rfc3986\n

", "id": 1452008, "action_name": "Translation changed", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1452008/" }, { "unit": null, "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-printer/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-printer/master/zu/", "dictionary": null, "user": 4, "author": 4, "timestamp": "2020-05-12T15:19:01.429062Z", "action": 0, "target": "", "id": 1423373, "action_name": "Resource update", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1423373/" }, { "unit": null, "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-printer/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-printer/master/zh_TW/", "dictionary": null, "user": 4, "author": 4, "timestamp": "2020-05-12T15:19:01.013244Z", "action": 0, "target": "", "id": 1423372, "action_name": "Resource update", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1423372/" }, { "unit": null, "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-printer/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-printer/master/zh_CN/", "dictionary": null, "user": 4, "author": 4, "timestamp": "2020-05-12T15:19:00.642291Z", "action": 0, "target": "", "id": 1423371, "action_name": "Resource update", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1423371/" }, { "unit": null, "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-printer/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-printer/master/xh/", "dictionary": null, "user": 4, "author": 4, "timestamp": "2020-05-12T15:19:00.266141Z", "action": 0, "target": "", "id": 1423370, "action_name": "Resource update", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1423370/" }, { "unit": null, "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-printer/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-printer/master/wa/", "dictionary": null, "user": 4, "author": 4, "timestamp": "2020-05-12T15:18:59.848830Z", "action": 0, "target": "", "id": 1423369, "action_name": "Resource update", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1423369/" }, { "unit": null, "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-printer/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-printer/master/vi/", "dictionary": null, "user": 4, "author": 4, "timestamp": "2020-05-12T15:18:59.431666Z", "action": 0, "target": "", "id": 1423368, "action_name": "Resource update", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1423368/" }, { "unit": null, "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-printer/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-printer/master/uk/", "dictionary": null, "user": 4, "author": 4, "timestamp": "2020-05-12T15:18:59.092143Z", "action": 0, "target": "", "id": 1423367, "action_name": "Resource update", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1423367/" }, { "unit": null, "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-printer/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-printer/master/tr/", "dictionary": null, "user": 4, "author": 4, "timestamp": "2020-05-12T15:18:58.699581Z", "action": 0, "target": "", "id": 1423366, "action_name": "Resource update", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1423366/" }, { "unit": null, "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-printer/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-printer/master/tk/", "dictionary": null, "user": 4, "author": 4, "timestamp": "2020-05-12T15:18:58.238704Z", "action": 0, "target": "", "id": 1423365, "action_name": "Resource update", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1423365/" }, { "unit": null, "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-printer/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-printer/master/th/", "dictionary": null, "user": 4, "author": 4, "timestamp": "2020-05-12T15:18:57.931346Z", "action": 0, "target": "", "id": 1423364, "action_name": "Resource update", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1423364/" }, { "unit": null, "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-printer/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-printer/master/tg/", "dictionary": null, "user": 4, "author": 4, "timestamp": "2020-05-12T15:18:57.551219Z", "action": 0, "target": "", "id": 1423363, "action_name": "Resource update", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1423363/" }, { "unit": null, "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-printer/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-printer/master/ta/", "dictionary": null, "user": 4, "author": 4, "timestamp": "2020-05-12T15:18:57.256891Z", "action": 0, "target": "", "id": 1423362, "action_name": "Resource update", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1423362/" }, { "unit": null, "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-printer/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-printer/master/sw/", "dictionary": null, "user": 4, "author": 4, "timestamp": "2020-05-12T15:18:56.875835Z", "action": 0, "target": "", "id": 1423361, "action_name": "Resource update", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1423361/" }, { "unit": null, "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-printer/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-printer/master/sv/", "dictionary": null, "user": 4, "author": 4, "timestamp": "2020-05-12T15:18:56.589729Z", "action": 0, "target": "", "id": 1423360, "action_name": "Resource update", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1423360/" }, { "unit": null, "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-printer/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-printer/master/sr@latin/", "dictionary": null, "user": 4, "author": 4, "timestamp": "2020-05-12T15:18:56.149649Z", "action": 0, "target": "", "id": 1423359, "action_name": "Resource update", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1423359/" } ] }