Translation projects API.


See <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-3.6.1/api.html#projects">the Weblate's Web API documentation</a> for detailed
description of the API.

GET /api/projects/yast-printer/changes/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 11286,
  "next": "https://l10n.opensuse.org/api/projects/yast-printer/changes/?format=api&page=2",
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/2094468/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-printer/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-printer/master/gl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": 2,
      "timestamp": "2020-08-01T14:10:12.674477Z",
      "action": 4,
      "target": "Reiniciou o daemon CUPS.\nEsperando medio minuto para que o daemon CUPS se prepare para operar ...",
      "id": 1490278,
      "action_name": "Suggestion added",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1490278/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/2094434/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-printer/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-printer/master/gl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": 2,
      "timestamp": "2020-08-01T14:10:01.089246Z",
      "action": 4,
      "target": "Para executar a configuración hp, debe instalarse o paquete RPM hplip.\nUse 'Paquetes de controladores' para instalalo.",
      "id": 1490277,
      "action_name": "Suggestion added",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1490277/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/2094432/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-printer/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-printer/master/gl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": 2,
      "timestamp": "2020-08-01T14:09:49.626416Z",
      "action": 4,
      "target": "Lanzamento da configuración hp.\nDebe terminar hp-setup antes de continuar coa configuración da impresora.",
      "id": 1490275,
      "action_name": "Suggestion added",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1490275/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/2094428/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-printer/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-printer/master/gl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": 2,
      "timestamp": "2020-08-01T14:09:31.575302Z",
      "action": 4,
      "target": "Non se pode executar configuración hp porque non se pode abrir ningunha visualización gráfica.\nIsto ocorre en particular cando YaST funciona en modo só de texto,\nou cando o usuario que executa YaST non ten establecido unha variable de entorno DISPLAY,\nou cando o proceso YaST non pode acceder á visualización gráfica.\nNeste caso, debes executar hp-setup manualmente como root do usuario.",
      "id": 1490274,
      "action_name": "Suggestion added",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1490274/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/2094342/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-printer/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-printer/master/gl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": 2,
      "timestamp": "2020-08-01T14:09:17.125418Z",
      "action": 4,
      "target": "

\nConfiguración de AutoYaST para imprimir con CUPS vía rede.
\nNon hai soporte de AutoYaST para as colas de impresión locais.\n

", "id": 1490273, "action_name": "Suggestion added", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1490273/?format=api" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/2094294/?format=api", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-printer/master/?format=api", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-printer/master/gl/?format=api", "dictionary": null, "user": null, "author": 2, "timestamp": "2020-08-01T14:08:52.875859Z", "action": 4, "target": "Hai varios xeitos de especificar que servidores remotos están permitidos:", "id": 1490272, "action_name": "Suggestion added", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1490272/?format=api" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/2094286/?format=api", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-printer/master/?format=api", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-printer/master/gl/?format=api", "dictionary": null, "user": null, "author": 2, "timestamp": "2020-08-01T14:08:35.361261Z", "action": 4, "target": "Ao cambiar de \"aceptar anuncios de impresora\" a \"non aceptar anuncios\"\nou despois de que \"solicite información de impresora desde servidores CUPS\" estivo desactivado\ntardan normalmente 5 minutos ata que a información recibida xa se esvaeza ...", "id": 1490270, "action_name": "Suggestion added", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1490270/?format=api" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/2094120/?format=api", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-printer/master/?format=api", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-printer/master/gl/?format=api", "dictionary": null, "user": null, "author": 2, "timestamp": "2020-08-01T14:08:19.783557Z", "action": 4, "target": "Realización de varias probas sobre a accesibilidade do servidor CUPS ...\n(isto pode levar algún tempo)", "id": 1490269, "action_name": "Suggestion added", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1490269/?format=api" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/2094118/?format=api", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-printer/master/?format=api", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-printer/master/gl/?format=api", "dictionary": null, "user": null, "author": 2, "timestamp": "2020-08-01T14:08:05.699349Z", "action": 4, "target": "Parece que o daemon CUPS non escoita no porto oficial IANA IPP (631).\nComprobe con 'netstat -nap | grep cupsd 'onde realmente escoita o cupsd.\nIsto sucede cando hai unha configuración \"Listen ...: 1234\" ou \"Port 1234\"\n(onde 1234 significa calquera número de porto que non sexa o porto oficial 631)\nen /etc/cups/cupsd.conf (comprobe tamén se hai 'BrowsePort 1234').\nO módulo de impresora YaST non admite un porto non oficial.\nUn porto non oficial leva a unha secuencia interminable de novos fallos.\nSe realmente debes usar un porto non oficial, non podes empregar\no módulo de impresoras YaST para configurar as impresoras.", "id": 1490268, "action_name": "Suggestion added", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1490268/?format=api" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/2094116/?format=api", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-printer/master/?format=api", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-printer/master/gl/?format=api", "dictionary": null, "user": null, "author": 2, "timestamp": "2020-08-01T14:07:40.424818Z", "action": 4, "target": "É necesario un daemon CUPS executado localmente, pero parece que non é accesible.\nVerifique con 'lpstat -h localhost -r' se un cupón local é accesible.\nUnha copa non accesible leva a unha secuencia interminable de novos fallos.", "id": 1490267, "action_name": "Suggestion added", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1490267/?format=api" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/2094094/?format=api", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-printer/master/?format=api", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-printer/master/gl/?format=api", "dictionary": null, "user": null, "author": 2, "timestamp": "2020-08-01T14:07:22.525041Z", "action": 4, "target": "

\n Configuración automática para impresoras USB
\nO paquete RPM \"udev-configure-printer\" fornece\nconfiguración automática cando se conecten as impresoras USB.
\nCando a súa caixa de verificación inicialmente non está marcada, non está instalada\ne logo pode seleccionalo para que se instalará.
\nCando a súa caixa de verificación está inicialmente marcada, xa está instalada\ne, a continuación, pode seleccionalo para que o elimine.
\nCando estea instalada udev-configure-printer,\nA configuración automática da impresora USB sucede a través das entradas\nno seu ficheiro de configuración udev /lib/udev/rules.d/70-printers.rules\no que se inicia en executar 'udev-configure-printer add'\ncando se conecta unha impresora USB\ne 'udev-configure-printer remove' cando estea desenchufado.\nNon hai axustes axustables para udev-configure-printer\nexcepto un cambia o ficheiro 70-printers.rules manualmente.\n

", "id": 1490266, "action_name": "Suggestion added", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1490266/?format=api" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/2094092/?format=api", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-printer/master/?format=api", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-printer/master/gl/?format=api", "dictionary": null, "user": null, "author": 2, "timestamp": "2020-08-01T14:07:08.051983Z", "action": 4, "target": "

\n Configuración automática para impresoras con conexión local
\nMarque a caixa de verificación para executar a configuración automática de YaST\npara impresoras que están conectadas ao host local.
\nPara cada impresora local conectada autodetectada,\nYaST proba se xa existe unha configuración.\nSe aínda non hai unha configuración,\nYaST tenta atopar un controlador correspondente para a impresora\ne se se atopa, a impresora está configurada.
\nA configuración resultante é basicamente a mesma\ncoma se un tivese seleccionado unha impresora autodetectada\nno diálogo \"Engadir nova configuración de impresora\"\ne aceptaron os valores preseleccionados alí.\n

", "id": 1490264, "action_name": "Suggestion added", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1490264/?format=api" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/2094090/?format=api", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-printer/master/?format=api", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-printer/master/gl/?format=api", "dictionary": null, "user": null, "author": 2, "timestamp": "2020-08-01T14:06:52.199657Z", "action": 4, "target": "

\n Política de erro CUPS
\nA política de erro define a política predeterminada que se usa cando\nCUPS non envía un traballo de impresión ao dispositivo da impresora.
\nDependendo da forma particular de como estea conectada a impresora\n(por exemplo 'usb', 'socket', 'lpd' ou 'ipp'),\ne dependendo do tipo de falla real,\no back-end CUPS que realmente envía os datos á impresora\npode sobreescribir a política de erro predeterminada\ne cumprir outra política de erro (ver man backend ).\nPor exemplo, pode deixar calquera outro intento de impresión\nincluso cando a política de erro predeterminada é tentar de novo o traballo.\nIsto podería ocorrer cando se intenta establecer calquera intento\na comunicación coa impresora é inútil\nde xeito que non ten sentido volver intentar o traballo.\n
\nExisten as seguintes políticas de erro:
\nPare a impresora e continúe o traballo para a súa futura impresión.
\nVolva enviar o traballo dende o principio despois de esperar algún tempo (por defecto 30 segundos).
\nCancelar e eliminar o traballo e continuar co seguinte traballo.\n

", "id": 1490263, "action_name": "Suggestion added", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1490263/?format=api" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/2094088/?format=api", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-printer/master/?format=api", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-printer/master/gl/?format=api", "dictionary": null, "user": null, "author": 2, "timestamp": "2020-08-01T14:06:31.671442Z", "action": 4, "target": "

\n Política de operación CUPS
\nAs políticas de operación son as regras utilizadas para cada operación en CUPS.\nEstas operacións son, por exemplo, \"imprimir algo\", \"cancelar unha impresión\",\n'configurar unha impresora', 'modificar ou eliminar a configuración da impresora',\ne 'habilitar ou desactivar a impresión'.\n

", "id": 1490262, "action_name": "Suggestion added", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1490262/?format=api" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/2094086/?format=api", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-printer/master/?format=api", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-printer/master/gl/?format=api", "dictionary": null, "user": null, "author": 2, "timestamp": "2020-08-01T14:06:15.844777Z", "action": 4, "target": "

\nRespecto ao firewall:
\nUn firewall úsase para protexer os procesos de servidor executados\n(neste caso o proceso do servidor CUPS 'cupsd')\nno seu host contra o acceso non desexado vía rede.
\nA impresión pola rede ocorre nunha rede interna de confianza\n(ninguén deixa aos usuarios arbitrarios de calquera rede externa\nimprimir na súa impresora) e normalmente os usuarios precisan\nacceso á impresora física para obter a súa produción de papel.
\nPor defecto, o SuSEfirewall deixa pasar calquera tráfico de rede\na través dunha interface de rede que pertence á \"zona interna\"\nporque esta zona confía por defecto.
\nNon ten sentido facer impresión nunha rede interna de confianza\ncunha interface de rede que pertence á \"zona externa\" non confiada\n(esta última é a configuración predeterminada para que as interfaces de rede sexan seguras).\nNon desactive a protección do firewall para CUPS\n(é dicir, para IPP que usa o porto TCP 631 e o porto UDP 631)\npara a \"zona externa\" non confiada.
\nFacer accesibles as impresoras nunha rede interna de confianza\ne estar protexido polo firewall contra o acceso non desexado\ndesde calquera rede externa (en particular desde Internet),\nasigna a interface de rede que pertence á rede interna\ná zona interna do devasa.\nUse o módulo de configuración de Firewall de YaST para facer esta configuración fundamental\npara obter seguridade e utilidade na túa rede e\ncompartir impresoras nunha rede interna de confianza\nfuncionará sen outra configuración do firewall.
\nPara máis detalles, consulte a base de datos de soporte openSUSE\nartigo \"Configuración do cortafuegos de CUPS e SANE\" en
\nhttp://es.opensuse.org/SDB:CUPS_and_SANE_Firewall_settings\n

", "id": 1490261, "action_name": "Suggestion added", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1490261/?format=api" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/2094084/?format=api", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-printer/master/?format=api", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-printer/master/gl/?format=api", "dictionary": null, "user": null, "author": 2, "timestamp": "2020-08-01T14:05:50.561166Z", "action": 4, "target": "

\nExisten varias maneiras de convivir como especificar\nque servidores remotos poden acceder ao servidor CUPS.
\nPermitir acceso remoto para ordenadores dentro da rede local\npermitirá o acceso desde todos os servidores da rede local.\nUn servidor remoto está na rede local cando ten unha dirección IP\nque pertence á mesma rede que o servidor CUPS\ne cando a conexión de rede do servidor\nusa unha interface non PPP no servidor CUPS\n(unha interface cuxa bandera IFF_POINTOPOINT non está establecida).
\nAlternativamente ou adicionalmente unha lista explícita de interfaces de rede\ndende o que se pode especificar o acceso remoto.
\nAlternativamente ou adicionalmente unha lista explícita de\npódense especificar direccións IP e / ou redes permitidas.\n

", "id": 1490260, "action_name": "Suggestion added", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1490260/?format=api" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/2094082/?format=api", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-printer/master/?format=api", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-printer/master/gl/?format=api", "dictionary": null, "user": null, "author": 2, "timestamp": "2020-08-01T14:05:29.583245Z", "action": 4, "target": "

\nPrimeiro de todo, os sistemas cliente CUPS deben estar autorizados a acceder ao servidor CUPS.\nA continuación, especifique se as impresoras deben ser publicadas ou non aos clientes.
\nNunha rede local o xeito habitual de configurar a navegación CUPS é\npara permitir o acceso remoto para todos os servidores da rede local\ne publicar impresoras a todos os servidores.
\nNon é obrigatorio publicar impresoras en ningún caso.
\nSe ten un só servidor CUPS único, non é necesario empregar a navegación CUPS.\nEn cambio, é máis sinxelo especificar o servidor CUPS nos sistemas cliente\n(a través de \"Impresión vía rede\") para que os clientes acceden directamente ao servidor.\n

", "id": 1490259, "action_name": "Suggestion added", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1490259/?format=api" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/2094080/?format=api", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-printer/master/?format=api", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-printer/master/gl/?format=api", "dictionary": null, "user": null, "author": 2, "timestamp": "2020-08-01T14:05:15.934098Z", "action": 4, "target": "

\n Compartir colas de impresión e publicalas mediante rede
\nHabitualmente debería configurarse CUPS (Common Unix Printing System)\né o chamado modo de navegación para facer as impresoras dispoñibles na rede.
\nNeste caso, os servidores CUPS publican as súas colas de impresión locais a través da rede\ne, polo tanto, nos sistemas cliente CUPS, o proceso de daemon CUPS (cupsd) debe funcionar\nque escoita información entrante sobre impresoras publicadas.
\nA información de navegación CUPS recíbese a través do porto 631 UDP.\n

", "id": 1490258, "action_name": "Suggestion added", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1490258/?format=api" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/2094078/?format=api", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-printer/master/?format=api", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-printer/master/gl/?format=api", "dictionary": null, "user": null, "author": 2, "timestamp": "2020-08-01T14:04:41.214179Z", "action": 4, "target": "

\nTes que configurar unha cola de impresión adecuada no host\nse non hai un servidor CUPS na túa rede,\nou cando ten que acceder directamente a unha impresora de rede,\nou cando emprega outro tipo de servidor de impresión\npor exemplo ao imprimir a través dun servidor Windows (R) ou Samba\nou cando se imprime a través dun servidor Unix tradicional.
\n\"Windows\" é unha marca rexistrada\nde Microsoft Corporation nos Estados Unidos e / ou noutros países.\n

", "id": 1490256, "action_name": "Suggestion added", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1490256/?format=api" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/2094076/?format=api", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-printer/master/?format=api", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-printer/master/gl/?format=api", "dictionary": null, "user": null, "author": 2, "timestamp": "2020-08-01T14:04:24.341120Z", "action": 4, "target": "

\nSe imprimes só a través da rede e se empregas un único servidor CUPS,\nnon hai necesidade de usar CUPS Browsing e ter un daemon CUPS funcionando no seu servidor.\nEn cambio, é máis sinxelo especificar o servidor CUPS e acceder directamente a el.
\nUn posible inconveniente é que os programas de aplicación poidan demorarse\ndurante algún tempo (ata que ocorre un tempo de espera) cando o intentan\npara acceder ao servidor CUPS, pero en realidade non está dispoñible\n(por exemplo, viaxando cun ordenador portátil). Normalmente é un nome de host\ntempo de resolución (DNS) que provoca o atraso para que poida axudar\nter unha entrada con código duro para o servidor CUPS no ficheiro / etc / hosts.\n

", "id": 1490255, "action_name": "Suggestion added", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1490255/?format=api" } ] }