Translation projects API.


See <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-3.6.1/api.html#projects">the Weblate's Web API documentation</a> for detailed
description of the API.

GET /api/projects/yast-printer/changes/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 11442,
  "next": "https://l10n.opensuse.org/api/projects/yast-printer/changes/?format=api&page=2",
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/2126472/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-printer/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-printer/master/sk/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2020-10-05T16:53:20.880219Z",
      "action": 2,
      "target": "

\nPercentové kódovanie
\nTáto záležitosť je zložitá.\nOdporúča sa vyhnutie vyhradeným znakom a medzerám\npre hodnoty zložiek v URI, ak sú hodnoty pod vašou kontrolou,\n(napr. nemôžete sa vyhnúť, keď je potrebné zadať takéto znaky\nv hodnotách pre URI na prístup k vzdialenému tlačovú frontu,\nale vzdialený tlačový front nie je pod vašou kontrolou).\nPokiaľ je to možné použitie len takzvané 'nerezervované znaky'.\nNerezervované znaky sú veľké a malé písmená,\ndesiatkové čísla, pomlčka, bodka, podčiarkovník a vlnovka.\nDokonca pomlčka, bodka, vlnovka a rozlišovanie veľkosti písmen\nby mohlo spôsobiť špeciálne problémy v špecifických prípadoch\n(napr. je známe, že len písmená, číslice a podčiarkovník fungujú\nako názov tlačového frontu CUPS a veľkosť nie je významná).\nPreto je najlepšie použiť len malé písmená, číslice\na podčiarkovník pre všetky hodnoty vo všetkých URI, pokiaľ je to možné.
\nVyhradené znaky a medzery v hodnote zložky\nmusia byť kódované percentom (tiež známe ako URL kódovanie).
\nKeď vstupné pole v dialógovom okne je určené pre vstup\nlen jedna hodnota pre jednu zložku URI\n(napr. oddelené vstupné polia pre používateľské meno a heslo),\nmusíte zadať medzery a vyhradené znaky doslova\n(t.j. bez percentového kódovania).\nPre takéto vstupné polia budú všetky medzery a vyhradené\nznaky automaticky kódované percentom.\nNapríklad v prípade, že heslo je v skutočnosti 'Foo%20Bar' (bez percentového kódovania),\nmusí byť zadané doslovne do vstupného poľa pre heslo v dialógu.\nAutomatické percentové kódovanie vychádza 'Foo%2520Bar', čo je\nhodnota zložky hesla skutočne uložená v URI.
\nNaproti tomu v prípade, že vstupné pole v dialógu je určený pre vstup\nviac než jednej hodnoty pre jednu zložku URI\n(napr. jedno vstupné pole pre všetky voliteľné parametre\nako 'voľba1=hodnota1&voľba2=hodnota2&voľba3=hodnta3'\nalebo jedno vstupné pole pre zadanie celého URI),\nmusíte zadať medzery a vyhradené znaky kódované percentom,\npretože automatické kódovanie percentom už nie je možné.\nPredpokladajme, že voliteľný parameter 'voľba=hodnota'\nby bolo 'toto&tamto', takže celý\nvoliteľný parameter by bol 'voľba=toto&tamto' (doslova).\nAle doslovný znak '&' označuje\noddelenie rôznych voliteľných parametrov,\ntakže 'voľba=toto&tamto' v URI znamená,\nprvý voliteľný parameter 'voľba=toto'\na druhý nepovinný parameter, ktorý je len 'tamto'.\nPreto jeden voliteľný parameter 'voľba=toto&tamto'\nmusí byť zadaný percentovým kódovaním ako 'voľba=toto%26tamto'
\nVstupné polia, ktoré vyžadujú percentové kódovanie vstupu,\nsú označené s radou '[percentové kódovanie]'.
\nVýpis znakov a ich percentové kódovanie:
\nmedzera ' ' má percentové kódovanie %20
\nvýkričník ! má percentové kódovanie %21
\nznak čísla # má percentové kódovanie %23
\nznak dolára $ má percentové kódovanie %24
\npercento % má percentové kódovanie %25
\nampersand & má percentové kódovanie %26
\napostrof / jednoduchá úvodzovka ' má percentové kódovanie %27
\nľavá zátvorka ( má percentové kódovanie %28
\npravá zátvorka ) má percentové kódovanie %29
\nhviezdička * má percentové kódovanie %2A
\nznamienko plus + má percentové kódovanie %2B
\nčiarka, má percentové kódovanie %2C
\nlomka / má percentové kódovanie %2F
\ndvojbodka : má percentové kódovanie %3A
\nbodkočiarka ; má percentové kódovanie %3B
\nznamienko rovnosti = má percentové kódovanie %3D
\notáznik ? má percentové kódovanie %3F
\nzavináč @ má percentové kódovanie %40
\nľavá hranatá zátvorka [ má percentové kódovanie %5B
\npravá hranatá zátvorka ] má percentové kódovanie %5D
\nViac informácií nájdete v 'Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax' na
\nhttp://tools.ietf.org/html/rfc3986\n

", "id": 1608400, "action_name": "Translation changed", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1608400/?format=api" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/2126472/?format=api", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-printer/master/?format=api", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-printer/master/sk/?format=api", "dictionary": null, "user": 24, "author": 24, "timestamp": "2020-10-05T16:51:48.708505Z", "action": 2, "target": "

\nPercentové kódovanie
\nTáto záležitosť je zložitá.\nOdporúča sa vyhnutie vyhradeným znakom a medzerám\npre hodnoty zložiek v URI, ak sú hodnoty pod vašou kontrolou,\n(napr. nemôžete sa vyhnúť, keď je potrebné zadať takéto znaky\nv hodnotách pre URI na prístup k vzdialenému tlačovú frontu,\nale vzdialený tlačový front nie je pod vašou kontrolou).\nPokiaľ je to možné použitie len takzvané 'nerezervované znaky'.\nNerezervované znaky sú veľké a malé písmená,\ndesiatkové čísla, pomlčka, bodka, podčiarkovník a vlnovka.\nDokonca pomlčka, bodka, vlnovka a rozlišovanie veľkosti písmen\nby mohlo spôsobiť špeciálne problémy v špecifických prípadoch\n(napr. je známe, že len písmená, číslice a podčiarkovník fungujú\nako názov tlačového frontu CUPS a veľkosť nie je významná).\nPreto je najlepšie použiť len malé písmená, číslice\na podčiarkovník pre všetky hodnoty vo všetkých URI, pokiaľ je to možné.
\nVyhradené znaky a medzery v hodnote zložky\nmusia byť kódované percentom (tiež známe ako URL kódovanie).
\nKeď vstupné pole v dialógovom okne je určené pre vstup\nlen jedna hodnota pre jednu zložku URI\n(napr. oddelené vstupné polia pre používateľské meno a heslo),\nmusíte zadať medzery a vyhradené znaky doslova\n(t.j. bez percentového kódovania).\nPre takéto vstupné polia budú všetky medzery a vyhradené\nznaky automaticky kódované percentom.\nNapríklad v prípade, že heslo je v skutočnosti 'Foo%20Bar' (bez percentového kódovania),\nmusí byť zadané doslovne do vstupného poľa pre heslo v dialógu.\nAutomatické percentové kódovanie vychádza 'Foo%2520Bar', čo je\nhodnota zložky hesla skutočne uložená v URI.
\nNaproti tomu v prípade, že vstupné pole v dialógu je určený pre vstup\nviac než jednej hodnoty pre jednu zložku URI\n(napr. jedno vstupné pole pre všetky voliteľné parametre\nako 'voľba1=hodnota1&voľba2=hodnota2&voľba3=hodnta3'\nalebo jedno vstupné pole pre zadanie celého URI),\nmusíte zadať medzery a vyhradené znaky kódované percentom,\npretože automatické kódovanie percentom už nie je možné.\nPredpokladajme, že voliteľný parameter 'voľba=hodnota'\nby bolo 'toto&tamto', takže celý\nvoliteľný parameter by bol 'voľba=toto&tamto' (doslova).\nAle doslovný znak '&' označuje\noddelenie rôznych voliteľných parametrov,\ntakže 'voľba=toto&tamto' v URI znamená,\nprvý voliteľný parameter 'voľba=toto'\na druhý nepovinný parameter, ktorý je len 'tamto'.\nPreto jeden voliteľný parameter 'voľba=toto&tamto'\nmusí byť zadaný percentovým kódovaním ako 'voľba=toto%26tamto'
\nVstupné polia, ktoré vyžadujú percentové kódovanie vstupu,\nsú označené s radou '[percentové kódovanie]'.
\nVýpis znakov a ich percentové kódovanie:
\nmedzera ' ' má percentové kódovanie %20
\nvýkričník ! má percentové kódovanie %21
\nznak čísla # má percentové kódovanie %23
\nznak dolára $ má percentové kódovanie %24
\npercento %i má percentové kódovanie %25
\nampersand & má percentové kódovanie %26
\napostrof / jednoduchá úvodzovka ' má percentové kódovanie %27
\nľavá zátvorka ( má percentové kódovanie %28
\npravá zátvorka ) má percentové kódovanie %29
\nhviezdička * má percentové kódovanie %2A
\nznamienko plus + má percentové kódovanie %2B
\nčiarka, má percentové kódovanie %2C
\nlomka / má percentové kódovanie %2F
\ndvojbodka : má percentové kódovanie %3A
\nbodkočiarka ; má percentové kódovanie %3B
\nznamienko rovnosti = má percentové kódovanie %3D
\notáznik ? má percentové kódovanie %3F
\nzavináč @ má percentové kódovanie %40
\nľavá hranatá zátvorka [ má percentové kódovanie %5B
\npravá hranatá zátvorka ] má percentové kódovanie %5D
\nViac informácií nájdete v 'Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax' na
\nhttp://tools.ietf.org/html/rfc3986\n

", "id": 1608399, "action_name": "Translation changed", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1608399/?format=api" }, { "unit": null, "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-printer/master/?format=api", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-printer/master/zu/?format=api", "dictionary": null, "user": null, "author": null, "timestamp": "2020-09-22T02:51:57.785520Z", "action": 0, "target": "", "id": 1565665, "action_name": "Resource update", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1565665/?format=api" }, { "unit": null, "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-printer/master/?format=api", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-printer/master/zh_TW/?format=api", "dictionary": null, "user": null, "author": null, "timestamp": "2020-09-22T02:51:57.332074Z", "action": 0, "target": "", "id": 1565664, "action_name": "Resource update", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1565664/?format=api" }, { "unit": null, "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-printer/master/?format=api", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-printer/master/zh_CN/?format=api", "dictionary": null, "user": null, "author": null, "timestamp": "2020-09-22T02:51:56.888306Z", "action": 0, "target": "", "id": 1565663, "action_name": "Resource update", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1565663/?format=api" }, { "unit": null, "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-printer/master/?format=api", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-printer/master/xh/?format=api", "dictionary": null, "user": null, "author": null, "timestamp": "2020-09-22T02:51:56.446021Z", "action": 0, "target": "", "id": 1565662, "action_name": "Resource update", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1565662/?format=api" }, { "unit": null, "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-printer/master/?format=api", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-printer/master/wa/?format=api", "dictionary": null, "user": null, "author": null, "timestamp": "2020-09-22T02:51:55.974920Z", "action": 0, "target": "", "id": 1565661, "action_name": "Resource update", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1565661/?format=api" }, { "unit": null, "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-printer/master/?format=api", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-printer/master/vi/?format=api", "dictionary": null, "user": null, "author": null, "timestamp": "2020-09-22T02:51:54.762736Z", "action": 0, "target": "", "id": 1565660, "action_name": "Resource update", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1565660/?format=api" }, { "unit": null, "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-printer/master/?format=api", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-printer/master/uk/?format=api", "dictionary": null, "user": null, "author": null, "timestamp": "2020-09-22T02:51:54.369391Z", "action": 0, "target": "", "id": 1565659, "action_name": "Resource update", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1565659/?format=api" }, { "unit": null, "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-printer/master/?format=api", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-printer/master/tr/?format=api", "dictionary": null, "user": null, "author": null, "timestamp": "2020-09-22T02:51:53.902722Z", "action": 0, "target": "", "id": 1565658, "action_name": "Resource update", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1565658/?format=api" }, { "unit": null, "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-printer/master/?format=api", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-printer/master/tk/?format=api", "dictionary": null, "user": null, "author": null, "timestamp": "2020-09-22T02:51:53.405329Z", "action": 0, "target": "", "id": 1565657, "action_name": "Resource update", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1565657/?format=api" }, { "unit": null, "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-printer/master/?format=api", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-printer/master/th/?format=api", "dictionary": null, "user": null, "author": null, "timestamp": "2020-09-22T02:51:53.053102Z", "action": 0, "target": "", "id": 1565656, "action_name": "Resource update", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1565656/?format=api" }, { "unit": null, "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-printer/master/?format=api", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-printer/master/tg/?format=api", "dictionary": null, "user": null, "author": null, "timestamp": "2020-09-22T02:51:52.567646Z", "action": 0, "target": "", "id": 1565655, "action_name": "Resource update", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1565655/?format=api" }, { "unit": null, "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-printer/master/?format=api", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-printer/master/ta/?format=api", "dictionary": null, "user": null, "author": null, "timestamp": "2020-09-22T02:51:52.173358Z", "action": 0, "target": "", "id": 1565654, "action_name": "Resource update", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1565654/?format=api" }, { "unit": null, "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-printer/master/?format=api", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-printer/master/sw/?format=api", "dictionary": null, "user": null, "author": null, "timestamp": "2020-09-22T02:51:51.700375Z", "action": 0, "target": "", "id": 1565653, "action_name": "Resource update", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1565653/?format=api" }, { "unit": null, "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-printer/master/?format=api", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-printer/master/sv/?format=api", "dictionary": null, "user": null, "author": null, "timestamp": "2020-09-22T02:51:51.337106Z", "action": 0, "target": "", "id": 1565652, "action_name": "Resource update", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1565652/?format=api" }, { "unit": null, "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-printer/master/?format=api", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-printer/master/sr@latin/?format=api", "dictionary": null, "user": null, "author": null, "timestamp": "2020-09-22T02:51:50.836883Z", "action": 0, "target": "", "id": 1565651, "action_name": "Resource update", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1565651/?format=api" }, { "unit": null, "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-printer/master/?format=api", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-printer/master/sr/?format=api", "dictionary": null, "user": null, "author": null, "timestamp": "2020-09-22T02:51:50.365606Z", "action": 0, "target": "", "id": 1565650, "action_name": "Resource update", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1565650/?format=api" }, { "unit": null, "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-printer/master/?format=api", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-printer/master/sq/?format=api", "dictionary": null, "user": null, "author": null, "timestamp": "2020-09-22T02:51:49.976094Z", "action": 0, "target": "", "id": 1565649, "action_name": "Resource update", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1565649/?format=api" }, { "unit": null, "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-printer/master/?format=api", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-printer/master/sl/?format=api", "dictionary": null, "user": null, "author": null, "timestamp": "2020-09-22T02:51:49.589880Z", "action": 0, "target": "", "id": 1565648, "action_name": "Resource update", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1565648/?format=api" } ] }