Translation projects API.

See the Weblate's Web API documentation for detailed description of the API.

GET /api/projects/yast-reipl/changes/?page=47
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 1023,
  "next": "https://l10n.opensuse.org/api/projects/yast-reipl/changes/?page=48",
  "previous": "https://l10n.opensuse.org/api/projects/yast-reipl/changes/?page=46",
  "results": [
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/2315500/",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-reipl/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-reipl/master/sq/",
      "user": "https://l10n.opensuse.org/api/users/KristinaQejvanaj/",
      "author": "https://l10n.opensuse.org/api/users/KristinaQejvanaj/",
      "timestamp": "2019-12-26T20:16:31.975769Z",
      "action": 5,
      "target": "&fcp",
      "id": 1318531,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1318531/"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/2315502/",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-reipl/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-reipl/master/sq/",
      "user": "https://l10n.opensuse.org/api/users/KristinaQejvanaj/",
      "author": "https://l10n.opensuse.org/api/users/KristinaQejvanaj/",
      "timestamp": "2019-12-26T20:16:40.861908Z",
      "action": 5,
      "target": "&nss",
      "id": 1318532,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1318532/"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/2315504/",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-reipl/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-reipl/master/sq/",
      "user": "https://l10n.opensuse.org/api/users/KristinaQejvanaj/",
      "author": "https://l10n.opensuse.org/api/users/KristinaQejvanaj/",
      "timestamp": "2019-12-26T20:17:00.602151Z",
      "action": 5,
      "target": "parametrat ccw",
      "id": 1318533,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1318533/"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/2315506/",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-reipl/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-reipl/master/sq/",
      "user": "https://l10n.opensuse.org/api/users/KristinaQejvanaj/",
      "author": "https://l10n.opensuse.org/api/users/KristinaQejvanaj/",
      "timestamp": "2019-12-26T20:17:19.800570Z",
      "action": 5,
      "target": "&Pajisje",
      "id": 1318534,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1318534/"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/2315510/",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-reipl/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-reipl/master/sq/",
      "user": "https://l10n.opensuse.org/api/users/KristinaQejvanaj/",
      "author": "https://l10n.opensuse.org/api/users/KristinaQejvanaj/",
      "timestamp": "2019-12-26T20:17:35.928347Z",
      "action": 5,
      "target": "parametrat fcp",
      "id": 1318535,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1318535/"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/2315512/",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-reipl/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-reipl/master/sq/",
      "user": "https://l10n.opensuse.org/api/users/KristinaQejvanaj/",
      "author": "https://l10n.opensuse.org/api/users/KristinaQejvanaj/",
      "timestamp": "2019-12-26T20:17:46.190579Z",
      "action": 5,
      "target": "P&ajisje",
      "id": 1318536,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1318536/"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/2315514/",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-reipl/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-reipl/master/sq/",
      "user": "https://l10n.opensuse.org/api/users/KristinaQejvanaj/",
      "author": "https://l10n.opensuse.org/api/users/KristinaQejvanaj/",
      "timestamp": "2019-12-26T20:18:05.980561Z",
      "action": 5,
      "target": "&Numri i portit në të gjithë botën",
      "id": 1318537,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1318537/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-reipl/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-reipl/master/sq/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-12-26T22:55:18.176948Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 1318563,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1318563/"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/2310962/",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-reipl/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-reipl/master/ca/",
      "user": "https://l10n.opensuse.org/api/users/Dmedina/",
      "author": "https://l10n.opensuse.org/api/users/Dmedina/",
      "timestamp": "2020-02-12T14:55:06.758209Z",
      "action": 2,
      "target": "<p>Trieu un d'aquests mètodes per reiniciar la màquina amb els botons de ràdio\nllistats a <b>mètodes reipl</b>. Segons el que admeti la màquina,\ntrieu entre els dispositius CCW (channel command word) i dispositius SCSI,\nque s'ataquen a través de zFCP (fibre channel protocol). Llavors, empleneu els\ncamps d'entrada de paràmetres necessaris per al mètode respectiu.</p>\n",
      "id": 1332616,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1332616/"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/2310964/",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-reipl/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-reipl/master/ca/",
      "user": "https://l10n.opensuse.org/api/users/Dmedina/",
      "author": "https://l10n.opensuse.org/api/users/Dmedina/",
      "timestamp": "2020-02-12T14:59:53.669607Z",
      "action": 2,
      "target": "<p>El <b>dispositiu</b> ha de ser un ID de dispositiu de bus vàlid ID en mínuscules\nen un format de sysfs compatible 0.<i>&lt;ID de conjunt de subcanal&gt;</i>.<i>&lt;ID de dispositiu&gt;</i>,\ncom ara 0.0.5c51. Segons el mètode triat, això es pot referir a DASD o a un adaptador\nFCP.</p>",
      "id": 1332622,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1332622/"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/2310972/",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-reipl/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-reipl/master/ca/",
      "user": "https://l10n.opensuse.org/api/users/Dmedina/",
      "author": "https://l10n.opensuse.org/api/users/Dmedina/",
      "timestamp": "2020-02-12T15:02:57.805946Z",
      "action": 2,
      "target": "<p>El <b>selector de programa d'arrencada</b> ha de ser un número enter no negatiu\nper triar una configuració d'arrencada del menú del carregador zipl. Useu 0 per seleccionar\nla configuració per defecte.</p>",
      "id": 1332627,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1332627/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-reipl/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-reipl/master/ca/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-02-12T16:54:52.732439Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 1332748,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1332748/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-reipl/master/",
      "translation": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-02-19T15:32:27.453876Z",
      "action": 47,
      "target": "",
      "id": 1358358,
      "action_name": "New alert",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1358358/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-reipl/master/",
      "translation": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-02-19T15:38:53.671124Z",
      "action": 47,
      "target": "",
      "id": 1358518,
      "action_name": "New alert",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1358518/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-reipl/master/",
      "translation": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-02-19T15:48:31.370580Z",
      "action": 47,
      "target": "",
      "id": 1358642,
      "action_name": "New alert",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1358642/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-reipl/master/",
      "translation": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-02-25T17:55:28.757173Z",
      "action": 47,
      "target": "",
      "id": 1363624,
      "action_name": "New alert",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1363624/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-reipl/master/",
      "translation": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-05-12T12:08:38.486407Z",
      "action": 47,
      "target": "",
      "id": 1419331,
      "action_name": "New alert",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1419331/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-reipl/master/",
      "translation": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-06-29T07:59:42.237578Z",
      "action": 47,
      "target": "",
      "id": 1454581,
      "action_name": "New alert",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1454581/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-reipl/master/",
      "translation": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-07-03T11:20:55.171262Z",
      "action": 47,
      "target": "",
      "id": 1471215,
      "action_name": "New alert",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1471215/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-reipl/master/",
      "translation": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-07-28T23:23:41.078464Z",
      "action": 47,
      "target": "",
      "id": 1485898,
      "action_name": "New alert",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1485898/"
    }
  ]
}