Translation components API.


See <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-3.6.1/api.html#translations">the Weblate's Web API documentation</a> for detailed
description of the API.

GET /api/translations/release-notes-opensuse/leap-15_2/sv/changes/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 125,
  "next": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/leap-15_2/sv/changes/?page=2",
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/leap-15_2/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/leap-15_2/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 92,
      "author": 92,
      "timestamp": "2020-06-26T21:34:08.140194Z",
      "action": 44,
      "target": "",
      "id": 1454333,
      "action_name": "New string to translate",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1454333/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/leap-15_2/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/leap-15_2/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 92,
      "author": 92,
      "timestamp": "2020-06-26T21:34:04.196959Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 1454278,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1454278/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/leap-15_2/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/leap-15_2/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 92,
      "author": 92,
      "timestamp": "2020-06-23T21:01:22.987297Z",
      "action": 44,
      "target": "",
      "id": 1452408,
      "action_name": "New string to translate",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1452408/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/leap-15_2/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/leap-15_2/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 92,
      "author": 92,
      "timestamp": "2020-06-23T21:01:17.762337Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 1452353,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1452353/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/leap-15_2/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/leap-15_2/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 92,
      "author": 92,
      "timestamp": "2020-06-15T12:03:38.164063Z",
      "action": 44,
      "target": "",
      "id": 1450694,
      "action_name": "New string to translate",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1450694/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/leap-15_2/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/leap-15_2/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 92,
      "author": 92,
      "timestamp": "2020-06-15T12:03:34.366452Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 1450639,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1450639/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/leap-15_2/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/leap-15_2/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-05-26T14:40:13.047050Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 1436300,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1436300/"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/11142895/",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/leap-15_2/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/leap-15_2/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 100,
      "author": 100,
      "timestamp": "2020-05-24T06:03:31.310432Z",
      "action": 2,
      "target": "Alternativt, lägg till ett ögonblicksbild-ID till slutet av kommandot för att återgå till ett specifikt ID.",
      "id": 1435966,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1435966/"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/11142894/",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/leap-15_2/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/leap-15_2/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 100,
      "author": 100,
      "timestamp": "2020-05-24T06:03:11.716443Z",
      "action": 2,
      "target": "För att återställa den sista ögonblicksbilden, dvs. den avbild som innehåller förändringarna i rotfilsystemet, kontrollera att ditt system är startat med den näst sista ögonblicksbilden och kör kommandot: transactional-update rollback",
      "id": 1435964,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1435964/"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/11142889/",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/leap-15_2/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/leap-15_2/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 100,
      "author": 100,
      "timestamp": "2020-05-24T06:02:33.711103Z",
      "action": 2,
      "target": "Systemrollen Transactional Server behöver minst 12 GB ledigt diskutrymme för Btrfs-ögonblicksbilder.",
      "id": 1435962,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1435962/"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/11142882/",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/leap-15_2/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/leap-15_2/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 100,
      "author": 100,
      "timestamp": "2020-05-24T06:01:07.117590Z",
      "action": 2,
      "target": "Btrfs-ögonblicksbilder",
      "id": 1435960,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1435960/"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/11142884/",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/leap-15_2/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/leap-15_2/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 100,
      "author": 100,
      "timestamp": "2020-05-24T06:00:48.378560Z",
      "action": 2,
      "target": "För att återställa en uppdatering, starta om med den gamla ögonblicksbilden.",
      "id": 1435958,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1435958/"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/11142883/",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/leap-15_2/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/leap-15_2/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 100,
      "author": 100,
      "timestamp": "2020-05-24T06:00:37.787712Z",
      "action": 2,
      "target": "Innan en systemuppdatering påbörjas skapas en ny Btfrs-ögonblicksbild av rotfilsystemet. Därefter installeras alla förändringar från uppdateringen på denna avbild. För att fullborda uppdateringen, starta om datorn med den nya avbilden.",
      "id": 1435956,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1435956/"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/11142884/",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/leap-15_2/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/leap-15_2/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 100,
      "author": 100,
      "timestamp": "2020-05-24T05:59:49.121341Z",
      "action": 2,
      "target": "För att återställa en uppdatering, starta om med den gamla ögonblicksavbilden.",
      "id": 1435954,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1435954/"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/11142894/",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/leap-15_2/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/leap-15_2/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 100,
      "author": 100,
      "timestamp": "2020-05-24T05:58:27.781290Z",
      "action": 2,
      "target": "För att återställa den sista ögonblicksavbildningen, dvs. den avbild som innehåller förändringarna i rotfilsystemet, kontrollera att ditt system är startat med den näst sista avbilden och kör kommandot: transactional-update rollback",
      "id": 1435952,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1435952/"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/11142866/",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/leap-15_2/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/leap-15_2/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 100,
      "author": 100,
      "timestamp": "2020-05-24T04:30:55.181254Z",
      "action": 7,
      "target": "Detta är en förhandsversion av versionsinformationen för kommande openSUSE Leap 15.2.",
      "id": 1435836,
      "action_name": "Suggestion accepted",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1435836/"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/11152262/",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/leap-15_2/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/leap-15_2/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 100,
      "author": 100,
      "timestamp": "2020-05-24T04:30:14.709321Z",
      "action": 5,
      "target": "Denna sektion listar desktop-problem och förändringar i openSUSE Leap 15.2.",
      "id": 1435835,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1435835/"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/11382810/",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/leap-15_2/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/leap-15_2/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 100,
      "author": 100,
      "timestamp": "2020-05-24T04:27:49.861564Z",
      "action": 5,
      "target": "tomahawk: Borttaget eftersom paketet inte längre underhålls uppströms.",
      "id": 1435834,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1435834/"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/11382798/",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/leap-15_2/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/leap-15_2/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 100,
      "author": 100,
      "timestamp": "2020-05-24T04:27:19.435913Z",
      "action": 5,
      "target": "H2rename: Borttaget eftersom paketet inte längre underhålls.",
      "id": 1435833,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1435833/"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/11142915/",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/leap-15_2/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/leap-15_2/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 100,
      "author": 100,
      "timestamp": "2020-05-24T04:26:47.901622Z",
      "action": 5,
      "target": "Föråldrade paket levereras fortfarande som en del av distributionen, men kommer att plockas bort i nästa version av openSUSE. De finns med för att underlätta övergången, men du bör undvika att använda dem då de inte uppdateras.",
      "id": 1435832,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1435832/"
    }
  ]
}