Translation components API.


See <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-3.6.1/api.html#translations">the Weblate's Web API documentation</a> for detailed
description of the API.

GET /api/translations/release-notes-opensuse/master/sv/changes/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 104,
  "next": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/master/sv/changes/?format=api&page=2",
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/master/sv/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-05-26T14:40:09.943863Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 1436295,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1436295/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/7573915/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/master/sv/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 100,
      "author": 100,
      "timestamp": "2020-05-24T05:53:59.008157Z",
      "action": 2,
      "target": "openSUSE Tumbleweed är ett fritt Linuxbaserat operativsystem för stationära och bärbara datorer såväl som servrar. Med openSUSE kan surfa på nätet, hantera din e-post, organisera och redigera bilder, arbeta med ordbehandling, kalkylblad och databaser, spela upp videofilmer, musik och mycket mer. Och dessutom ha kul!",
      "id": 1435950,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1435950/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/master/sv/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-05-02T19:51:35.733110Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 1409294,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1409294/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/master/sv/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-05-02T19:51:35.583935Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 1409293,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1409293/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/7573915/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/master/sv/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": 2,
      "timestamp": "2020-04-10T09:44:29.691069Z",
      "action": 4,
      "target": "openSUSE är ett fritt Linuxbaserat operativsystem för stationära och bärbara datorer såväl som servrar. Med openSUSE kan Du surfa på nätet, hantera din e-post, organisera och redigera bilder, arbeta med ordbehandling, kalkylblad och databaser, spela upp videofilmer, musik och mycket mer. Och dessutom ha kul!",
      "id": 1381036,
      "action_name": "Suggestion added",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1381036/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/7573915/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/master/sv/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 100,
      "author": 801,
      "timestamp": "2020-03-30T13:09:42.511590Z",
      "action": 7,
      "target": "openSUSE är ett fritt Linuxbaserat operativsystem för stationära och bärbara datorer såväl som servrar. Med openSUSE kan surfa på nätet, hantera din e-post, organisera och redigera bilder, arbeta med ordbehandling, kalkylblad och databaser, spela upp videofilmer, musik och mycket mer. Och dessutom ha kul!",
      "id": 1379520,
      "action_name": "Suggestion accepted",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1379520/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/7573915/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/master/sv/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 100,
      "author": 100,
      "timestamp": "2020-03-30T13:09:21.413654Z",
      "action": 2,
      "target": "openSUSE Tumbleweed är ett fritt Linuxbaserat operativsystem för stationära och bärbara datorer såväl som servrar. Du kan surfa på nätet, hantera e-post och bilder, spela upp musik och film, sköta kontorsarbete och ha mycket nöje!",
      "id": 1379519,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1379519/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/7685623/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/master/sv/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 100,
      "author": 100,
      "timestamp": "2020-03-30T13:05:40.056997Z",
      "action": 5,
      "target": "I openSUSE Tumbleweed finns inte längre någon fördefinierad Compose-tangentkombination eftersom Right Ctrl inte längre fungerar som förväntat.",
      "id": 1379518,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1379518/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/7685612/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/master/sv/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 100,
      "author": 100,
      "timestamp": "2020-03-30T13:04:22.655950Z",
      "action": 5,
      "target": "I en del fall visar inte Plymouth lösenordsprompten korrekt. För att fixa detta lägg till plymouth.enable=0 till kärnans kommandorad. Se också .",
      "id": 1379517,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1379517/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/7685610/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/master/sv/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 100,
      "author": 100,
      "timestamp": "2020-03-30T13:04:09.692971Z",
      "action": 5,
      "target": "För att rapportera buggar i denna utgåva, använd openSUSE Bugzilla. För mer information se.",
      "id": 1379516,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1379516/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/7685621/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/master/sv/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 100,
      "author": 100,
      "timestamp": "2020-03-30T13:01:48.751077Z",
      "action": 2,
      "target": "Ingen standard Compose-tangetkombination",
      "id": 1379515,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1379515/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/7685622/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/master/sv/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 100,
      "author": 100,
      "timestamp": "2020-03-30T13:01:10.964248Z",
      "action": 2,
      "target": "I tidigare versioner av openSUSE kunde man skriva bokstäver som inte finns i tangentbordslayouten med hjälp av Compose-tangentkombinationer. T.ex. för att skriva ett å, kunde man trycka ned och sedan släppa upp Right Ctrl och sedan trycka ned a två gånger.",
      "id": 1379514,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1379514/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/7685624/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/master/sv/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 100,
      "author": 100,
      "timestamp": "2020-03-30T13:00:47.970199Z",
      "action": 2,
      "target": "För att definiera en systemomfattande Compose-tangentkombination, öppna filen /etc/X11/Xmodmap och sök efter följande rader:",
      "id": 1379513,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1379513/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/7685627/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/master/sv/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 100,
      "author": 100,
      "timestamp": "2020-03-30T13:00:22.665004Z",
      "action": 2,
      "target": "För att skapa en användardefinierad Compose-tangentkombination, använd det grafiska gränssnittets konfigurationsverktyg eller kommandoradsverktyget setxkbmap:",
      "id": 1379512,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1379512/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/7685630/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/master/sv/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 100,
      "author": 100,
      "timestamp": "2020-03-30T12:59:53.974770Z",
      "action": 2,
      "target": "Eller alternativt, använd en IBus inmatningsmetod som tillåter att du skriver i de bokstäver du behöver utan en Compose-tangent.",
      "id": 1379511,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1379511/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/7685615/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/master/sv/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 100,
      "author": 100,
      "timestamp": "2020-03-30T12:56:15.912146Z",
      "action": 2,
      "target": "systemctl reload apparmor laddade om AppArmors profiler på ett korrekt sätt (och är fortfarande det rekommenderade sättet att utföra detta på.)",
      "id": 1379510,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1379510/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/7685614/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/master/sv/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 100,
      "author": 100,
      "timestamp": "2020-03-30T12:55:44.217388Z",
      "action": 2,
      "target": "Tidigare kunde det råda oklarhet över hur kommandot systemctl i kombination med de till namnet likartade underkommando reload och restart påverkade AppArmor:",
      "id": 1379509,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1379509/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/7685613/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/master/sv/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 100,
      "author": 100,
      "timestamp": "2020-03-30T12:54:16.439296Z",
      "action": 2,
      "target": "systemctl stop apparmor Fungerar inte",
      "id": 1379508,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1379508/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/136560/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/master/sv/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 100,
      "author": 100,
      "timestamp": "2020-03-30T12:51:31.937899Z",
      "action": 2,
      "target": "Bakgrund: En del UEFI-firmware har en bugg som får datorn att krascha om för mycket data i skrivs in i UEFI:ets lagringsutrymme. Hur mycket \"för mycket\" är vet dock ingen och openSUSE försöker minimera risken genom att bara skriva in så mycket data som behövs för att starta operativsystemet. Till detta räknas positionen för openSUSEs bootloader. Funktioner i uppströms Linuxkärnor som använder UEFI området till att spara boot och kraschloggar (pstore) har stängts av. Trots det bör du ändå uppdatera ditt UFEI-firmware för att undvika eventuella problem.",
      "id": 1379507,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1379507/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/7685606/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/master/sv/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 100,
      "author": 100,
      "timestamp": "2020-03-23T15:26:16.350919Z",
      "action": 5,
      "target": "Mattias Newzella <newzella@linux.se>, 2006\nJonas Svensson <jks@ekhorva.se>, 2016, 2019",
      "id": 1374878,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1374878/?format=api"
    }
  ]
}