Translation components API.

See the Weblate's Web API documentation for detailed description of the API.

GET /api/translations/release-notes-opensuse/master/sv/changes/?format=api&page=2
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 104,
  "next": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/master/sv/changes/?format=api&page=3",
  "previous": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/master/sv/changes/?format=api",
  "results": [
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/master/sv/?format=api",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2015-12-05T00:00:09Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 11506,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/11506/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/136558/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/master/sv/?format=api",
      "user": "https://l10n.opensuse.org/api/users/piano_jonas/?format=api",
      "author": "https://l10n.opensuse.org/api/users/piano_jonas/?format=api",
      "timestamp": "2015-12-06T00:40:22Z",
      "action": 2,
      "target": "Om din dator använder UEFI-boot (vilket troligtvis är fallet om datorn levererades med Windows 8 eller senare) rekommenderar vi starkt att du uppdaterar UEFI-firmwaret till senaste version. Firmware och instruktioner för detta hittar du på din dator- eller moderkortstillverkares hemsida.",
      "id": 11756,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/11756/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/136560/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/master/sv/?format=api",
      "user": "https://l10n.opensuse.org/api/users/piano_jonas/?format=api",
      "author": "https://l10n.opensuse.org/api/users/piano_jonas/?format=api",
      "timestamp": "2015-12-06T00:40:40Z",
      "action": 5,
      "target": "<emphasis>Bakgrund:</emphasis> UEFI är en modern ersättare för datorns BIOS och hanterar kommunikationen mellan datorns hårdvara och operativsystemet. UEFI kan även hantera datorns uppstart (boot). En del UEFI-firmware har en bugg som får datorn att krascha om operativsystemet skriver in för mycket data i UEFI:ets lagringsutrymme. OpenSUSE skriver in så lite data som möjligt i detta område för att minimera risken att utlösa buggen, bland annat har funktioner för att spara uppstartsloggar och kraschdata i UEFI-området stängts av (<literal>pstore</literal>). Men trots det bör du uppdatera ditt UFEI-firmware för att undvika eventuella problem.",
      "id": 11758,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/11758/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/master/sv/?format=api",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2015-12-06T03:00:09Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 11962,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/11962/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/master/sv/?format=api",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2016-02-17T17:40:56Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 13006,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/13006/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/master/sv/?format=api",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2016-05-11T15:02:11Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 21746,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/21746/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/151046/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/master/sv/?format=api",
      "user": "https://l10n.opensuse.org/api/users/piano_jonas/?format=api",
      "author": "https://l10n.opensuse.org/api/users/piano_jonas/?format=api",
      "timestamp": "2016-05-11T21:11:25Z",
      "action": 5,
      "target": "openSUSE Tumbleweed",
      "id": 21768,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/21768/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/151048/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/master/sv/?format=api",
      "user": "https://l10n.opensuse.org/api/users/piano_jonas/?format=api",
      "author": "https://l10n.opensuse.org/api/users/piano_jonas/?format=api",
      "timestamp": "2016-05-11T21:12:20Z",
      "action": 5,
      "target": "System med LUKS-krypterad partition bootar inte",
      "id": 21770,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/21770/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/master/sv/?format=api",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2016-05-12T00:00:18Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 21776,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/21776/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/master/sv/?format=api",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2016-05-23T02:11:47Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 42376,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/42376/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/master/sv/?format=api",
      "user": "https://l10n.opensuse.org/api/users/piano_jonas/?format=api",
      "author": "https://l10n.opensuse.org/api/users/piano_jonas/?format=api",
      "timestamp": "2016-05-23T02:11:50Z",
      "action": 1,
      "target": "",
      "id": 42380,
      "action_name": "Translation completed",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/42380/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/master/sv/?format=api",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2016-05-23T05:00:18Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 42414,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/42414/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/136566/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/master/sv/?format=api",
      "user": "https://l10n.opensuse.org/api/users/piano_jonas/?format=api",
      "author": "https://l10n.opensuse.org/api/users/piano_jonas/?format=api",
      "timestamp": "2016-05-25T07:06:56Z",
      "action": 2,
      "target": "UEFI specifikationerna tillåter också föråldrade MBR (MS-DOS) partitioner. Linux bootladdare (ELILO eller GRUB2) försöker att automatiskt generera ett GUID för partitioner av denna typ och skriva in dem i UEFI-firmwaret. Sådana GUID ändras ofta och måste då omregistreras i firmwaret. En omregistrering består av två operationer: avlägsna det gamla ID:et och skapa ett nytt som ersätter det gamla.",
      "id": 42954,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/42954/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/136570/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/master/sv/?format=api",
      "user": "https://l10n.opensuse.org/api/users/piano_jonas/?format=api",
      "author": "https://l10n.opensuse.org/api/users/piano_jonas/?format=api",
      "timestamp": "2016-05-25T07:07:19Z",
      "action": 2,
      "target": "Lösningen är enkel - omvandla MBR-partitionerna till GPT för att undvika detta problem.",
      "id": 42958,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/42958/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/136566/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/master/sv/?format=api",
      "user": "https://l10n.opensuse.org/api/users/piano_jonas/?format=api",
      "author": "https://l10n.opensuse.org/api/users/piano_jonas/?format=api",
      "timestamp": "2016-05-25T07:12:15Z",
      "action": 2,
      "target": "UEFI specifikationerna tillåter också partitioner av den föråldrade typen MBR (MS-DOS). Linux bootladdare (ELILO eller GRUB2) försöker att automatiskt generera ett GUID för partitioner av denna typ och skriva in dem i UEFI-firmwaret. Sådana GUID ändras ofta och måste då omregistreras i firmwaret. En omregistrering består av två operationer: avlägsna det gamla ID:et och skapa ett nytt som ersätter det gamla.",
      "id": 42962,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/42962/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/master/sv/?format=api",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2016-06-10T14:03:33Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 47902,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/47902/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/master/sv/?format=api",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2016-09-16T13:23:41Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 121002,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/121002/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/master/sv/?format=api",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2016-09-21T00:03:39Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 140592,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/140592/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/136542/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/master/sv/?format=api",
      "user": "https://l10n.opensuse.org/api/users/piano_jonas/?format=api",
      "author": "https://l10n.opensuse.org/api/users/piano_jonas/?format=api",
      "timestamp": "2016-10-24T11:42:17Z",
      "action": 2,
      "target": "Versionsinformation",
      "id": 380634,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/380634/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/master/sv/?format=api",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2016-10-24T14:03:46Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 380770,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/380770/?format=api"
    }
  ]
}