Translation components API.

See the Weblate's Web API documentation for detailed description of the API.

GET /api/translations/release-notes-opensuse/master/sv/changes/?format=api&page=3
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 104,
  "next": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/master/sv/changes/?format=api&page=4",
  "previous": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/master/sv/changes/?format=api&page=2",
  "results": [
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/master/sv/?format=api",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2017-11-06T10:01:29.434041Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 748642,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/748642/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/7573915/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/master/sv/?format=api",
      "user": "https://l10n.opensuse.org/api/users/A/?format=api",
      "author": "https://l10n.opensuse.org/api/users/A/?format=api",
      "timestamp": "2017-12-28T20:53:34.862087Z",
      "action": 4,
      "target": "openSUSE är ett fritt Linuxbaserat operativsystem för stationära och bärbara datorer såväl som servrar. Med openSUSE kan surfa på nätet, hantera din e-post, organisera och redigera bilder, arbeta med ordbehandling, kalkylblad och databaser, spela upp videofilmer, musik och mycket mer. Och dessutom ha kul!",
      "id": 809322,
      "action_name": "Suggestion added",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/809322/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/master/sv/?format=api",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2017-12-28T23:05:56.599613Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 809329,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/809329/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/master/sv/?format=api",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2018-02-09T10:28:23.170609Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 919604,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/919604/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/master/sv/?format=api",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2018-02-09T11:03:43.352194Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 919626,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/919626/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/7573915/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/master/sv/?format=api",
      "user": "https://l10n.opensuse.org/api/users/piano_jonas/?format=api",
      "author": "https://l10n.opensuse.org/api/users/piano_jonas/?format=api",
      "timestamp": "2018-02-13T18:47:19.025531Z",
      "action": 5,
      "target": "openSUSE Tumbleweed är ett fritt Linuxbaserat operativsystem för stationära och bärbara datorer såväl som servrar. Du kan surfa på nätet, hantera e-post, organisera och redigera bilder, arbeta med ordbehandling, kalkylblad och databaser, spela upp videofilmer, musik och mycket mer. Och dessutom ha kul!",
      "id": 929439,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/929439/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/master/sv/?format=api",
      "user": "https://l10n.opensuse.org/api/users/piano_jonas/?format=api",
      "author": null,
      "timestamp": "2018-02-13T18:51:35.115008Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 929445,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/929445/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/master/sv/?format=api",
      "user": "https://l10n.opensuse.org/api/users/piano_jonas/?format=api",
      "author": "https://l10n.opensuse.org/api/users/piano_jonas/?format=api",
      "timestamp": "2018-02-13T18:51:39.795312Z",
      "action": 1,
      "target": "",
      "id": 929447,
      "action_name": "Translation completed",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/929447/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/master/sv/?format=api",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2018-02-28T18:54:26.020450Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 954323,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/954323/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/7685607/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/master/sv/?format=api",
      "user": "https://l10n.opensuse.org/api/users/piano_jonas/?format=api",
      "author": "https://l10n.opensuse.org/api/users/piano_jonas/?format=api",
      "timestamp": "2018-03-12T09:22:12.391857Z",
      "action": 5,
      "target": "https://bugzilla.opensuse.org/enter_bug.cgi",
      "id": 970249,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/970249/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/7685608/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/master/sv/?format=api",
      "user": "https://l10n.opensuse.org/api/users/piano_jonas/?format=api",
      "author": "https://l10n.opensuse.org/api/users/piano_jonas/?format=api",
      "timestamp": "2018-03-12T09:22:20.300281Z",
      "action": 5,
      "target": "sknorr@suse.com",
      "id": 970250,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/970250/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/7685611/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/master/sv/?format=api",
      "user": "https://l10n.opensuse.org/api/users/piano_jonas/?format=api",
      "author": "https://l10n.opensuse.org/api/users/piano_jonas/?format=api",
      "timestamp": "2018-03-12T09:23:32.727529Z",
      "action": 5,
      "target": "UEFI—Unified Extensible Firmware Interface",
      "id": 970255,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/970255/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/7685621/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/master/sv/?format=api",
      "user": "https://l10n.opensuse.org/api/users/piano_jonas/?format=api",
      "author": "https://l10n.opensuse.org/api/users/piano_jonas/?format=api",
      "timestamp": "2018-03-12T09:27:26.066707Z",
      "action": 5,
      "target": "Ingen Default Compose Key kombination",
      "id": 970259,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/970259/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/7685622/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/master/sv/?format=api",
      "user": "https://l10n.opensuse.org/api/users/piano_jonas/?format=api",
      "author": "https://l10n.opensuse.org/api/users/piano_jonas/?format=api",
      "timestamp": "2018-03-12T09:27:31.361989Z",
      "action": 5,
      "target": "I tidigare versioner av openSUSE kunde man skriva bokstäver som inte finns i tangentbordslayouten med hjälp av compose key kombinationer. T.ex. för att skriva ett <quote>å</quote>, kunde man trycka ned och sedan släppa upp <keycombo><keycap function=\"shift\"/><keycap>Right Ctrl</keycap></keycombo> och sedan trycka ned <keycap>a</keycap> två gånger.",
      "id": 970260,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/970260/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/7685624/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/master/sv/?format=api",
      "user": "https://l10n.opensuse.org/api/users/piano_jonas/?format=api",
      "author": "https://l10n.opensuse.org/api/users/piano_jonas/?format=api",
      "timestamp": "2018-03-12T09:27:44.860417Z",
      "action": 5,
      "target": "För att definiera en systemomfattande compose key kombination, öppna filen <filename>/etc/X11/Xmodmap</filename> och sök efter följande rader:",
      "id": 970261,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/970261/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/7685625/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/master/sv/?format=api",
      "user": "https://l10n.opensuse.org/api/users/piano_jonas/?format=api",
      "author": "https://l10n.opensuse.org/api/users/piano_jonas/?format=api",
      "timestamp": "2018-03-12T09:27:48.016756Z",
      "action": 5,
      "target": "[...]\n!! Third example: Change right Control key to Compose key.\n!! To do Compose Character, press this key and afterwards two\n!! characters (e.g. `a' and `^' to get 342).\n!remove Control = Control_R\n!keysym Control_R = Multi_key\n!add   Control = Control_R\n[...]",
      "id": 970262,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/970262/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/7685626/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/master/sv/?format=api",
      "user": "https://l10n.opensuse.org/api/users/piano_jonas/?format=api",
      "author": "https://l10n.opensuse.org/api/users/piano_jonas/?format=api",
      "timestamp": "2018-03-12T09:27:55.309309Z",
      "action": 5,
      "target": "För att ta bort kommentarerna i exempelkoden, avlägsna <literal>!</literal> i början på raderna. Men tänk på att inställningarna i <filename>Xmodmap</filename> kommer att skrivas över i fall du använder <command>setxkbmap</command>.",
      "id": 970263,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/970263/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/7685627/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/master/sv/?format=api",
      "user": "https://l10n.opensuse.org/api/users/piano_jonas/?format=api",
      "author": "https://l10n.opensuse.org/api/users/piano_jonas/?format=api",
      "timestamp": "2018-03-12T09:28:02.130026Z",
      "action": 5,
      "target": "För att skapa en användardefinierad compose key kombination, använd det grafiska gränssnittets konfigurationsverktyg eller kommandoradsverktyget <command>setxkbmap</command>:",
      "id": 970264,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/970264/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/7685629/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/master/sv/?format=api",
      "user": "https://l10n.opensuse.org/api/users/piano_jonas/?format=api",
      "author": "https://l10n.opensuse.org/api/users/piano_jonas/?format=api",
      "timestamp": "2018-03-12T09:28:08.246036Z",
      "action": 5,
      "target": "Ange din föredragna tangent i variablen <replaceable>COMPOSE_KEY</replaceable>, t.ex. <literal>ralt</literal>,<literal>lwin</literal>, <literal>rwin</literal>, <literal>menu</literal>, <literal>rctl</literal> eller <literal>caps</literal>.",
      "id": 970265,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/970265/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/7685630/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/release-notes-opensuse/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/master/sv/?format=api",
      "user": "https://l10n.opensuse.org/api/users/piano_jonas/?format=api",
      "author": "https://l10n.opensuse.org/api/users/piano_jonas/?format=api",
      "timestamp": "2018-03-12T09:28:12.717141Z",
      "action": 5,
      "target": "Eller alternativt, använd en IBus inmatningsmetod som tillåter att du skriver i de bokstäver du behöver utan en compose key.",
      "id": 970266,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/970266/?format=api"
    }
  ]
}