Translation components API.

See the Weblate's Web API documentation for detailed description of the API.

GET /api/translations/yast-http-server/master/ca/changes/?format=api&page=2
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 101,
  "next": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-http-server/master/ca/changes/?format=api&page=3",
  "previous": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-http-server/master/ca/changes/?format=api",
  "results": [
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-http-server/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-http-server/master/ca/?format=api",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2016-10-27T00:39:10Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 383376,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/383376/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-http-server/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-http-server/master/ca/?format=api",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2017-03-17T02:33:33Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 619556,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/619556/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-http-server/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-http-server/master/ca/?format=api",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2018-02-07T16:49:53.762318Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 910913,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/910913/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-http-server/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-http-server/master/ca/?format=api",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2018-05-04T02:40:23.700075Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 1109414,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1109414/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1401412/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-http-server/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-http-server/master/ca/?format=api",
      "user": "https://l10n.opensuse.org/api/users/Dmedina/?format=api",
      "author": "https://l10n.opensuse.org/api/users/Dmedina/?format=api",
      "timestamp": "2018-05-23T13:37:29.274265Z",
      "action": 2,
      "target": "Suprimeix una entrada d'escolta existent ([address:]port)",
      "id": 1120365,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1120365/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1401454/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-http-server/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-http-server/master/ca/?format=api",
      "user": "https://l10n.opensuse.org/api/users/Dmedina/?format=api",
      "author": "https://l10n.opensuse.org/api/users/Dmedina/?format=api",
      "timestamp": "2018-05-23T14:32:42.758851Z",
      "action": 2,
      "target": "Només es poden el suprimir els oïdors existents",
      "id": 1120390,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1120390/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1401464/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-http-server/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-http-server/master/ca/?format=api",
      "user": "https://l10n.opensuse.org/api/users/Dmedina/?format=api",
      "author": "https://l10n.opensuse.org/api/users/Dmedina/?format=api",
      "timestamp": "2018-05-23T14:38:01.886289Z",
      "action": 2,
      "target": "No es pot suprimir l'amfitrió per defecte.",
      "id": 1120406,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1120406/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1401522/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-http-server/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-http-server/master/ca/?format=api",
      "user": "https://l10n.opensuse.org/api/users/Dmedina/?format=api",
      "author": "https://l10n.opensuse.org/api/users/Dmedina/?format=api",
      "timestamp": "2018-05-23T14:58:53.278468Z",
      "action": 2,
      "target": "<p>Habilitant <b>Obre el tallafoc en ports seleccionats</b>, \nadapteu el tallafoc d'acord amb els ports que escolta Apache2. \nLes interfícies del tallafoc no s'afegeixen ni se suprimeixen. \nAquesta opció només està disponible si el tallafoc està habilitat.</p>\n",
      "id": 1120450,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1120450/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1401532/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-http-server/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-http-server/master/ca/?format=api",
      "user": "https://l10n.opensuse.org/api/users/Dmedina/?format=api",
      "author": "https://l10n.opensuse.org/api/users/Dmedina/?format=api",
      "timestamp": "2018-05-23T14:59:23.454403Z",
      "action": 2,
      "target": "<p>Escolliu una entrada adequada de la taula i cliqueu a <b>edita</b> per canviar l'amfitrió.\nPer afegir-ne un, cliqueu a <b>afegeix</b>. Per suprimir-ne un, seleccioneu-lo i cliqueu a <b>elimina</b>.</p>",
      "id": 1120452,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1120452/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1401532/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-http-server/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-http-server/master/ca/?format=api",
      "user": "https://l10n.opensuse.org/api/users/Dmedina/?format=api",
      "author": "https://l10n.opensuse.org/api/users/Dmedina/?format=api",
      "timestamp": "2018-05-23T15:00:18.485440Z",
      "action": 2,
      "target": "<p>Escolliu una entrada adequada de la taula i cliqueu a <b>edita</b> per canviar l'amfitrió.\nPer afegir-ne un, cliqueu a <b>afegeix</b>. Per suprimir-ne un, seleccioneu-lo i cliqueu a <b>suprimeix</b>.</p>",
      "id": 1120455,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1120455/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1401534/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-http-server/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-http-server/master/ca/?format=api",
      "user": "https://l10n.opensuse.org/api/users/Dmedina/?format=api",
      "author": "https://l10n.opensuse.org/api/users/Dmedina/?format=api",
      "timestamp": "2018-05-23T15:00:36.703812Z",
      "action": 2,
      "target": "<p><b><big>Configuració de l'amfitrió</big></b><br>\nPer editar els paràmetres de l'amfitrió, escolliu una entrada adequada de la taula i cliqueu a <b>edita</b>.\nPer afegir una opció, cliqueu a<b>afegeix</b>. Per suprimir-ne una, seleccioneu-la i cliqueu a <b>suprimeix</b>.</p>",
      "id": 1120456,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1120456/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1401540/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-http-server/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-http-server/master/ca/?format=api",
      "user": "https://l10n.opensuse.org/api/users/Dmedina/?format=api",
      "author": "https://l10n.opensuse.org/api/users/Dmedina/?format=api",
      "timestamp": "2018-05-23T15:01:00.100620Z",
      "action": 2,
      "target": "<p>Escolliu una entrada adequada de la taula i cliqueu a <b>edita</b> per canviar-la.\nPer afegir-ne una, cliqueu a <b>afegeix</b>. Per suprimir-ne una, seleccioneu-la i cliqueu a <b>suprimeix</b>.</p>",
      "id": 1120457,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1120457/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1401546/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-http-server/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-http-server/master/ca/?format=api",
      "user": "https://l10n.opensuse.org/api/users/Dmedina/?format=api",
      "author": "https://l10n.opensuse.org/api/users/Dmedina/?format=api",
      "timestamp": "2018-05-23T15:01:21.828058Z",
      "action": 2,
      "target": "<p>Escolliu una opció adequada de la taula i cliqueu a <b>edita</b> per canviar-la.\nPer afegir-ne una, cliqueu a <b>afegeix</b>. Per suprimir-ne una, seleccioneu-la i cliqueu a <b>suprimeix</b>.</p>",
      "id": 1120458,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1120458/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-http-server/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-http-server/master/ca/?format=api",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2018-05-23T18:02:37.835119Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 1120942,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1120942/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-http-server/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-http-server/master/ca/?format=api",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2018-09-10T08:31:29.145927Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 1139910,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1139910/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/10573404/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-http-server/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-http-server/master/ca/?format=api",
      "user": "https://l10n.opensuse.org/api/users/Dmedina/?format=api",
      "author": "https://l10n.opensuse.org/api/users/Dmedina/?format=api",
      "timestamp": "2018-09-11T11:01:46.388895Z",
      "action": 5,
      "target": "Desa l'estat del servei Apache2",
      "id": 1143079,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1143079/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/10573405/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-http-server/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-http-server/master/ca/?format=api",
      "user": "https://l10n.opensuse.org/api/users/Dmedina/?format=api",
      "author": "https://l10n.opensuse.org/api/users/Dmedina/?format=api",
      "timestamp": "2018-09-11T11:02:04.244900Z",
      "action": 5,
      "target": "Desant l'estat del servei Apache2...",
      "id": 1143080,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1143080/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/10573406/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-http-server/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-http-server/master/ca/?format=api",
      "user": "https://l10n.opensuse.org/api/users/Dmedina/?format=api",
      "author": "https://l10n.opensuse.org/api/users/Dmedina/?format=api",
      "timestamp": "2018-09-11T11:02:26.242795Z",
      "action": 5,
      "target": "Habilita &PHP Scripting",
      "id": 1143081,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1143081/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/10573407/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-http-server/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-http-server/master/ca/?format=api",
      "user": "https://l10n.opensuse.org/api/users/Dmedina/?format=api",
      "author": "https://l10n.opensuse.org/api/users/Dmedina/?format=api",
      "timestamp": "2018-09-11T11:02:43.096410Z",
      "action": 5,
      "target": "Proporciona suport per a pàgines PHP generades dinàmicament.",
      "id": 1143082,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1143082/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-http-server/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-http-server/master/ca/?format=api",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2018-09-11T14:01:10.710018Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 1143289,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1143289/?format=api"
    }
  ]
}