Translation components API.


See <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-3.6.1/api.html#translations">the Weblate's Web API documentation</a> for detailed
description of the API.

GET /api/translations/yast-installation/master/cs/units/?format=api&page=2
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 316,
  "next": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-installation/master/cs/units/?format=api&page=3",
  "previous": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-installation/master/cs/units/?format=api",
  "results": [
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-installation/master/cs/?format=api",
      "source": "

Information required for the base installation is now complete.

", "previous_source": "", "target": "

Všechny informace potřebné pro základní instalaci jsou nyní kompletní.

", "id_hash": 4410091314147292600, "content_hash": 4410091314147292600, "location": "src/include/installation/misc.rb:103", "context": "", "comment": "Text for confirmation popup before the installation really starts 1/3", "flags": "", "fuzzy": false, "translated": true, "position": 21, "has_suggestion": false, "has_comment": false, "has_failing_check": false, "num_words": 9, "priority": 100, "id": 10530319, "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/yast-installation/master/cs/?checksum=bd33caaf3ec8f5b8", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/10530319/?format=api", "source_info": "https://l10n.opensuse.org/api/sources/20860/?format=api" }, { "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-installation/master/cs/?format=api", "source": "

If you continue now, existing\npartitions on your hard disk will be deleted or formatted\n(erasing any existing data in those partitions) according to the\ninstallation settings in the previous dialogs.

", "previous_source": "", "target": "

Jestliže budete pokračovat, budou stávající\noddíly na disku odstraněny nebo zformátovány\n(tím se ztratí všechna data na těchto oddílech)\npodle nastavení v předchozích dialogových oknech.

", "id_hash": 8074638958145052964, "content_hash": 8074638958145052964, "location": "src/include/installation/misc.rb:119", "context": "", "comment": "Text for confirmation popup before the installation really starts 2/3", "flags": "", "fuzzy": false, "translated": true, "position": 22, "has_suggestion": false, "has_comment": false, "has_failing_check": false, "num_words": 31, "priority": 100, "id": 10530320, "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/yast-installation/master/cs/?checksum=f00ee159e5c42124", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/10530320/?format=api", "source_info": "https://l10n.opensuse.org/api/sources/20862/?format=api" }, { "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-installation/master/cs/?format=api", "source": "

If you continue now, partitions on your\nhard disk will be modified according to the installation settings in the\nprevious dialogs.

", "previous_source": "", "target": "

Pokud budete nyní pokračovat, oddíly na vašem\ndisku budou změněny podle nastavení instalace v předchozích\ndialogových oknech.

", "id_hash": -755533472818366523, "content_hash": -755533472818366523, "location": "src/include/installation/misc.rb:130", "context": "", "comment": "Text for confirmation popup before the installation really starts 2/3", "flags": "", "fuzzy": false, "translated": true, "position": 23, "has_suggestion": false, "has_comment": false, "has_failing_check": false, "num_words": 21, "priority": 100, "id": 10530321, "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/yast-installation/master/cs/?checksum=7583ce4f38be77c5", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/10530321/?format=api", "source_info": "https://l10n.opensuse.org/api/sources/20864/?format=api" }, { "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-installation/master/cs/?format=api", "source": "

Go back and check the settings if you are unsure.

", "previous_source": "", "target": "

Pokud si nejste jisti, můžete se stále vrátit zpět a nastavení zkontrolovat.

", "id_hash": 6651503941719302260, "content_hash": 6651503941719302260, "location": "src/include/installation/misc.rb:141, src/include/installation/misc.rb:159, src/lib/installation/proposal_runner.rb:164", "context": "", "comment": "Text for confirmation popup before the installation really starts 3/3\nText for confirmation popup before the update really starts 3/3\nText for confirmation popup before the update really starts 3/3", "flags": "", "fuzzy": false, "translated": true, "position": 24, "has_suggestion": false, "has_comment": false, "has_failing_check": false, "num_words": 10, "priority": 100, "id": 10530322, "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/yast-installation/master/cs/?checksum=dc4ee398044a2074", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/10530322/?format=api", "source_info": "https://l10n.opensuse.org/api/sources/20866/?format=api" }, { "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-installation/master/cs/?format=api", "source": "Confirm Update", "previous_source": "", "target": "Potvrzení aktualizace", "id_hash": 4779306818739872019, "content_hash": 4779306818739872019, "location": "src/include/installation/misc.rb:147, src/lib/installation/proposal_runner.rb:152", "context": "", "comment": "Heading for confirmation popup before the update really starts\nHeading for confirmation popup before the update really starts", "flags": "", "fuzzy": false, "translated": true, "position": 25, "has_suggestion": false, "has_comment": false, "has_failing_check": false, "num_words": 2, "priority": 100, "id": 10530323, "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/yast-installation/master/cs/?checksum=c253823ad397a113", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/10530323/?format=api", "source_info": "https://l10n.opensuse.org/api/sources/20868/?format=api" }, { "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-installation/master/cs/?format=api", "source": "

Information required to perform an update is now complete.

", "previous_source": "", "target": "

Všechny informace potřebné pro aktualizaci jsou nyní kompletní.

", "id_hash": -8653087785412394435, "content_hash": -8653087785412394435, "location": "src/include/installation/misc.rb:151, src/lib/installation/proposal_runner.rb:156", "context": "", "comment": "Text for confirmation popup before the update really starts 1/3\nText for confirmation popup before the update really starts 1/3", "flags": "", "fuzzy": false, "translated": true, "position": 26, "has_suggestion": false, "has_comment": false, "has_failing_check": false, "num_words": 9, "priority": 100, "id": 10530324, "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/yast-installation/master/cs/?checksum=7ea0e815439023d", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/10530324/?format=api", "source_info": "https://l10n.opensuse.org/api/sources/20870/?format=api" }, { "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-installation/master/cs/?format=api", "source": "\n

If you continue now, data on your hard disk will be overwritten\naccording to the settings in the previous dialogs.

", "previous_source": "", "target": "\n

Pokud budete nyní pokračovat, data na vašem disku budou přepsána \npodle nastavení v předchozích dialogových oknech.

", "id_hash": -2294033506244354872, "content_hash": -2294033506244354872, "location": "src/include/installation/misc.rb:153, src/lib/installation/proposal_runner.rb:158", "context": "", "comment": "Text for confirmation popup before the update really starts 2/3\nText for confirmation popup before the update really starts 2/3", "flags": "", "fuzzy": false, "translated": true, "position": 27, "has_suggestion": false, "has_comment": false, "has_failing_check": false, "num_words": 20, "priority": 100, "id": 10530325, "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/yast-installation/master/cs/?checksum=6029f4ae2d761cc8", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/10530325/?format=api", "source_info": "https://l10n.opensuse.org/api/sources/20872/?format=api" }, { "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-installation/master/cs/?format=api", "source": "Start &Update", "previous_source": "", "target": "Sp&ustit aktualizaci", "id_hash": -5056143837049956275, "content_hash": -5056143837049956275, "location": "src/include/installation/misc.rb:162, src/lib/installation/proposal_runner.rb:167", "context": "", "comment": "Label for the button that confirms startint the installation\nLabel for the button that confirms startint the installation", "flags": "", "fuzzy": false, "translated": true, "position": 28, "has_suggestion": false, "has_comment": false, "has_failing_check": false, "num_words": 2, "priority": 100, "id": 10530326, "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/yast-installation/master/cs/?checksum=39d4f7f8035b584d", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/10530326/?format=api", "source_info": "https://l10n.opensuse.org/api/sources/20874/?format=api" }, { "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-installation/master/cs/?format=api", "source": "Device Settings", "previous_source": "", "target": "Nastavení zařízení", "id_hash": -3284616206339968072, "content_hash": -3284616206339968072, "location": "src/lib/installation/cio_ignore.rb:91, src/lib/installation/cio_ignore.rb:93", "context": "", "comment": "this is a heading\nthis is a menu entry", "flags": "", "fuzzy": false, "translated": true, "position": 29, "has_suggestion": false, "has_comment": false, "has_failing_check": false, "num_words": 2, "priority": 100, "id": 11823594, "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/yast-installation/master/cs/?checksum=526ab2f6859d73b8", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/11823594/?format=api", "source_info": "https://l10n.opensuse.org/api/sources/357015/?format=api" }, { "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-installation/master/cs/?format=api", "source": "enabled", "previous_source": "", "target": "povoleno", "id_hash": -4344249536315265110, "content_hash": -4344249536315265110, "location": "src/lib/installation/cio_ignore.rb:120", "context": "", "comment": "Build HTML text with clickable on/off-link.\n@param what [String] short text describing what to toggle\n@param state [Boolean] current state\n@param link_on [String] HTML ref for turning state to 'on'\n@param link_off [String] HTML ref for turning state to 'off'\n@return [String] HTML fragment\n@example\nmsg = toggle_text(\"Foobar state\", true, \"foobar_enable\", \"foobar_disable\")", "flags": "", "fuzzy": false, "translated": true, "position": 30, "has_suggestion": false, "has_comment": false, "has_failing_check": false, "num_words": 1, "priority": 100, "id": 11823595, "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/yast-installation/master/cs/?checksum=43b620104445efaa", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/11823595/?format=api", "source_info": "https://l10n.opensuse.org/api/sources/357016/?format=api" }, { "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-installation/master/cs/?format=api", "source": "disabled", "previous_source": "", "target": "zakázáno", "id_hash": 4362466572166941075, "content_hash": 4362466572166941075, "location": "src/lib/installation/cio_ignore.rb:120", "context": "", "comment": "", "flags": "", "fuzzy": false, "translated": true, "position": 31, "has_suggestion": false, "has_comment": false, "has_failing_check": false, "num_words": 1, "priority": 100, "id": 11823596, "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/yast-installation/master/cs/?checksum=bc8a983bea86c993", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/11823596/?format=api", "source_info": "https://l10n.opensuse.org/api/sources/357017/?format=api" }, { "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-installation/master/cs/?format=api", "source": "disable", "previous_source": "", "target": "zakázat", "id_hash": 4419411794559266822, "content_hash": 4419411794559266822, "location": "src/lib/installation/cio_ignore.rb:122", "context": "", "comment": "", "flags": "", "fuzzy": false, "translated": true, "position": 32, "has_suggestion": false, "has_comment": false, "has_failing_check": false, "num_words": 1, "priority": 100, "id": 11823597, "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/yast-installation/master/cs/?checksum=bd54e79cb2e07006", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/11823597/?format=api", "source_info": "https://l10n.opensuse.org/api/sources/357018/?format=api" }, { "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-installation/master/cs/?format=api", "source": "enable", "previous_source": "", "target": "povolit", "id_hash": 4248185091386048705, "content_hash": 4248185091386048705, "location": "src/lib/installation/cio_ignore.rb:122", "context": "", "comment": "", "flags": "", "fuzzy": false, "translated": true, "position": 33, "has_suggestion": false, "has_comment": false, "has_failing_check": false, "num_words": 1, "priority": 100, "id": 11823598, "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/yast-installation/master/cs/?checksum=baf495d5302d00c1", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/11823598/?format=api", "source_info": "https://l10n.opensuse.org/api/sources/357019/?format=api" }, { "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-installation/master/cs/?format=api", "source": "Blacklist devices", "previous_source": "", "target": "Zařízení na černé listině", "id_hash": -7453894680847528524, "content_hash": -7453894680847528524, "location": "src/lib/installation/cio_ignore.rb:130", "context": "", "comment": "", "flags": "", "fuzzy": false, "translated": true, "position": 34, "has_suggestion": false, "has_comment": false, "has_failing_check": false, "num_words": 2, "priority": 100, "id": 11823599, "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/yast-installation/master/cs/?checksum=188e7247bae8cdb4", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/11823599/?format=api", "source_info": "https://l10n.opensuse.org/api/sources/357020/?format=api" }, { "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-installation/master/cs/?format=api", "source": "I/O device auto-configuration", "previous_source": "", "target": "Autokonfigurace vstup/výstupního zařízení", "id_hash": 5644293859360130360, "content_hash": 5644293859360130360, "location": "src/lib/installation/cio_ignore.rb:131", "context": "", "comment": "", "flags": "", "fuzzy": false, "translated": true, "position": 35, "has_suggestion": false, "has_comment": false, "has_failing_check": false, "num_words": 3, "priority": 100, "id": 11823600, "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/yast-installation/master/cs/?checksum=ce548f5c3f144538", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/11823600/?format=api", "source_info": "https://l10n.opensuse.org/api/sources/357021/?format=api" }, { "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-installation/master/cs/?format=api", "source": "

Use Blacklist devices if you want to create blacklist channels to such devices which will reduce kernel memory footprint.

Disable I/O device auto-configuration if you don't want any existing I/O auto-configuration data to be applied.

", "previous_source": "", "target": "

Použijte Zařízení na černé listině, chcete-li vytvořit kanály černé listiny k takovým zařízením, která sníží využití paměti jádra.

Zakažte autokonfiguraci vstup/výstupního zařízení, nechcete-li aplikovat existující vstup/výstupní autokonfigurační údaje.

", "id_hash": -9003853799464348209, "content_hash": -9003853799464348209, "location": "src/lib/installation/cio_ignore.rb:137", "context": "", "comment": "TRANSLATORS: help text", "flags": "", "fuzzy": false, "translated": true, "position": 36, "has_suggestion": false, "has_comment": false, "has_failing_check": false, "num_words": 34, "priority": 100, "id": 11823601, "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/yast-installation/master/cs/?checksum=30be2ac816055cf", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/11823601/?format=api", "source_info": "https://l10n.opensuse.org/api/sources/357022/?format=api" }, { "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-installation/master/cs/?format=api", "source": "Blacklisting Devices...", "previous_source": "", "target": "Přidávání zařízení na černou listinu...", "id_hash": -2474439158922040552, "content_hash": -2474439158922040552, "location": "src/lib/installation/cio_ignore.rb:202", "context": "", "comment": "progress step title", "flags": "", "fuzzy": false, "translated": true, "position": 37, "has_suggestion": false, "has_comment": false, "has_failing_check": false, "num_words": 2, "priority": 100, "id": 10530332, "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/yast-installation/master/cs/?checksum=5da906b1f222ab18", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/10530332/?format=api", "source_info": "https://l10n.opensuse.org/api/sources/20886/?format=api" }, { "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-installation/master/cs/?format=api", "source": "Copying files to installed system...", "previous_source": "", "target": "Do instalovaného systému se kopírují soubory...", "id_hash": 714044659458838232, "content_hash": 714044659458838232, "location": "src/lib/installation/clients/copy_files_finish.rb:58", "context": "", "comment": "Step of base installation finish including mainly files to copy from insts-sys to target system\n@note This client expect that SCR is not yet switched.\nExpect the hell to be frozen if you call it with switched SCR.", "flags": "", "fuzzy": false, "translated": true, "position": 38, "has_suggestion": false, "has_comment": false, "has_failing_check": false, "num_words": 5, "priority": 100, "id": 10530333, "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/yast-installation/master/cs/?checksum=89e8cbd5a8cf0ed8", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/10530333/?format=api", "source_info": "https://l10n.opensuse.org/api/sources/20888/?format=api" }, { "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-installation/master/cs/?format=api", "source": "Installation from images is: enabled", "previous_source": "", "target": "Instalace z obrazů je: povolena", "id_hash": -5436573816645388099, "content_hash": -5436573816645388099, "location": "src/lib/installation/clients/deploy_image_auto.rb:60", "context": "", "comment": "Copyright (c) [2020] SUSE LLC\nAll Rights Reserved.\nThis program is free software; you can redistribute it and/or modify it\nunder the terms of version 2 of the GNU General Public License as published\nby the Free Software Foundation.\nThis program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT\nANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or\nFITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for\nmore details.\nYou should have received a copy of the GNU General Public License along\nwith this program; if not, contact SUSE LLC.\nTo contact SUSE LLC about this file by physical or electronic mail, you may\nfind current contact information at www.suse.com.", "flags": "", "fuzzy": false, "translated": true, "position": 39, "has_suggestion": false, "has_comment": false, "has_failing_check": false, "num_words": 5, "priority": 100, "id": 10530334, "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/yast-installation/master/cs/?checksum=348d68eaffa978bd", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/10530334/?format=api", "source_info": "https://l10n.opensuse.org/api/sources/20892/?format=api" }, { "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-installation/master/cs/?format=api", "source": "Installation from images is: disabled", "previous_source": "", "target": "Instalace z obrazů je: zakázána", "id_hash": -2362029113469853253, "content_hash": -2362029113469853253, "location": "src/lib/installation/clients/deploy_image_auto.rb:62", "context": "", "comment": "", "flags": "", "fuzzy": false, "translated": true, "position": 40, "has_suggestion": false, "has_comment": false, "has_failing_check": false, "num_words": 5, "priority": 100, "id": 10530335, "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/yast-installation/master/cs/?checksum=5f3863092e7fa1bb", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/10530335/?format=api", "source_info": "https://l10n.opensuse.org/api/sources/20894/?format=api" } ] }