Translation components API.


See <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-3.6.1/api.html#translations">the Weblate's Web API documentation</a> for detailed
description of the API.

GET /api/translations/yast-installation/master/cs/units/?format=api&page=3
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 316,
  "next": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-installation/master/cs/units/?format=api&page=4",
  "previous": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-installation/master/cs/units/?format=api&page=2",
  "results": [
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-installation/master/cs/?format=api",
      "source": "Installation from Images",
      "previous_source": "",
      "target": "Instalace z obrazů",
      "id_hash": -3416072540282711057,
      "content_hash": -3416072540282711057,
      "location": "src/lib/installation/clients/deploy_image_auto.rb:88, src/lib/installation/clients/deploy_image_auto.rb:93, src/lib/installation/clients/deploying_proposal.rb:133",
      "context": "",
      "comment": "TRANSLATORS: dialog caption\nthis is a heading",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 41,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 3,
      "priority": 100,
      "id": 10530336,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/yast-installation/master/cs/?checksum=5097ac1fad7b93ef",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/10530336/?format=api",
      "source_info": "https://l10n.opensuse.org/api/sources/20896/?format=api"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-installation/master/cs/?format=api",
      "source": "Here you can choose to use pre-defined images to speed up RPM installation.",
      "previous_source": "",
      "target": "Zde můžete vybrat použití předdefinovaných obrazů, abyste urychlili instalaci RPM.",
      "id_hash": 8686905418130020148,
      "content_hash": 8686905418130020148,
      "location": "src/lib/installation/clients/deploy_image_auto.rb:96",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 42,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 13,
      "priority": 100,
      "id": 11918951,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/yast-installation/master/cs/?checksum=f88e1673dd0e5734",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/11918951/?format=api",
      "source_info": "https://l10n.opensuse.org/api/sources/368622/?format=api"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-installation/master/cs/?format=api",
      "source": "&Install from Images",
      "previous_source": "",
      "target": "&instalovat z obrazů",
      "id_hash": 1680066089476866591,
      "content_hash": 1680066089476866591,
      "location": "src/lib/installation/clients/deploy_image_auto.rb:110",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 43,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 3,
      "priority": 100,
      "id": 10530338,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/yast-installation/master/cs/?checksum=9750cb34fe72c21f",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/10530338/?format=api",
      "source_info": "https://l10n.opensuse.org/api/sources/20900/?format=api"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-installation/master/cs/?format=api",
      "source": "&Do not Install from Images",
      "previous_source": "",
      "target": "&Neinstalovat z obrazů",
      "id_hash": 7040145662293019967,
      "content_hash": 7040145662293019967,
      "location": "src/lib/installation/clients/deploy_image_auto.rb:119",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 44,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 5,
      "priority": 100,
      "id": 10530339,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/yast-installation/master/cs/?checksum=e1b39f2df7fb8d3f",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/10530339/?format=api",
      "source_info": "https://l10n.opensuse.org/api/sources/20902/?format=api"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-installation/master/cs/?format=api",
      "source": "

Installation from Images is used to speed the installation up.\nImages contain compressed snapshots of an installed system matching your\nselection of patterns. The rest of the packages which are not contained in the\nimages will be installed from packages the standard way.

\n", "previous_source": "", "target": "

Instalace z obrazů Používá se ke zrychlení instalačního procesu.\nObrazy obsahují komprimované snímky instalovaného systému, který se shoduje\ns vaším výběrem vzorů. Zbytek balíčků, který není v obrazech, bude nainstalován z balíčků\nstandardní cestou.

\n", "id_hash": -8422147557383261688, "content_hash": -8422147557383261688, "location": "src/lib/installation/clients/deploy_image_auto.rb:132, src/lib/installation/clients/deploying_proposal.rb:69", "context": "", "comment": "TRANSLATORS: help text\nTRANSLATORS: help text", "flags": "", "fuzzy": false, "translated": true, "position": 45, "has_suggestion": false, "has_comment": false, "has_failing_check": false, "num_words": 43, "priority": 100, "id": 10530348, "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/yast-installation/master/cs/?checksum=b1e856b443f3208", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/10530348/?format=api", "source_info": "https://l10n.opensuse.org/api/sources/20920/?format=api" }, { "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-installation/master/cs/?format=api", "source": "

Note that when installing from images, the time stamps of all packages originating from the images will\nnot match the installation date but rather the date the image was created.

", "previous_source": "", "target": "

Upozornění: Pokud budete instalovat z obrazů, časové značky všech balíčků pocházejících z obrazů se budou lišit od data instalace. Budou mít datum ze dne, kdy byly obrazy vytvořeny.

", "id_hash": -9204936981850592011, "content_hash": -9204936981850592011, "location": "src/lib/installation/clients/deploying_proposal.rb:76", "context": "", "comment": "TRANSLATORS: help text", "flags": "", "fuzzy": false, "translated": true, "position": 46, "has_suggestion": false, "has_comment": false, "has_failing_check": false, "num_words": 30, "priority": 100, "id": 10530351, "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/yast-installation/master/cs/?checksum=417e95b8f06cf5", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/10530351/?format=api", "source_info": "https://l10n.opensuse.org/api/sources/20926/?format=api" }, { "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-installation/master/cs/?format=api", "source": "

Installation from images is disabled by default if the current\npattern selection does not fit any set of images.

", "previous_source": "", "target": "

Instalace z obrazů je ve výchozím stavu zakázána, pokud se váš současný\nvýběr vzorů neshoduje s žádnou sadou obrazů.

", "id_hash": -6761403860957489528, "content_hash": -6761403860957489528, "location": "src/lib/installation/clients/deploying_proposal.rb:80", "context": "", "comment": "TRANSLATORS: help text", "flags": "", "fuzzy": false, "translated": true, "position": 47, "has_suggestion": false, "has_comment": false, "has_failing_check": false, "num_words": 19, "priority": 100, "id": 10530352, "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/yast-installation/master/cs/?checksum=222aab030cac9688", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/10530352/?format=api", "source_info": "https://l10n.opensuse.org/api/sources/20928/?format=api" }, { "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-installation/master/cs/?format=api", "source": "Error: Images should not be used for mode: %1.", "previous_source": "", "target": "Chyba: Obrazy nelze použít pro režim: %1.", "id_hash": -2922088505072253373, "content_hash": -2922088505072253373, "location": "src/lib/installation/clients/deploying_proposal.rb:90", "context": "", "comment": "", "flags": "ycp-format", "fuzzy": false, "translated": true, "position": 48, "has_suggestion": false, "has_comment": false, "has_failing_check": false, "num_words": 9, "priority": 100, "id": 10530353, "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/yast-installation/master/cs/?checksum=5772a7fc8cea8643", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/10530353/?format=api", "source_info": "https://l10n.opensuse.org/api/sources/20930/?format=api" }, { "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-installation/master/cs/?format=api", "source": "Cannot enable installation from images.\n\nCurrently selected patterns do not fit the images\nstored on the installation media.\n", "previous_source": "", "target": "Nelze povolit instalaci z obrazů.\n\nSoučasný výběr zdrojů se neshoduje s obrazy,\nkteré jsou uloženy na instalačním médiu.\n", "id_hash": -3183705552619589385, "content_hash": -3183705552619589385, "location": "src/lib/installation/clients/deploying_proposal.rb:119", "context": "", "comment": "changed to true", "flags": "", "fuzzy": false, "translated": true, "position": 49, "has_suggestion": false, "has_comment": false, "has_failing_check": false, "num_words": 18, "priority": 100, "id": 10530354, "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/yast-installation/master/cs/?checksum=53d134aafaabb0f7", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/10530354/?format=api", "source_info": "https://l10n.opensuse.org/api/sources/20932/?format=api" }, { "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-installation/master/cs/?format=api", "source": "Installation from &Images", "previous_source": "", "target": "Instalace z &obrazů", "id_hash": -4931017683498172648, "content_hash": -4931017683498172648, "location": "src/lib/installation/clients/deploying_proposal.rb:135", "context": "", "comment": "this is a menu entry", "flags": "", "fuzzy": false, "translated": true, "position": 50, "has_suggestion": false, "has_comment": false, "has_failing_check": false, "num_words": 3, "priority": 100, "id": 10530355, "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/yast-installation/master/cs/?checksum=3b91818ae1ebff18", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/10530355/?format=api", "source_info": "https://l10n.opensuse.org/api/sources/20934/?format=api" }, { "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-installation/master/cs/?format=api", "source": "No installation images are available", "previous_source": "", "target": "Nejsou k dispozici žádné instalační obrazy", "id_hash": 5115298301086856218, "content_hash": 5115298301086856218, "location": "src/lib/installation/clients/deploying_proposal.rb:155", "context": "", "comment": "TRANSLATORS: Installation overview", "flags": "", "fuzzy": false, "translated": true, "position": 51, "has_suggestion": false, "has_comment": false, "has_failing_check": false, "num_words": 5, "priority": 100, "id": 10530356, "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/yast-installation/master/cs/?checksum=c6fd30b3ec70f41a", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/10530356/?format=api", "source_info": "https://l10n.opensuse.org/api/sources/20936/?format=api" }, { "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-installation/master/cs/?format=api", "source": "Installation from images is enabled (disable).", "previous_source": "", "target": "Instalace z obrazů je povolena (zakázat).", "id_hash": 7490616047350186367, "content_hash": 7490616047350186367, "location": "src/lib/installation/clients/deploying_proposal.rb:166", "context": "", "comment": "TRANSLATORS: Installation overview\nIMPORTANT: Please, do not change the HTML link ..., only visible text", "flags": "ycp-format", "fuzzy": false, "translated": true, "position": 52, "has_suggestion": false, "has_comment": false, "has_failing_check": false, "num_words": 7, "priority": 100, "id": 10530357, "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/yast-installation/master/cs/?checksum=e7f4039bab26017f", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/10530357/?format=api", "source_info": "https://l10n.opensuse.org/api/sources/20938/?format=api" }, { "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-installation/master/cs/?format=api", "source": "Installation from images is disabled (enable).", "previous_source": "", "target": "Instalace z obrazů je zakázána (povolit).", "id_hash": -1656020174113055597, "content_hash": -1656020174113055597, "location": "src/lib/installation/clients/deploying_proposal.rb:181", "context": "", "comment": "TRANSLATORS: Installation overview\nIMPORTANT: Please, do not change the HTML link ..., only visible text", "flags": "ycp-format", "fuzzy": false, "translated": true, "position": 53, "has_suggestion": false, "has_comment": false, "has_failing_check": false, "num_words": 7, "priority": 100, "id": 10530358, "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/yast-installation/master/cs/?checksum=6904a26cf51c5c93", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/10530358/?format=api", "source_info": "https://l10n.opensuse.org/api/sources/20940/?format=api" }, { "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-installation/master/cs/?format=api", "source": "Initializing default window manager...", "previous_source": "", "target": "Inicializuje se výchozí správce oken...", "id_hash": -1485404868528833926, "content_hash": -1485404868528833926, "location": "src/lib/installation/clients/desktop_finish.rb:48", "context": "", "comment": "encoding: utf-8\n------------------------------------------------------------------------------\nCopyright (c) 2006-2012 Novell, Inc. All Rights Reserved.\nThis program is free software; you can redistribute it and/or modify it under\nthe terms of version 2 of the GNU General Public License as published by the\nFree Software Foundation.\nThis program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT\nANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS\nFOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.\nYou should have received a copy of the GNU General Public License along with\nthis program; if not, contact Novell, Inc.\nTo contact Novell about this file by physical or electronic mail, you may find\ncurrent contact information at www.novell.com.\n------------------------------------------------------------------------------\nFile:\ndesktop_finish.ycp\nModule:\nStep of base installation finish\nAuthors:\nJiri Srain <jsrain@suse.cz>\n$Id$", "flags": "", "fuzzy": false, "translated": true, "position": 54, "has_suggestion": false, "has_comment": false, "has_failing_check": false, "num_words": 4, "priority": 100, "id": 10530359, "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/yast-installation/master/cs/?checksum=6b62c8245fb3fa7a", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/10530359/?format=api", "source_info": "https://l10n.opensuse.org/api/sources/20942/?format=api" }, { "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-installation/master/cs/?format=api", "source": "Add-on Product Installation", "previous_source": "", "target": "Instalace add-on produktu", "id_hash": -1702670430016182205, "content_hash": -1702670430016182205, "location": "src/lib/installation/clients/inst_addon_update_sources.rb:54", "context": "", "comment": "feedback heading", "flags": "", "fuzzy": false, "translated": true, "position": 55, "has_suggestion": false, "has_comment": false, "has_failing_check": false, "num_words": 3, "priority": 100, "id": 10530360, "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/yast-installation/master/cs/?checksum=685ee643d952e843", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/10530360/?format=api", "source_info": "https://l10n.opensuse.org/api/sources/20944/?format=api" }, { "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-installation/master/cs/?format=api", "source": "Reading packages available in the repositories...", "previous_source": "", "target": "Načítají se balíčky dostupné v repozitářích...", "id_hash": -3770933439930265556, "content_hash": -3770933439930265556, "location": "src/lib/installation/clients/inst_addon_update_sources.rb:56", "context": "", "comment": "feedback message", "flags": "", "fuzzy": false, "translated": true, "position": 56, "has_suggestion": false, "has_comment": false, "has_failing_check": false, "num_words": 6, "priority": 100, "id": 10530361, "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/yast-installation/master/cs/?checksum=4baaf4040150902c", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/10530361/?format=api", "source_info": "https://l10n.opensuse.org/api/sources/20946/?format=api" }, { "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-installation/master/cs/?format=api", "source": "An error occurred while connecting to the server.\nDetails: %1\n\nTry again?", "previous_source": "", "target": "Během připojování k serveru došlo k chybě.\nPodrobnosti: %1\n\nOpakovat?", "id_hash": 966215679372119210, "content_hash": 966215679372119210, "location": "src/lib/installation/clients/inst_addon_update_sources.rb:112", "context": "", "comment": "popup error message\n%1 represents the the error message details", "flags": "ycp-format", "fuzzy": false, "translated": true, "position": 57, "has_suggestion": false, "has_comment": false, "has_failing_check": false, "num_words": 12, "priority": 100, "id": 10530362, "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/yast-installation/master/cs/?checksum=8d68b00a89634caa", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/10530362/?format=api", "source_info": "https://l10n.opensuse.org/api/sources/20948/?format=api" }, { "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-installation/master/cs/?format=api", "source": "Unknown Product", "previous_source": "", "target": "Neznámý produkt", "id_hash": -5881874320448080739, "content_hash": -5881874320448080739, "location": "src/lib/installation/clients/inst_addon_update_sources.rb:165", "context": "", "comment": "bnc #542792\nRepository name must be generated from product details", "flags": "", "fuzzy": false, "translated": true, "position": 58, "has_suggestion": false, "has_comment": false, "has_failing_check": false, "num_words": 2, "priority": 100, "id": 10530364, "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/yast-installation/master/cs/?checksum=2e5f62781433349d", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/10530364/?format=api", "source_info": "https://l10n.opensuse.org/api/sources/20952/?format=api" }, { "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-installation/master/cs/?format=api", "source": "Updates for %1 %2", "previous_source": "", "target": "Aktualizace pro %1 %2", "id_hash": 167560395396534712, "content_hash": 167560395396534712, "location": "src/lib/installation/clients/inst_addon_update_sources.rb:170", "context": "", "comment": "", "flags": "ycp-format", "fuzzy": false, "translated": true, "position": 59, "has_suggestion": false, "has_comment": false, "has_failing_check": false, "num_words": 4, "priority": 100, "id": 10530363, "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/yast-installation/master/cs/?checksum=82534b4ab608d1b8", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/10530363/?format=api", "source_info": "https://l10n.opensuse.org/api/sources/20950/?format=api" }, { "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-installation/master/cs/?format=api", "source": "Please select a product to install.", "previous_source": "", "target": "Prosím vyberte produkt k instalaci.", "id_hash": 6460265711596919652, "content_hash": 6460265711596919652, "location": "src/lib/installation/clients/inst_complex_welcome.rb:257, src/lib/installation/widgets/product_selector.rb:88", "context": "", "comment": "Reports an error if no product is selected or if the selected product\nrequires a license agreement and it has not been confirmed.\n@return [Boolean] true if a product has been selected and license\nagreement confirmed when required; false otherwise\nReselecting existing add-on-products for installation again", "flags": "", "fuzzy": false, "translated": true, "position": 60, "has_suggestion": false, "has_comment": false, "has_failing_check": false, "num_words": 6, "priority": 100, "id": 10530370, "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/yast-installation/master/cs/?checksum=d9a7796fce5edb64", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/10530370/?format=api", "source_info": "https://l10n.opensuse.org/api/sources/218083/?format=api" } ] }