Translation components API.


See <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-3.6.1/api.html#translations">the Weblate's Web API documentation</a> for detailed
description of the API.

GET /api/translations/yast-online-update-configuration/master/zu/units/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 41,
  "next": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-online-update-configuration/master/zu/units/?page=2",
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-online-update-configuration/master/zu/",
      "source": "Online Update Configuration Module Help",
      "previous_source": "Online Update Configuration",
      "target": "Ukuhlelwa Kwesivuseleli Se-Inthanethi",
      "id_hash": -5163281047785936339,
      "content_hash": -5163281047785936339,
      "location": "src/clients/online_update_configuration.rb:59",
      "context": "",
      "comment": "support basic command-line output (bnc#439050)",
      "flags": "",
      "fuzzy": true,
      "translated": false,
      "position": 1,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 5,
      "priority": 100,
      "id": 1996186,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/yast-online-update-configuration/master/zu/?checksum=3858573e47366a2d",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1996186/",
      "source_info": "https://l10n.opensuse.org/api/sources/27770/"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-online-update-configuration/master/zu/",
      "source": "The registration module is not available.",
      "previous_source": "Command line interface for the partitioner module is not available",
      "target": "I-interface yomugqa wekhomandi yemoduli yokuhlukanisa amaphathishini ayitholakali",
      "id_hash": 9161112727400150330,
      "content_hash": 9161112727400150330,
      "location": "src/clients/online_update_configuration.rb:256",
      "context": "",
      "comment": "inst_source was renamed to repositories (bnc#828139)",
      "flags": "",
      "fuzzy": true,
      "translated": false,
      "position": 2,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 6,
      "priority": 100,
      "id": 1996188,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/yast-online-update-configuration/master/zu/?checksum=ff22cf7ce7fef53a",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1996188/",
      "source_info": "https://l10n.opensuse.org/api/sources/27772/"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-online-update-configuration/master/zu/",
      "source": "Please install yast2-registration and try again.",
      "previous_source": "",
      "target": "",
      "id_hash": 3195340743317074067,
      "content_hash": 3195340743317074067,
      "location": "src/clients/online_update_configuration.rb:257",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": false,
      "position": 3,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 6,
      "priority": 100,
      "id": 1996190,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/yast-online-update-configuration/master/zu/?checksum=ac582179f5bf3093",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1996190/",
      "source_info": "https://l10n.opensuse.org/api/sources/27774/"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-online-update-configuration/master/zu/",
      "source": "Online Update Configuration",
      "previous_source": "",
      "target": "Ukuhlelwa Kwesivuseleli Se-Inthanethi",
      "id_hash": -4278279996360307083,
      "content_hash": -4278279996360307083,
      "location": "src/include/online-update-configuration/OUCDialogs.rb:41",
      "context": "",
      "comment": "module title",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 4,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 3,
      "priority": 100,
      "id": 1996192,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/yast-online-update-configuration/master/zu/?checksum=44a07f02b748ce75",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1996192/",
      "source_info": "https://l10n.opensuse.org/api/sources/27776/"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-online-update-configuration/master/zu/",
      "source": "(default)",
      "previous_source": " (default)",
      "target": "(default)",
      "id_hash": -597072853611795252,
      "content_hash": -597072853611795252,
      "location": "src/include/online-update-configuration/OUCDialogs.rb:43",
      "context": "",
      "comment": "translators: (default), meaning: \"Current Update Repository: http://xyz/ (default)\"",
      "flags": "",
      "fuzzy": true,
      "translated": false,
      "position": 5,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 1,
      "priority": 100,
      "id": 1996194,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/yast-online-update-configuration/master/zu/?checksum=77b6c5672f70accc",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1996194/",
      "source_info": "https://l10n.opensuse.org/api/sources/27778/"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-online-update-configuration/master/zu/",
      "source": "(none)",
      "previous_source": "none",
      "target": "akukho lutho",
      "id_hash": 769919170412618249,
      "content_hash": 769919170412618249,
      "location": "src/include/online-update-configuration/OUCDialogs.rb:45",
      "context": "",
      "comment": "translators: (none), meaning \"Current Update Repository: (none)\"",
      "flags": "",
      "fuzzy": true,
      "translated": false,
      "position": 6,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 1,
      "priority": 100,
      "id": 1996196,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/yast-online-update-configuration/master/zu/?checksum=8aaf4d6802352209",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1996196/",
      "source_info": "https://l10n.opensuse.org/api/sources/27780/"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-online-update-configuration/master/zu/",
      "source": "Update Repository",
      "previous_source": "Package Repository",
      "target": "Okokugcina Iphakheji",
      "id_hash": 330721151034247955,
      "content_hash": 330721151034247955,
      "location": "src/include/online-update-configuration/OUCDialogs.rb:48",
      "context": "",
      "comment": "frame title",
      "flags": "",
      "fuzzy": true,
      "translated": false,
      "position": 7,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 2,
      "priority": 100,
      "id": 1996198,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/yast-online-update-configuration/master/zu/?checksum=8496f522771acb13",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1996198/",
      "source_info": "https://l10n.opensuse.org/api/sources/27782/"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-online-update-configuration/master/zu/",
      "source": "Automatic Online Update",
      "previous_source": "Automatic Online Update Setup",
      "target": "Uhlelo Lokuvuselelwa Okuzenzekelayo Kohlelo Kwi-Inthanethi",
      "id_hash": 5695097232703080462,
      "content_hash": 5695097232703080462,
      "location": "src/include/online-update-configuration/OUCDialogs.rb:50",
      "context": "",
      "comment": "frame title",
      "flags": "",
      "fuzzy": true,
      "translated": false,
      "position": 8,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 3,
      "priority": 100,
      "id": 1996200,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/yast-online-update-configuration/master/zu/?checksum=cf090cc25c93c80e",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1996200/",
      "source_info": "https://l10n.opensuse.org/api/sources/27784/"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-online-update-configuration/master/zu/",
      "source": "Set Default",
      "previous_source": "",
      "target": "Setha i-Default",
      "id_hash": -8286669789044158386,
      "content_hash": -8286669789044158386,
      "location": "src/include/online-update-configuration/OUCDialogs.rb:53",
      "context": "",
      "comment": "translators: \"Set Default\" meaning: Set the Update Repository to the default one",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 9,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 2,
      "priority": 100,
      "id": 1996202,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/yast-online-update-configuration/master/zu/?checksum=cffd5bb450fd04e",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1996202/",
      "source_info": "https://l10n.opensuse.org/api/sources/27786/"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-online-update-configuration/master/zu/",
      "source": "Advanced",
      "previous_source": "Ad&vanced",
      "target": "Thu&thukisiwe",
      "id_hash": 8753071092877097432,
      "content_hash": 8753071092877097432,
      "location": "src/include/online-update-configuration/OUCDialogs.rb:55",
      "context": "",
      "comment": "translators: a short button label called \"Advanced\"",
      "flags": "",
      "fuzzy": true,
      "translated": false,
      "position": 10,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 1,
      "priority": 100,
      "id": 1996204,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/yast-online-update-configuration/master/zu/?checksum=f97927c880adf9d8",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1996204/",
      "source_info": "https://l10n.opensuse.org/api/sources/27788/"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-online-update-configuration/master/zu/",
      "source": "Filter by Category",
      "previous_source": "Filter By Date Range",
      "target": "Sefa Ngokuhlelwa Kwezinsuku.",
      "id_hash": 2228709105835310603,
      "content_hash": 2228709105835310603,
      "location": "src/include/online-update-configuration/OUCDialogs.rb:58",
      "context": "",
      "comment": "for category filter",
      "flags": "",
      "fuzzy": true,
      "translated": false,
      "position": 11,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 3,
      "priority": 100,
      "id": 1996206,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/yast-online-update-configuration/master/zu/?checksum=9eedf71fa0fdfe0b",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1996206/",
      "source_info": "https://l10n.opensuse.org/api/sources/27790/"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-online-update-configuration/master/zu/",
      "source": "Patch Categories",
      "previous_source": "Package Categories",
      "target": "Izigaba Zephakheji",
      "id_hash": -7487179831717189294,
      "content_hash": -7487179831717189294,
      "location": "src/include/online-update-configuration/OUCDialogs.rb:60",
      "context": "",
      "comment": "for category filter //translators: means: categories of patches",
      "flags": "",
      "fuzzy": true,
      "translated": false,
      "position": 12,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 2,
      "priority": 100,
      "id": 1996208,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/yast-online-update-configuration/master/zu/?checksum=1818319ca1072952",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1996208/",
      "source_info": "https://l10n.opensuse.org/api/sources/27792/"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-online-update-configuration/master/zu/",
      "source": "enabled",
      "previous_source": "",
      "target": "kuvuliwe",
      "id_hash": -4344249536315265110,
      "content_hash": -4344249536315265110,
      "location": "src/include/online-update-configuration/OUCDialogs.rb:62",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 13,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 1,
      "priority": 100,
      "id": 1996210,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/yast-online-update-configuration/master/zu/?checksum=43b620104445efaa",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1996210/",
      "source_info": "https://l10n.opensuse.org/api/sources/27794/"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-online-update-configuration/master/zu/",
      "source": "disabled",
      "previous_source": "",
      "target": "kucishiwe",
      "id_hash": 4362466572166941075,
      "content_hash": 4362466572166941075,
      "location": "src/include/online-update-configuration/OUCDialogs.rb:63",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 14,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 1,
      "priority": 100,
      "id": 1996212,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/yast-online-update-configuration/master/zu/?checksum=bc8a983bea86c993",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1996212/",
      "source_info": "https://l10n.opensuse.org/api/sources/27796/"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-online-update-configuration/master/zu/",
      "source": "Edit Software Repositories",
      "previous_source": "",
      "target": "",
      "id_hash": 3128443475207092830,
      "content_hash": 3128443475207092830,
      "location": "src/include/online-update-configuration/OUCDialogs.rb:65",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": false,
      "position": 15,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 3,
      "priority": 100,
      "id": 1996214,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/yast-online-update-configuration/master/zu/?checksum=ab6a76c3f79b7a5e",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1996214/",
      "source_info": "https://l10n.opensuse.org/api/sources/27798/"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-online-update-configuration/master/zu/",
      "source": "Register for support and get update repository",
      "previous_source": "",
      "target": "",
      "id_hash": 2627216063520225441,
      "content_hash": 2627216063520225441,
      "location": "src/include/online-update-configuration/OUCDialogs.rb:66",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": false,
      "position": 16,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 7,
      "priority": 100,
      "id": 1996216,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/yast-online-update-configuration/master/zu/?checksum=a475bf171652b8a1",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1996216/",
      "source_info": "https://l10n.opensuse.org/api/sources/27800/"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-online-update-configuration/master/zu/",
      "source": "Send hardware information to the smolt project",
      "previous_source": "Saving hardware information...",
      "target": "Igcina ukwaziswa kwe-hardware...",
      "id_hash": -6546714105309483130,
      "content_hash": -6546714105309483130,
      "location": "src/include/online-update-configuration/OUCDialogs.rb:67",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": true,
      "translated": false,
      "position": 17,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 7,
      "priority": 100,
      "id": 1996218,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/yast-online-update-configuration/master/zu/?checksum=252566350afd2f86",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1996218/",
      "source_info": "https://l10n.opensuse.org/api/sources/27802/"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-online-update-configuration/master/zu/",
      "source": "Interval",
      "previous_source": "Interface",
      "target": "I-Interface",
      "id_hash": -7523237518686265648,
      "content_hash": -7523237518686265648,
      "location": "src/include/online-update-configuration/OUCDialogs.rb:68",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": true,
      "translated": false,
      "position": 18,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 1,
      "priority": 100,
      "id": 1996220,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/yast-online-update-configuration/master/zu/?checksum=1798175629d05ed0",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1996220/",
      "source_info": "https://l10n.opensuse.org/api/sources/27804/"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-online-update-configuration/master/zu/",
      "source": "Skip Interactive Patches",
      "previous_source": "",
      "target": "Yeqa Izichibiyelo Ezixhumanayo",
      "id_hash": -8140804816209110965,
      "content_hash": -8140804816209110965,
      "location": "src/include/online-update-configuration/OUCDialogs.rb:69",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 19,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 3,
      "priority": 100,
      "id": 1996222,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/yast-online-update-configuration/master/zu/?checksum=f060d26c811184b",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1996222/",
      "source_info": "https://l10n.opensuse.org/api/sources/27806/"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-online-update-configuration/master/zu/",
      "source": "Agree with Licenses",
      "previous_source": "",
      "target": "",
      "id_hash": -6443758287572320464,
      "content_hash": -6443758287572320464,
      "location": "src/include/online-update-configuration/OUCDialogs.rb:70",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": false,
      "position": 20,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 3,
      "priority": 100,
      "id": 1996224,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/yast-online-update-configuration/master/zu/?checksum=26932bfa5ac5bf30",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1996224/",
      "source_info": "https://l10n.opensuse.org/api/sources/27808/"
    }
  ]
}