Translation components API.


See <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-3.6.1/api.html#translations">the Weblate's Web API documentation</a> for detailed
description of the API.

GET /api/translations/yast-reipl/master/ca/changes/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 14,
  "next": null,
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-reipl/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-reipl/master/ca/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-02-12T16:54:52.732439Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 1332748,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1332748/"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/2310972/",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-reipl/master/",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-reipl/master/ca/",
      "dictionary": null,
      "user": 60,
      "author": 60,
      "timestamp": "2020-02-12T15:02:57.805946Z",
      "action": 2,
      "target": "

El selector de programa d'arrencada ha de ser un número enter no negatiu\nper triar una configuració d'arrencada del menú del carregador zipl. Useu 0 per seleccionar\nla configuració per defecte.

", "id": 1332627, "action_name": "Translation changed", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1332627/" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/2310964/", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-reipl/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-reipl/master/ca/", "dictionary": null, "user": 60, "author": 60, "timestamp": "2020-02-12T14:59:53.669607Z", "action": 2, "target": "

El dispositiu ha de ser un ID de dispositiu de bus vàlid ID en mínuscules\nen un format de sysfs compatible 0.<ID de conjunt de subcanal>.<ID de dispositiu>,\ncom ara 0.0.5c51. Segons el mètode triat, això es pot referir a DASD o a un adaptador\nFCP.

", "id": 1332622, "action_name": "Translation changed", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1332622/" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/2310962/", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-reipl/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-reipl/master/ca/", "dictionary": null, "user": 60, "author": 60, "timestamp": "2020-02-12T14:55:06.758209Z", "action": 2, "target": "

Trieu un d'aquests mètodes per reiniciar la màquina amb els botons de ràdio\nllistats a mètodes reipl. Segons el que admeti la màquina,\ntrieu entre els dispositius CCW (channel command word) i dispositius SCSI,\nque s'ataquen a través de zFCP (fibre channel protocol). Llavors, empleneu els\ncamps d'entrada de paràmetres necessaris per al mètode respectiu.

\n", "id": 1332616, "action_name": "Translation changed", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1332616/" }, { "unit": null, "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-reipl/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-reipl/master/ca/", "dictionary": null, "user": null, "author": null, "timestamp": "2018-10-01T16:01:27.280204Z", "action": 17, "target": "", "id": 1147690, "action_name": "Committed changes", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1147690/" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/2310954/", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-reipl/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-reipl/master/ca/", "dictionary": null, "user": 60, "author": 60, "timestamp": "2018-10-01T13:53:29.041274Z", "action": 2, "target": "

Avortament de l'inici:
\nper cancel·lar la utilitat de configuració amb seguretat, premeu Avorta ara.

\n", "id": 1147267, "action_name": "Translation changed", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1147267/" }, { "unit": null, "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-reipl/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-reipl/master/ca/", "dictionary": null, "user": null, "author": null, "timestamp": "2018-09-19T16:01:30.149959Z", "action": 17, "target": "", "id": 1145642, "action_name": "Committed changes", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1145642/" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/2310958/", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-reipl/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-reipl/master/ca/", "dictionary": null, "user": 60, "author": 60, "timestamp": "2018-09-19T13:44:08.070576Z", "action": 2, "target": "

Avortament de l'acció de desar:
\nper cancel·lar l'acció de desar premeu Avorta.\nUn diàleg addicional indicarà si l'acció és segura o no.\n

\n", "id": 1145591, "action_name": "Translation changed", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1145591/" }, { "unit": null, "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-reipl/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-reipl/master/ca/", "dictionary": null, "user": null, "author": null, "timestamp": "2017-04-11T12:59:20Z", "action": 0, "target": "", "id": 625906, "action_name": "Resource update", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/625906/" }, { "unit": null, "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-reipl/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-reipl/master/ca/", "dictionary": null, "user": null, "author": null, "timestamp": "2017-01-07T01:35:41Z", "action": 0, "target": "", "id": 568656, "action_name": "Resource update", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/568656/" }, { "unit": null, "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-reipl/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-reipl/master/ca/", "dictionary": null, "user": null, "author": null, "timestamp": "2016-09-19T15:16:34Z", "action": 0, "target": "", "id": 139304, "action_name": "Resource update", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/139304/" }, { "unit": null, "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-reipl/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-reipl/master/ca/", "dictionary": null, "user": 60, "author": 60, "timestamp": "2016-09-19T08:14:35Z", "action": 9, "target": "", "id": 137946, "action_name": "Translation uploaded", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/137946/" }, { "unit": null, "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-reipl/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-reipl/master/ca/", "dictionary": null, "user": null, "author": null, "timestamp": "2016-09-19T08:14:29Z", "action": 17, "target": "", "id": 137942, "action_name": "Committed changes", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/137942/" }, { "unit": null, "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-reipl/master/", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-reipl/master/ca/", "dictionary": null, "user": null, "author": null, "timestamp": "2016-09-16T13:43:22Z", "action": 0, "target": "", "id": 122366, "action_name": "Resource update", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/122366/" } ] }