Units API.

See the Weblate's Web API documentation for detailed description of the API.

GET /api/units/10543918/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, PUT, PATCH, DELETE, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-installation/master/nn/?format=api",
  "source": [
    "The graphical interface could not be started.\n\nEither the required packages were not installed (minimal installation) \nor the graphics card is not properly supported.\n\nAs fallback, the text front-end of YaST2 will guide you\nthrough the installation. This front-end offers the\nsame functionality as the graphical one, but the screens\ndiffer from those in the manual.\n"
  ],
  "previous_source": "",
  "target": [
    "Klarte ikkje starta det grafiske grensesnittet.\n\nAnten er ikkje dei nødvendige pakkane installerte\n(minimal installasjon), eller så er ikkje skjermkortet støtta.\n\nEin tekstversjon av installasjonsprogrammet vil\nderfor leia deg gjennom installeringa. Denne versjonen \nhar same funksjonalitet som den grafiske, men \nskjermbileta er ikkje like dei i bruksrettleiinga.\n"
  ],
  "id_hash": -6676053922658717670,
  "content_hash": -6676053922658717670,
  "location": "src/include/installation/inst_inc_all.rb:194",
  "context": "",
  "note": "The script YaST2 wants to inform about a problem with the\noption no_x11 but it's broken.\nelse if (Installation::no_x11 ())\nSomehow the graphical frontend failed and we're running in\ntext mode. Inform the user about this fact.",
  "flags": "",
  "state": 20,
  "fuzzy": false,
  "translated": true,
  "approved": false,
  "position": 12,
  "has_suggestion": false,
  "has_comment": false,
  "has_failing_check": false,
  "num_words": 56,
  "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/12576202/?format=api",
  "priority": 100,
  "id": 10543918,
  "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/yast-installation/master/nn/?checksum=2359e4541e92f01a",
  "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/10543918/?format=api",
  "explanation": "",
  "extra_flags": ""
}