Units API


See <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-3.6.1/api.html#units">the Weblate's Web API documentation</a> for detailed
description of the API.

GET /api/units/11142883/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/leap-15_2/sv/",
  "source": "Before a system update is started, a new Btrfs snapshot of the root file system is created. Then, all the changes from the update are installed into that Btrfs snapshot. To complete the update, you can then restart the system into the new snapshot.",
  "previous_source": "",
  "target": "Innan en systemuppdatering påbörjas skapas en ny Btfrs-ögonblicksbild av rotfilsystemet. Därefter installeras alla förändringar från uppdateringen på denna avbild. För att fullborda uppdateringen, starta om datorn med den nya avbilden.",
  "id_hash": 6192904298181965234,
  "content_hash": 6192904298181965234,
  "location": "xml/release-notes.xml:128",
  "context": "",
  "comment": "(itstool) path: formalpara/para",
  "flags": "",
  "fuzzy": false,
  "translated": true,
  "position": 27,
  "has_suggestion": false,
  "has_comment": false,
  "has_failing_check": false,
  "num_words": 44,
  "priority": 100,
  "id": 11142883,
  "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/release-notes-opensuse/leap-15_2/sv/?checksum=d5f19da5d52035b2",
  "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/11142883/",
  "source_info": "https://l10n.opensuse.org/api/sources/325792/"
}