Units API


See <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-3.6.1/api.html#units">the Weblate's Web API documentation</a> for detailed
description of the API.

GET /api/units/7663631/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iplb/master/cs/?format=api",
    "source": "

quiescent = yes|no\n

If yes, then when real or failback servers are determined to be down, they are not actually removed from the kernel's LVS table.\nRather, their weight is set to zero which means that no new connections will be accepted.\n

This has the side effect, that if the real server has persistent connections, new connections from any existing clients will continue to be routed to the\nreal server, until the persistant timeout can expire. See ipvsadm for more information on persistant connections.\n

This side-effect can be avoided by running the following:\n

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/vs/expire_quiescent_template\n

If the proc file isn't present this probably means that the kernel doesn't have lvs support, LVS support isn't loaded, or the kernel is too\nold to have the proc file. Running ipvsadm as root should load LVS into the kernel if it is possible.\n

If no, then the real or failback servers will be removed from the kernel's LVS table. The default is yes.\n

If defined in a virtual server section then the global value is overridden.\n

Default: yes\n\n", "previous_source": "", "target": "

quiescent = yes|no\n

Pokud je nastaveno yes, pak když skutečný nebo záložní server je označen jako vypnutý, nejsou skutečně odebrány z tabulky jádraLVS.\nMísto toho je jejich váha nastavena na nulu, což znamená, že nebudou přijímána žádná nová spojení.\n

Toto má vedlejší efekt, že pokud má skutečný server trvalá spojení, nová spojení z kteréhokoliv z existujících klientů budou nadále routována na skutečný server,\ndokud nevyprší časový limit trvalých připojení. Další informace o trvalých připojeních najdete v sekci ipvsadm.\n

Tomuto vedlejšímu efektu se lze vyhnout spuštěním následujícího příkazu:\n

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/vs/expire_quiescent_template\n

Pokud tento soubor v proc chybí, pravděpodobně to znamená, že jádro nemá podporu lvs, podpora LVS není načtena nebo je verze jádra příliš\nzastaralá, aby mělo k dispozici soubor proc. Spuštění ipvsadm jako root by mělo, pokud je to možné, načíst LVS do jádra.\n

Pokud je nastaveno no, pak bude skutečný nebo záložní server odebrán z tabulky jádra LVS. Výchozí je yes.\n

Pokud je toto definováno v sekci virtuálního serveru, pak je globální hodnota přepsána.\n

Výchozí nastavení: yes\n\n", "id_hash": -5578213981398008811, "content_hash": -5578213981398008811, "location": "src/include/iplb/helps.rb:102", "context": "", "comment": "", "flags": "", "fuzzy": false, "translated": true, "position": 41, "has_suggestion": false, "has_comment": false, "has_failing_check": false, "num_words": 177, "priority": 100, "id": 7663631, "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/yast-iplb/master/cs/?checksum=329633f045a77c15", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/7663631/?format=api", "source_info": "https://l10n.opensuse.org/api/sources/221540/?format=api" }