Units API


See <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-3.6.1/api.html#units">the Weblate's Web API documentation</a> for detailed
description of the API.

GET /api/units/7665107/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iplb/master/pl/?format=api",
    "source": "

quiescent = yes|no\n

If yes, then when real or failback servers are determined to be down, they are not actually removed from the kernel's LVS table.\nRather, their weight is set to zero which means that no new connections will be accepted.\n

This has the side effect, that if the real server has persistent connections, new connections from any existing clients will continue to be routed to the\nreal server, until the persistant timeout can expire. See ipvsadm for more information on persistant connections.\n

This side-effect can be avoided by running the following:\n

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/vs/expire_quiescent_template\n

If the proc file isn't present this probably means that the kernel doesn't have lvs support, LVS support isn't loaded, or the kernel is too\nold to have the proc file. Running ipvsadm as root should load LVS into the kernel if it is possible.\n

If no, then the real or failback servers will be removed from the kernel's LVS table. The default is yes.\n

If defined in a virtual server section then the global value is overridden.\n

Default: yes\n\n", "previous_source": "", "target": "

stan spoczynku = tak|nie\n

Wartość tak powoduje, że jeśli serwery rzeczywisty i awaryjny będą wyłączone, to nie zostaną usunięte z tabeli LVS jądra.\nIch waga zostanie ustawiona na zero, co oznacza, że nowe połączenia nie będą akceptowane.\n

Ma to taki skutek uboczny, że gdy serwer rzeczywisty ma ustawione trwałe połączenia, nowe połączenia od istniejących klientów nadal będą przekierowywane na\nserwer rzeczywisty, dopóki nie upłynie limit czasu trwałości. Więcej informacji o połączeniach trwałych zawiera dokumentacja ipvsadm.\n

Sposobem na uniknięcie tego efektu ubocznego jest uruchomienie następującego polecenia:\n

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/vs/szablon_wygaśnięcia_stanu_spoczynku\n

Jeśli plik proc nie istnieje, prawdopodobnie oznacza to, że w jądrze nie ma obsługi programu lvs, obsługa programu LVS nie została załadowana lub jądro jest zbyt\nstare i nie zawiera pliku proc. Uruchomienie polecenia ipvsadm przez użytkownika root powinno spowodować załadowanie programu LVS do jądra, jeśli jest to możliwe.\n

Wartość nie oznacza, że serwery rzeczywiste i awaryjne zostaną usunięte z tabeli programu LVS jądra. Wartość domyślna to tak.\n

Jeśli parametr jest zdefiniowany w sekcji serwera wirtualnego, wartość globalna zostanie zastąpiona.\n

Wartość domyślna: tak\n\n", "id_hash": -5578213981398008811, "content_hash": -5578213981398008811, "location": "src/include/iplb/helps.rb:102", "context": "", "comment": "", "flags": "", "fuzzy": false, "translated": true, "position": 41, "has_suggestion": false, "has_comment": false, "has_failing_check": false, "num_words": 177, "priority": 100, "id": 7665107, "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/yast-iplb/master/pl/?checksum=329633f045a77c15", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/7665107/?format=api", "source_info": "https://l10n.opensuse.org/api/sources/221540/?format=api" }