Units API


See <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-3.6.1/api.html#units">the Weblate's Web API documentation</a> for detailed
description of the API.

GET /api/units/7685615/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/release-notes-opensuse/master/sv/",
  "source": "systemctl reload apparmor properly reloaded all AppArmor profiles. (It was and continues to be the recommended way of reloading AppArmor profiles.)",
  "previous_source": "",
  "target": "systemctl reload apparmor laddade om AppArmors profiler på ett korrekt sätt (och är fortfarande det rekommenderade sättet att utföra detta på.)",
  "id_hash": -4587361833374796530,
  "content_hash": -4587361833374796530,
  "location": "xml/release-notes.xml:146",
  "context": "",
  "comment": "(itstool) path: listitem/para",
  "flags": "",
  "fuzzy": false,
  "translated": true,
  "position": 24,
  "has_suggestion": false,
  "has_comment": false,
  "has_failing_check": false,
  "num_words": 21,
  "priority": 100,
  "id": 7685615,
  "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/release-notes-opensuse/master/sv/?checksum=40566ab7a982b50e",
  "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/7685615/",
  "source_info": "https://l10n.opensuse.org/api/sources/221820/"
}