Units API.

See the Weblate's Web API documentation for detailed description of the API.

GET /api/units/?format=api&page=58665
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 5948158,
  "next": "https://l10n.opensuse.org/api/units/?format=api&page=58666",
  "previous": "https://l10n.opensuse.org/api/units/?format=api&page=58664",
  "results": [
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "Services affected by a package update are not automatically restarted after an update. You need to restart these services manually to avoid potential failures. Use [command]``zypper ps`` to check for applications that are using old code and require restarting."
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Služby ovlivněné aktualizací balíčku se po aktualizaci automaticky nerestartují. Tyto služby musíte restartovat ručně, abyste předešli možným poruchám. Použijte příkaz [command]``zypper ps`` ke zjištění aplikací, které používají starý kód a vyžadují restartování."
      ],
      "id_hash": 3051244812395548613,
      "content_hash": 3051244812395548613,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-minor-upgrade-uyuni.adoc:23, modules/installation-and-upgrade/pages/server-z.adoc:21",
      "context": "",
      "note": "type: delimited block =",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1069,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 39,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184908/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186471,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=aa5832fd9d970fc5",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186471/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.526696Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "SUSE Manager Server Setup"
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Nastavení serveru SUSE Manager"
      ],
      "id_hash": 1362800464775326896,
      "content_hash": 1362800464775326896,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-setup.adoc:1",
      "context": "",
      "note": "type: Title =",
      "flags": "no-wrap",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1070,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 4,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184909/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186472,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=92e9a3cd62abacb0",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186472/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.530325Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "This section covers {productname} Server setup, using these procedures:"
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Tato část popisuje nastavení serveru {productname} postupy:"
      ],
      "id_hash": 1762065859239416821,
      "content_hash": 1762065859239416821,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-setup.adoc:2, modules/installation-and-upgrade/pages/uyuni-server-setup.adoc:2",
      "context": "",
      "note": "type: Plain text",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1071,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 9,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184910/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186473,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=98741d902acf13f5",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186473/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.533128Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "Start {productname} setup with YaST"
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Spusťte instalaci {productname} pomocí YaST"
      ],
      "id_hash": 6287842540935481023,
      "content_hash": 6287842540935481023,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-setup.adoc:3",
      "context": "",
      "note": "type: Plain text",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1072,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 5,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184911/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186474,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=d742e77a000c86bf",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186474/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.535731Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "Create the main administration account with the {productname} {webui}"
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Vytvořte hlavní účet správy pomocí {productname} {webui}"
      ],
      "id_hash": -2197185220149234131,
      "content_hash": -2197185220149234131,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-setup.adoc:4, modules/installation-and-upgrade/pages/uyuni-server-setup.adoc:4",
      "context": "",
      "note": "type: Plain text",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1073,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 9,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184912/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186475,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=618207aef744362d",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186475/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.538147Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "Name your base organization and add login credentials"
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Pojmenujte svou základní organizaci a přidejte přihlašovací údaje"
      ],
      "id_hash": 3127579204291438512,
      "content_hash": 3127579204291438512,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-setup.adoc:5, modules/installation-and-upgrade/pages/uyuni-server-setup.adoc:5",
      "context": "",
      "note": "type: Plain text",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1074,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 8,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184913/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186476,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=ab6764b736b0a7b0",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186476/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.540679Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "Synchronize the {sle} product channel from {scc}"
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Synchronizujte produktový kanál {sle} z {scc}"
      ],
      "id_hash": 4930934416934112628,
      "content_hash": 4930934416934112628,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-setup.adoc:6, modules/installation-and-upgrade/pages/uyuni-server-setup.adoc:6",
      "context": "",
      "note": "type: Plain text",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1075,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 7,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184914/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186477,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=c46e32ba1c1b0d74",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186477/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.544117Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "{productname} is part of the {sle} product family and thus compatible with the software shipped with {sles}."
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "{productname} je součástí rodiny produktů {sle} a je tedy kompatibilní se softwarem dodávaným se {sles}."
      ],
      "id_hash": 7566743202330150851,
      "content_hash": 7566743202330150851,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-setup.adoc:7",
      "context": "",
      "note": "type: delimited block =",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1076,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 17,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184915/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186478,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=e90278da297d87c3",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186478/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.546618Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "{productname} is a complex system, and therefore installing third party software is not allowed. Installing monitoring software provided by a third party vendor is allowed only if you do not exchange basic libraries such as SSL, cryptographic software, and similar tools. As part of providing product support, SUSE reserves the right to ask to remove any third party software (and associated configuration changes) and then to reproduce the problem on a clean system."
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "{productname} je složitý systém, a proto není instalace softwaru třetích stran povolena. Instalace monitorovacího softwaru poskytovaného prodejcem třetí strany je povolena pouze v případě, že nevyměňuje základní knihovny, jako je SSL, kryptografický software a podobné nástroje. V rámci poskytování podpory produktu si společnost SUSE vyhrazuje právo požádat o odstranění veškerého softwaru třetích stran (a souvisejících změn konfigurace) a poté problém reprodukovat v čistém systému."
      ],
      "id_hash": 6032567529202303776,
      "content_hash": 6032567529202303776,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-setup.adoc:8",
      "context": "",
      "note": "type: delimited block =",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1077,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 73,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184916/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186479,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=d3b7fc34b5a8c320",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186479/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.549600Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "Do not register the {productname} Server to itself. The {productname} Server must be managed individually or by using another separate {productname} Server. For more information about using multiple servers, see xref:specialized-guides:large-deployments/multi-server.adoc[]."
      ],
      "previous_source": "Do not register the {productname} Server to itself. The {productname} Server must be managed individually or by using another separate {productname} Server. For more information about using multiple servers, see xref:large-deployments:multi-server.adoc[].",
      "target": [
        "Neregistrujte si server {productname} na sebe. Server {productname} musí být spravován jednotlivě nebo pomocí jiného samostatného serveru {productname}. Další informace o použití více serverů viz xref:large-deployments:multi-server.adoc[]."
      ],
      "id_hash": -8309609684746099162,
      "content_hash": -8309609684746099162,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-setup.adoc:9",
      "context": "",
      "note": "type: delimited block =",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 10,
      "fuzzy": true,
      "translated": false,
      "approved": false,
      "position": 1078,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 31,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184917/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186480,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=0cae560496902626",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186480/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.553153Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "Set up {productname} with YaST"
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Nastavte {productname} programem YaST"
      ],
      "id_hash": 6839596081494787030,
      "content_hash": 6839596081494787030,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-setup.adoc:10",
      "context": "",
      "note": "type: Title ==",
      "flags": "no-wrap",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1079,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 5,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184918/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186481,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=deeb2065fca683d6",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186481/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.556214Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "This section guides you through {productname} setup using {yast}."
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Tato část vás provede nastavením {productname} nástrojem {yast}."
      ],
      "id_hash": -501018195285204456,
      "content_hash": -501018195285204456,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-setup.adoc:11",
      "context": "",
      "note": "type: Plain text",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1080,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 9,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184919/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186482,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=790c069b1c04a218",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186482/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.558672Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "Procedure: {productname} Setup"
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Postup: Nastavení {productname}"
      ],
      "id_hash": 8540062968283594826,
      "content_hash": 8540062968283594826,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-setup.adoc:12, modules/installation-and-upgrade/pages/uyuni-server-setup.adoc:9",
      "context": "",
      "note": "type: Block title",
      "flags": "no-wrap",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1081,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 3,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184920/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186483,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=f6846605c003004a",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186483/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.561213Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "On the {productname} Server, at the command line, use the [command]``yast2 susemanager_setup`` command to begin setup."
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Na serveru {productname} z příkazového řádku spusťte instalaci příkazem [command]``yast2 susemanager_setup``."
      ],
      "id_hash": 986451950272430499,
      "content_hash": 986451950272430499,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-setup.adoc:13",
      "context": "",
      "note": "type: Plain text",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1082,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 16,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184921/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186484,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=8db094d283fac1a3",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186484/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.563697Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "From the introduction screen select menu:SUSE Manager Setup[Setup SUSE Manager from scratch] and click btn:[Next] to continue."
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Na úvodní obrazovce vyberte menu:SUSE Manager Setup[Setup SUSE Manager from scratch] (Nastavení správce SUSE[Nastavení správce SUSE od začátku]) a pokračujte stisknutím btn:[Next] (Další)."
      ],
      "id_hash": 6813190567369608520,
      "content_hash": 6813190567369608520,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-setup.adoc:14",
      "context": "",
      "note": "type: Plain text",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1083,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 17,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184922/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186485,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=de8d50b9231b8d48",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186485/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.566332Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "Enter an email address to receive status notifications and click btn:[Next] to continue."
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Zadejte e-mailovou adresu pro zasílání oznámení o stavu a pokračujte stisknutím btn:[Next] (Další)."
      ],
      "id_hash": -2544045967061788411,
      "content_hash": -2544045967061788411,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-setup.adoc:15, modules/installation-and-upgrade/pages/uyuni-server-setup.adoc:13",
      "context": "",
      "note": "type: Plain text",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1084,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 13,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184923/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186486,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=5cb1bbac01045905",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186486/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.569068Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "{productname} can sometimes send a large volume of notification emails. You can disable email notifications in the {webui} after setup, if you need to. For more information on disabling email notifications, see xref:reference:users/user-details.adoc[]."
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "{productname} může někdy posílat velké množství e-mailů s oznámeními. Je-li třeba, můžete po nastavení deaktivovat e-mailová oznámení na {webui}. Další údaje o vypnutí e-mailových upozornění viz xref:reference:users/user-details.adoc[]."
      ],
      "id_hash": -5629385145808729507,
      "content_hash": -5629385145808729507,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-setup.adoc:16",
      "context": "",
      "note": "type: Plain text",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1085,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 33,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184924/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186487,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=31e068092035ca5d",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186487/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.571756Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "Enter your certificate information and a password."
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Zadejte informace o svém certifikátu a heslo."
      ],
      "id_hash": 265920941089444886,
      "content_hash": 265920941089444886,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-setup.adoc:17, modules/installation-and-upgrade/pages/uyuni-server-setup.adoc:15",
      "context": "",
      "note": "type: Plain text",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1086,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 7,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184925/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186488,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=83b0bdafdff95416",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186488/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.574941Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "If you intend to use a custom SSL certificate, you need to have set this up first. For more information about SSL certificates, see xref:administration:ssl-certs.adoc[]."
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Chcete-li použít vlastní certifikát SSL, musíte jej nejprve nastavit. Další informace o certifikátech SSL viz xref:administration:ssl-certs.adoc[]."
      ],
      "id_hash": -6932841371845464725,
      "content_hash": -6932841371845464725,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-setup.adoc:18",
      "context": "",
      "note": "type: Plain text",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1087,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 25,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184926/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186489,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=1fc999810b04ed6b",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186489/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.577556Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "Click btn:[Next] to continue."
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Pokračujte stisknutím btn:[Next] (Další)."
      ],
      "id_hash": -1628708936245406583,
      "content_hash": -1628708936245406583,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-setup.adoc:19, modules/installation-and-upgrade/pages/server-setup.adoc:21, modules/installation-and-upgrade/pages/server-setup.adoc:23, modules/installation-and-upgrade/pages/uyuni-server-setup.adoc:18, modules/installation-and-upgrade/pages/uyuni-server-setup.adoc:21",
      "context": "",
      "note": " image::quickstart-mgr-setup5-ncurses.png[scaledwidth=80%]\ntype: Plain text",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1088,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 4,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184927/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186490,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=6965a9da0c969489",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186490/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.580352Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "From the menu:SUSE Manager Setup[Database Settings] screen, enter a database user and password and click btn:[Next] to continue."
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Z obrazovky menu:SUSE Manager Setup[Database Settings] (Nastavení správce SUSE [Nastavení databáze]) zadejte uživatele a heslo databáze a pokračujte stisknutím btn:[Next] (Další)."
      ],
      "id_hash": 2367573131960282543,
      "content_hash": 2367573131960282543,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-setup.adoc:20",
      "context": "",
      "note": "type: Plain text",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1089,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 18,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184928/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186491,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=a0db4f3836406daf",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186491/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.583117Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "Click btn:[Yes] to run setup when prompted, and wait for it to complete."
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Stisknutím btn:[Yes] (Ano) spustíte instalaci po zobrazení výzvy a počkejte na dokončení."
      ],
      "id_hash": -2704343878023685599,
      "content_hash": -2704343878023685599,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-setup.adoc:22",
      "context": "",
      "note": "type: Plain text",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1090,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 13,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184929/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186492,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=5a783d9237e55a21",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186492/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.586143Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "Take a note of the address of the {productname} {webui}."
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Poznamenejte si adresu {productname} {webui}."
      ],
      "id_hash": -1955237551353354804,
      "content_hash": -1955237551353354804,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-setup.adoc:24",
      "context": "",
      "note": "type: Plain text",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1091,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 10,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184930/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186493,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=64dd99ce6c1425cc",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186493/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.589256Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "Click btn:[Finish] to complete {productname} setup."
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Stisknutím btn:[Finish] (Dokončit) dokončete nastavení {productname}."
      ],
      "id_hash": 7367402503179507192,
      "content_hash": 7367402503179507192,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-setup.adoc:25, modules/installation-and-upgrade/pages/uyuni-server-setup.adoc:25",
      "context": "",
      "note": "type: Plain text",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1092,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 6,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184931/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186494,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=e63e458adf5695f8",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186494/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.591765Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "When you create your certificate password, ensure it is at least seven characters in length. It must not contain spaces, single or double quotation marks (``'`` or ``\"``), exclamation marks (``!``), or dollar signs (``$``). Always store your passwords in a secure location. Without this password it will not be possible to set up the {productname} Proxy."
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Při vytváření hesla k certifikátu se ujistěte, že má délku alespoň sedm znaků. Nesmí obsahovat mezery, jednoduché nebo dvojité uvozovky (``'`` nebo ``\"``), vykřičníky (``!``) ani znaky dolaru (``$``). Hesla si vždy ukládejte na bezpečném místě. Bez tohoto hesla nebude možné nastavit proxy {productname}."
      ],
      "id_hash": -8832853603890221569,
      "content_hash": -8832853603890221569,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-setup.adoc:26",
      "context": "",
      "note": "type: delimited block =",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1093,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 57,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184932/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186495,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=056b66721b182dff",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186495/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.594331Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "Creating the Main Administration Account"
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Vytvoření hlavního účtu pro správu"
      ],
      "id_hash": 668212096778277762,
      "content_hash": 668212096778277762,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-setup.adoc:27",
      "context": "",
      "note": "type: Title ==",
      "flags": "no-wrap",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1094,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 5,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184933/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186496,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=8945f75c97169382",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186496/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.597429Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "This section guides you through creating your organization's main administration account for {productname}."
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Tato část vás provede vytvořením hlavního účtu správy {productname} vaší organizace."
      ],
      "id_hash": 5351136324010906081,
      "content_hash": 5351136324010906081,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-setup.adoc:28",
      "context": "",
      "note": "type: Plain text",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1095,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 13,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184934/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186497,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=ca430e22995c11e1",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186497/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.599931Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "The main administration account is the _highest authority account_ within {productname} and therefore account access information should be stored in a secure location."
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Hlavní účet pro správu {productname} Vaší organizace je _účet nejvyšší autority_, a proto by informace o přístupu k účtu měly být uloženy na bezpečném nebo zabezpečeném místě."
      ],
      "id_hash": 1380628656378032207,
      "content_hash": 1380628656378032207,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-setup.adoc:29",
      "context": "",
      "note": "type: delimited block =",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1096,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 23,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184935/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186498,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=9328fa72b623304f",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186498/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.602520Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "For security it is recommended that the main administrator creates _low level admin accounts_ designated for administration of organizations and individual groups."
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Kvůli bezpečnosti se doporučuje, aby hlavní správce vytvořil _správcovské účty nízké úrovně_ určené pro správu organizací a jednotlivých skupin."
      ],
      "id_hash": -2840098425724924254,
      "content_hash": -2840098425724924254,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-setup.adoc:30",
      "context": "",
      "note": "type: delimited block =",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1097,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 22,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184936/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186499,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=5895f1877f850ea2",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186499/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.605338Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "Newer browser versions can block web access to the {productname} Server FQDN in case the user enabled HSTS."
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        ""
      ],
      "id_hash": -1851383796369152077,
      "content_hash": -1851383796369152077,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-setup.adoc:31",
      "context": "",
      "note": "type: delimited block =",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 0,
      "fuzzy": false,
      "translated": false,
      "approved": false,
      "position": 1098,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 18,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184937/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186500,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=664e903f0a80a7b3",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186500/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.608028Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "Installing the CA certificate from the [path]``pub`` directory via HTTP and importing it to the browser will then allow access to the server:"
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        ""
      ],
      "id_hash": 5543484447459571494,
      "content_hash": 5543484447459571494,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-setup.adoc:32",
      "context": "",
      "note": "type: delimited block =",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 0,
      "fuzzy": false,
      "translated": false,
      "approved": false,
      "position": 1099,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 23,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184938/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186501,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=ccee69bbfcbaf726",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186501/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.610176Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "On the server, go to http://<server>.example.com/pub/RHN-ORG-TRUSTED-SSL-CERT."
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        ""
      ],
      "id_hash": -1899699789890216166,
      "content_hash": -1899699789890216166,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-setup.adoc:33, modules/installation-and-upgrade/pages/uyuni-server-setup.adoc:32",
      "context": "",
      "note": "type: delimited block =",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 0,
      "fuzzy": false,
      "translated": false,
      "approved": false,
      "position": 1100,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 6,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184939/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186502,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=65a2e91b2bb59f1a",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186502/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.612383Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "Import the certificate file. In the browser settings (for Firefox), open menu:Privacy & Security[Certificates > View Certificates], and import the file."
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        ""
      ],
      "id_hash": -7389290820569635273,
      "content_hash": -7389290820569635273,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-setup.adoc:34, modules/installation-and-upgrade/pages/uyuni-server-setup.adoc:33",
      "context": "",
      "note": "type: delimited block =",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 0,
      "fuzzy": false,
      "translated": false,
      "approved": false,
      "position": 1101,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 21,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184940/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186503,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=1973f72619e46637",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186503/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.615694Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "Procedure: Setting Up the Main Administration Account"
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Postup: Nastavení hlavního účtu správy"
      ],
      "id_hash": -8145008785163996373,
      "content_hash": -8145008785163996373,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-setup.adoc:35, modules/installation-and-upgrade/pages/uyuni-server-setup.adoc:34",
      "context": "",
      "note": "type: Block title",
      "flags": "no-wrap",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1102,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 7,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184941/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186504,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=0ef71da9fbdd332b",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186504/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.618441Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "In the browser, enter the address provided after completing setup."
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Po dokončení nastavení zadejte do prohlížeče poskytnutou adresu."
      ],
      "id_hash": 2804983965382034644,
      "content_hash": 2804983965382034644,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-setup.adoc:36",
      "context": "",
      "note": "type: Plain text",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1103,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 10,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184942/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186505,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=a6ed4e0e194344d4",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186505/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.621477Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "With this address you open the {productname} {webui}."
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Na této adrese otevřete {productname} {webui}."
      ],
      "id_hash": 5833624711416704516,
      "content_hash": 5833624711416704516,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-setup.adoc:37",
      "context": "",
      "note": "type: Plain text",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1104,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 8,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184943/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186506,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=d0f532c464eeee04",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186506/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.624473Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "In the {webui}, navigate to the menu:Create Organization[Organization Name] field and enter your organization name."
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Ve {webui} přejděte do pole menu:Create Organization[Organization Name] (Vytvořit organizaci [Název organizace]) a zadejte název vaší organizace."
      ],
      "id_hash": -6516269962669451767,
      "content_hash": -6516269962669451767,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-setup.adoc:38",
      "context": "",
      "note": "type: Plain text",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1105,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 15,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184944/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186507,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=25918efe5e8a1609",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186507/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.627381Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "In the menu:Create Organization[Desired Login] and menu:Create Organization[Desired Password] fields, enter your username and password."
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "V polích menu:Create Organization[Desired Login] (Vytvořit organizaci [požadované přihlášení]) a menu:Create Organization[Desired Password] (Vytvořit organizaci [požadované heslo]) zadejte své uživatelské jméno a heslo."
      ],
      "id_hash": 1779684139043041739,
      "content_hash": 1779684139043041739,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-setup.adoc:39, modules/installation-and-upgrade/pages/uyuni-server-setup.adoc:38",
      "context": "",
      "note": "type: Plain text",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1106,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 15,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184945/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186508,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=98b2b54b980eb1cb",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186508/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.630157Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "Fill in the Account Information fields including an email for system notifications."
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Vyplňte pole \"Informace o účtu\" včetně e-mailu pro systémová upozornění."
      ],
      "id_hash": -1495314105582667928,
      "content_hash": -1495314105582667928,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-setup.adoc:40, modules/installation-and-upgrade/pages/uyuni-server-setup.adoc:39",
      "context": "",
      "note": "type: Plain text",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1107,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 12,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184946/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186509,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=6b3f93be551d3768",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186509/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.633405Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "Click btn:[Create Organization] to finish creating your administration account."
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Stisknutím btn:[Create Organization] (Vytvořit organizaci) dokončete vytváření účtu správy."
      ],
      "id_hash": 1989936701415581220,
      "content_hash": 1989936701415581220,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-setup.adoc:41, modules/installation-and-upgrade/pages/uyuni-server-setup.adoc:40",
      "context": "",
      "note": "type: Plain text",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1108,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 9,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184947/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186510,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=9b9dace305636624",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186510/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.636163Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "You are now presented with the {productname} menu:Home[Overview] page."
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Nyní se vám zobrazuje {productname} menu:Home[Overview] (Domů[Přehled])."
      ],
      "id_hash": -4074340473992084032,
      "content_hash": -4074340473992084032,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-setup.adoc:42",
      "context": "",
      "note": " image::quickstart-mgr-setup-admin1.png[scaledwidth=80%]\n In the next section you will prepare the server for connecting the first client.\ntype: Plain text",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1109,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 9,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184948/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186511,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=477508ecf9b485c0",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186511/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.638712Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "Synchronizing Products from {scc}"
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Synchronizace produktů ze {scc}"
      ],
      "id_hash": 8650741649514494329,
      "content_hash": 8650741649514494329,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-setup.adoc:43",
      "context": "",
      "note": "type: Title ==",
      "flags": "no-wrap",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1110,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 4,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184949/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186512,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=f80d9bb256fcf979",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186512/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.641215Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "{scc} (SCC) maintains a collection of repositories which contain packages, software and updates for all supported enterprise client systems. These repositories are organized into channels each of which provide software specific to a distribution, release, and architecture. After synchronizing with SCC clients may receive updates, and be organized into groups and assigned to specific product software channels."
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "{scc} (SCC) udržuje sbírku úložišť, která obsahují balíčky, software a aktualizace pro všechny podporované podnikové klientské systémy. Tato úložiště jsou uspořádána do kanálů, z nichž každý poskytuje software specifický pro distribuci, vydání a architekturu. Po synchronizaci se SCC mohou klienty dostávat aktualizace a mohou být organizovány do skupin a přiřazeny ke konkrétním softwarovým kanálům produktu."
      ],
      "id_hash": 8767202803684549860,
      "content_hash": 8767202803684549860,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-setup.adoc:44",
      "context": "",
      "note": "type: Plain text",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1111,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 57,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184950/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186513,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=f9ab5c7fd36d24e4",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186513/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.643741Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "This section covers synchronizing with SCC from the {webui} and adding your first client channel."
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Tato část pojednává o synchronizaci se SCC z webu {webui} a o přidání vašeho prvního klientského kanálu."
      ],
      "id_hash": -8981957001511649003,
      "content_hash": -8981957001511649003,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-setup.adoc:45, modules/installation-and-upgrade/pages/uyuni-server-setup.adoc:44",
      "context": "",
      "note": "type: Plain text",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1112,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 15,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184951/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186514,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=0359adb21110c115",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186514/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.646984Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "Before you can synchronize software repositories with SCC, you will need to enter organization credentials in {susemgr}. In previous versions, so-called mirror credentials were used instead. The organization credentials give you access to the SUSE product downloads. You will find your organization credentials in https://scc.suse.com/organizations."
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Než budete moci synchronizovat softwarová úložiště se SCC, budete muset zadat pověření organizace v {susemgr}. V předchozích verzích se místo toho používala takzvaná Zrcadlová pověření. Pověření organizace vám umožňují přístup ke stažení produktu SUSE. Pověření vaší organizace najdete na https://scc.suse.com/organizations."
      ],
      "id_hash": 832459896874331973,
      "content_hash": 832459896874331973,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-setup.adoc:46",
      "context": "",
      "note": "type: Plain text",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1113,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 45,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184952/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186515,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=8b8d7ddd9af3ef45",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186515/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.649598Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "Enter your organization credentials in the {susemgr} {webui}:"
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Zadejte přihlašovací údaje své organizace do {susemgr} {webui}:"
      ],
      "id_hash": -1587503456158895925,
      "content_hash": -1587503456158895925,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-setup.adoc:47",
      "context": "",
      "note": "type: Plain text",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1114,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 8,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184953/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186516,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=69f80e047ff1b0cb",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186516/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.652590Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "Procedure: Entering Organization Credentials"
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Postup: Zadání pověření organizace"
      ],
      "id_hash": -5736186969773367421,
      "content_hash": -5736186969773367421,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-setup.adoc:48, modules/installation-and-upgrade/pages/uyuni-server-setup.adoc:48",
      "context": "",
      "note": "type: Block title",
      "flags": "no-wrap",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1115,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 4,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184954/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186517,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=3064f857b56f1f83",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186517/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.655112Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "In the {susemgr} {webui}, select menu:Admin[Setup Wizard]."
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "V {susemgr} {webui} vyberte menu:Admin[Setup Wizard] (Správce[Průvodce nastavením])."
      ],
      "id_hash": -5654496682873352094,
      "content_hash": -5654496682873352094,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-setup.adoc:49",
      "context": "",
      "note": "type: Plain text",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1116,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 7,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184955/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186518,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=31873139c9b59062",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186518/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.657635Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "From the [guimenu]``Setup Wizard`` page select the btn:[Organization Credentials] tab."
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Na stránce [guimenu]``Průvodce nastavením`` vyberte záložku a kartu btn:[Organization Credentials] (Pověření organizace)."
      ],
      "id_hash": 9111475874747888364,
      "content_hash": 9111475874747888364,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-setup.adoc:50",
      "context": "",
      "note": "type: Plain text",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1117,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 10,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184956/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186519,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=fe7277088de3b2ec",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186519/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.660091Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "Click btn:[Add a new credential]."
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Stiskněte btn:[Add a new credential] (Přidat nové pověření)."
      ],
      "id_hash": -4140553714380870182,
      "content_hash": -4140553714380870182,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-setup.adoc:51, modules/installation-and-upgrade/pages/uyuni-server-setup.adoc:51",
      "context": "",
      "note": "type: Plain text",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1118,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 5,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184957/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186520,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=4689cc5598e76dda",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186520/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.662685Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "In the dialog, enter [guimenu]``Username`` and [guimenu]``Password``, and confirm with btn:[Save]."
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "V dialogovém okně zadejte [guimenu]``Username`` (Uživatelské jméno) a [guimenu]``Password`` (Heslo) a potvrďte stisknutím btn:[Save] (Uložit)."
      ],
      "id_hash": -9014893739181772873,
      "content_hash": -9014893739181772873,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-setup.adoc:52",
      "context": "",
      "note": "type: Plain text",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1119,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 11,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184958/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186521,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=02e4a9e83c2d6fb7",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186521/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.665141Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "When the credentials are confirmed with a check-mark icon, proceed with <<proc-quickstart-first-channel-sync>>."
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Když jsou pověření potvrzena ikonou zaškrtnutí, pokračujte <<proc-quickstart-first-channel-sync>>."
      ],
      "id_hash": -5285845069640849133,
      "content_hash": -5285845069640849133,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-setup.adoc:53",
      "context": "",
      "note": "type: Plain text",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1120,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 12,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184959/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186522,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=36a4e7ea2e4ea913",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186522/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.667792Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "Procedure: Synchronizing with {scc}"
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Postup: Synchronizace se {scc}"
      ],
      "id_hash": 5088499235656072275,
      "content_hash": 5088499235656072275,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-setup.adoc:54, modules/installation-and-upgrade/pages/uyuni-server-setup.adoc:54",
      "context": "",
      "note": "type: Block title",
      "flags": "no-wrap",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1121,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 4,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184960/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186523,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=c69dfb1845207c53",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186523/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.670675Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "In the {webui}, navigate to menu:Admin[Setup Wizard]."
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Ve {webui} přejděte do menu:Admin[Setup Wizard] (Správce [Průvodce nastavením])."
      ],
      "id_hash": 4185188904195509584,
      "content_hash": 4185188904195509584,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-setup.adoc:55",
      "context": "",
      "note": "type: Plain text",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1122,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 7,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184961/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186524,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=ba14c722607acd50",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186524/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.673048Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "From the [guimenu]``Setup Wizard`` page select the btn:[SUSE Products] tab."
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Na stránce [guimenu]``Setup Wizard`` (Průvodce nastavením) vyberte kartu btn:[SUSE Products]."
      ],
      "id_hash": -2697932466494518254,
      "content_hash": -2697932466494518254,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-setup.adoc:56, modules/installation-and-upgrade/pages/uyuni-server-setup.adoc:56",
      "context": "",
      "note": "type: Plain text",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1123,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 10,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184962/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186525,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=5a8f04b74a99cc12",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186525/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.675675Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "If you previously registered with {scc} a list of products will populate the table. This operation could take up to a few minutes. You can monitor the progress of the operation in section on the right ``Refresh the product catalog from SUSE Customer Center``. The table of products lists architecture, channels, and status information. For more information, see xref:reference:admin/setup-wizard.adoc[Wizard]."
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Pokud jste se již dříve zaregistrovali u {scc}, naplní tabulku seznam produktů. Tato operace může trvat až několik minut. Můžete sledovat její postup v sekci vpravo ``Refresh the product catalog from SUSE Customer Center`` (Obnovit katalog produktu ze zákaznického centra SUSE). Tabulka produktů uvádí architekturu, kanály a informace o stavu. Další informace viz xref:reference:admin/setup-wizard.adoc[Wizard](Průvodce)."
      ],
      "id_hash": -5417063256027815187,
      "content_hash": -5417063256027815187,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-setup.adoc:57",
      "context": "",
      "note": "type: Plain text",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1124,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 59,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184963/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186526,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=34d2b9ab62a422ed",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186526/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.678195Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "Use ``Filter by product description`` and ``Filter by architecture`` to filter the liste of displayed products."
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "K filtraci seznamu zobrazených produktů použijte ``Filter by product description`` (Filtrovat podle popisu produktu) a ``Filter by architecture`` (Filtrovat podle architektury)."
      ],
      "id_hash": -7782186044265617222,
      "content_hash": -7782186044265617222,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-setup.adoc:58",
      "context": "",
      "note": " image::admin_suse_products.png[scaledwidth=80%]\ntype: Plain text",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1125,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 16,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184964/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186527,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=14001f06478ba8ba",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186527/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.681488Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "If your {sle} client is based on [systemitem]``x86_64`` architecture scroll down the page and select the check box for this channel now."
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Je-li váš klient {sle} založen na architektuře [systemitem]``x86_64``, posuňte stránku dolů a zaškrtněte políčko u tohoto kanálu."
      ],
      "id_hash": -1697345261105730284,
      "content_hash": -1697345261105730284,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-setup.adoc:59, modules/installation-and-upgrade/pages/uyuni-server-setup.adoc:59",
      "context": "",
      "note": "type: Plain text",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1126,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 22,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184965/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186528,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=6871d17a5a99ad14",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186528/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.684144Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "Add channels to {productname} by selecting the check box to the left of each channel."
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Přidejte kanály do {productname} zaškrtnutím políčka nalevo od každého kanálu."
      ],
      "id_hash": 7930127889024240882,
      "content_hash": 7930127889024240882,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-setup.adoc:60, modules/installation-and-upgrade/pages/uyuni-server-setup.adoc:60",
      "context": "",
      "note": "type: Plain text",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1127,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 15,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184966/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186529,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=ee0d794ca8b54cf2",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186529/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.686816Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "Click the arrow symbol to the left of the description to unfold a product and list available modules."
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Kliknutím na symbol šipky vlevo od popisu rozbalíte produkt a zobrazíte seznam dostupných modulů."
      ],
      "id_hash": -4842900364470926585,
      "content_hash": -4842900364470926585,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-setup.adoc:61, modules/installation-and-upgrade/pages/uyuni-server-setup.adoc:61",
      "context": "",
      "note": "type: Plain text",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1128,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 18,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184967/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186530,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=3cca8fc6fd19c307",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186530/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.689429Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "Click btn:[Add Products] to start product synchronization."
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Kliknutím na btn:[Add Products] (Přidat produkty) spustíte synchronizaci produktu."
      ],
      "id_hash": 7503400719725560989,
      "content_hash": 7503400719725560989,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-setup.adoc:62, modules/installation-and-upgrade/pages/uyuni-server-setup.adoc:62",
      "context": "",
      "note": "type: Plain text",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1129,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 7,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184968/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186531,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=e8216f332aa7049d",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186531/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.692020Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "After adding the channel, {productname} will schedule the channel to be synchronized. This can take a long time as {productname} will copy channel software sources from the {suse} repositories located at {scc} to local [path]``/var/spacewalk/`` directory of your server."
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Po přidání kanálu naplánuje {productname} synchronizaci kanálu. To může trvat dlouho, protože {productname} zkopíruje zdroje softwaru kanálu z úložišť {suse} umístěných na {scc} do místního adresáře [cesta] ``/var/spacewalk/`` vašeho serveru."
      ],
      "id_hash": 3979748215519505851,
      "content_hash": 3979748215519505851,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-setup.adoc:63, modules/installation-and-upgrade/pages/uyuni-server-setup.adoc:63",
      "context": "",
      "note": "type: Plain text",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1130,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 39,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184969/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186532,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=b73ae7ea9988edbb",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186532/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.694693Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "In some environments, _Transparent Huge Pages_ provided by the kernel may slow down PostgreSQL workloads significantly."
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "V některých prostředích mohou _Transparent Huge Pages_ (transparentní obří stránky) poskytované jádrem významně zpomalit pracovní zatížení PostgreSQL."
      ],
      "id_hash": -2493058139773617542,
      "content_hash": -2493058139773617542,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-setup.adoc:64",
      "context": "",
      "note": ".PostgreSQL and Transparent Huge Pages\ntype: delimited block =",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1131,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 16,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184970/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186533,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=5d66e0d4a665ba7a",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186533/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.697627Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "To disable _Transparant Huge Pages_ set the [option]``transparent_hugepage`` kernel parameter to [option]``never``. This has to be changed in [path]``/etc/default/grub`` and added to the line [option]``GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT``, for example:"
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Chcete-li deaktivovat _Transparentní obří stránky_, nastavte parametr jádra [option]``transparent_hugepage`` na [option]``never`` (nikdy). To je třeba změnit v [path]``/etc/default/grub`` a přidat do řádku [option]``GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT``, například:"
      ],
      "id_hash": -2217364432866575350,
      "content_hash": -2217364432866575350,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-setup.adoc:65",
      "context": "",
      "note": "type: delimited block =",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1132,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 27,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184971/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186534,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=613a56cbe166fc0a",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186534/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.700283Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=\"resume=/dev/sda1 splash=silent quiet showopts elevator=none transparent_hugepage=never\"\n"
      ],
      "previous_source": "GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=\"resume=/dev/sda1 splash=silent quiet showopts elevator=noop transparent_hugepage=never\"\n",
      "target": [
        "GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=\"resume=/dev/sda1 splash=silent quiet showopts elevator=noop transparent_hugepage=never\"\n"
      ],
      "id_hash": -7898801594219196982,
      "content_hash": -7898801594219196982,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-setup.adoc:66, modules/installation-and-upgrade/pages/uyuni-server-setup.adoc:66",
      "context": "",
      "note": "type: delimited block -",
      "flags": "no-wrap",
      "labels": [],
      "state": 10,
      "fuzzy": true,
      "translated": false,
      "approved": false,
      "position": 1133,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 6,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184972/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186535,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=1261d1ccb9468dca",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186535/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.703287Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "To write the new configuration run [command]``grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg``."
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Chcete-li napsat novou konfiguraci, spusťte [command]``grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg``."
      ],
      "id_hash": 4158522760214397616,
      "content_hash": 4158522760214397616,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-setup.adoc:67, modules/installation-and-upgrade/pages/uyuni-server-setup.adoc:67",
      "context": "",
      "note": "type: Plain text",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1134,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 9,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184973/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186536,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=b9b60a6ae8f4c2b0",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186536/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.705917Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "Monitor the channel synchronization process in real-time by viewing channel log files located in the directory [path]``/var/log/rhn/reposync``:"
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Sledujte proces synchronizace kanálu v reálném čase prohlížením souborů protokolu kanálu umístěných v adresáři [path]``/var/log/rhn/reposync``:"
      ],
      "id_hash": -8624551490903348672,
      "content_hash": -8624551490903348672,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-setup.adoc:68, modules/installation-and-upgrade/pages/uyuni-server-setup.adoc:68",
      "context": "",
      "note": "type: delimited block =",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1135,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 17,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184974/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186537,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=084f701d25a3ea40",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186537/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.708459Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "tail -f /var/log/rhn/reposync/<CHANNEL_NAME>.log\n"
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "tail -f /var/log/rhn/reposync/<NÁZEV_KANÁLU>.log\n"
      ],
      "id_hash": 780769085089966163,
      "content_hash": 780769085089966163,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-setup.adoc:69, modules/installation-and-upgrade/pages/uyuni-server-setup.adoc:69",
      "context": "",
      "note": "type: delimited block -",
      "flags": "no-wrap",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1136,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 3,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184975/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186538,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=8ad5d958a064e853",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186538/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.711476Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "When the channel synchronization process is complete, you can continue with client registration. For more instructions, see xref:client-configuration:registration-overview.adoc[]."
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Po dokončení procesu synchronizace kanálu můžete pokračovat v registraci klienta. Další pokyny viz xref:client-configuration:registration-overview.adoc[]."
      ],
      "id_hash": 7114420165865933219,
      "content_hash": 7114420165865933219,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-setup.adoc:70, modules/installation-and-upgrade/pages/uyuni-server-setup.adoc:70",
      "context": "",
      "note": "type: Plain text",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1137,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 18,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184976/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186539,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=e2bb7f72715089a3",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186539/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.714213Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "Server - Major version upgrade (X upgrade)"
      ],
      "previous_source": "Server - Major Version Upgrade (X Upgrade)",
      "target": [
        "Server - upgrade hlavní verze (upgrade X)"
      ],
      "id_hash": -4106507351851367627,
      "content_hash": -4106507351851367627,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-x.adoc:1",
      "context": "",
      "note": "type: Title =",
      "flags": "no-wrap",
      "labels": [],
      "state": 10,
      "fuzzy": true,
      "translated": false,
      "approved": false,
      "position": 1138,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 7,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184977/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186540,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=4702c152195e8335",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186540/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.717004Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "This type of upgrade applies for an upgrade from 3.2 to 4.0."
      ],
      "previous_source": "This type of upgrade does not apply for 4.2.",
      "target": [
        "Tento typ upgradu není použitelný pro verzi 4.2."
      ],
      "id_hash": -7245248803954539267,
      "content_hash": -7245248803954539267,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-x.adoc:2",
      "context": "",
      "note": "type: Plain text",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 10,
      "fuzzy": true,
      "translated": false,
      "approved": false,
      "position": 1139,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 12,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184978/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186541,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=1b73b4998af744fd",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186541/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.719634Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "Server - Minor Version Upgrade with {yast}"
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Server - upgrade menší verze s {yast}"
      ],
      "id_hash": 6240456746457884638,
      "content_hash": 6240456746457884638,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-y-yast.adoc:1",
      "context": "",
      "note": "\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nFor older documentation and instructions on major version upgrade, see https://documentation.suse.com/external-tree/en-us/suma/4.1/suse-manager/upgrade/server-x.html.\ntype: Title =",
      "flags": "no-wrap",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1140,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 7,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184979/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186542,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=d69a8e58f8cfe7de",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186542/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.722263Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "To perform the upgrade with {yast}, use the Online Migration tool."
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Chcete-li upgradovat nástrojem {yast}, použijte nástroj Online Migration."
      ],
      "id_hash": 1429910182640418001,
      "content_hash": 1429910182640418001,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-y-yast.adoc:2",
      "context": "",
      "note": "type: Plain text",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1141,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 11,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184980/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186543,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=93d80fbc30fefcd1",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186543/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.724872Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "If {yast} does not have the Online Migration tool available, install the [package]``yast2-migration`` package and all the required packages. After installing, restart {yast} to ensure the tool is available within {yast}."
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Nemá-li {yast} k dispozici nástroj Online Migration, nainstalujte balíček [package]``yast2-migration`` a všechny požadované balíčky. Po instalaci restartujte aplikaci {yast}, abyste se ujistili, že už je nástroj v {yast} k dispozici."
      ],
      "id_hash": 3065648371426161263,
      "content_hash": 3065648371426161263,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-y-yast.adoc:3",
      "context": "",
      "note": "type: delimited block =",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1142,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 31,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184981/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186544,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=aa8b5ef3891c726f",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186544/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.727638Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "Procedure: Upgrading with {yast}"
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Postup: Upgradování nástrojem {yast}"
      ],
      "id_hash": -4223988826149317224,
      "content_hash": -4223988826149317224,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-y-yast.adoc:4",
      "context": "",
      "note": "type: Block title",
      "flags": "no-wrap",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1143,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 4,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184982/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186545,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=4561608ad2269598",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186545/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.730819Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "From the command prompt, as root, ensure the spacewalk services are not running:"
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Z příkazového řádku, jako root, zjistěte, zda jsou ukončeny služby spacewalk:"
      ],
      "id_hash": 400269908265697585,
      "content_hash": 400269908265697585,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-y-yast.adoc:5, modules/installation-and-upgrade/pages/server-y-zypper.adoc:4",
      "context": "",
      "note": "type: Plain text",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1144,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 13,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184983/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186546,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=858e0b5c60748131",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186546/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.733799Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "Launch the {yast} online migration tool:"
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Spusťte nástroj {yast} pro online migraci:"
      ],
      "id_hash": -4209813786075023175,
      "content_hash": -4209813786075023175,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-y-yast.adoc:7",
      "context": "",
      "note": "type: Plain text",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1145,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 6,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184984/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186547,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=4593bcaa8674b8b9",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186547/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.736708Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "yast2 migration\n"
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "yast2 migration\n"
      ],
      "id_hash": 5783275642178590286,
      "content_hash": 5783275642178590286,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-y-yast.adoc:8",
      "context": "",
      "note": "type: delimited block -",
      "flags": "no-wrap",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1146,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": true,
      "num_words": 2,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184985/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186548,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=d042528e3239564e",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186548/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.739286Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "If there are older updates available, {yast} will notify you and ask to install them first. You must install all package updates before performing the migration. For more information, see xref:installation-and-upgrade:server-z.adoc[]."
      ],
      "previous_source": "If there are older updates available, {yast} will notify you and ask to install them first. You must install all package updates before performing the migration. For more information, see xref:upgrade:server-z.adoc[].",
      "target": [
        "Jsou-li k dispozici starší aktualizace, {yast} vás upozorní a požádá o jejich instalaci. Před provedením migrace musíte nainstalovat aktualizace všech balíčků. Další informace viz xref:upgrade:server-z.adoc[]."
      ],
      "id_hash": -5494845441285234225,
      "content_hash": -5494845441285234225,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-y-yast.adoc:9",
      "context": "",
      "note": "type: Plain text",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 10,
      "fuzzy": true,
      "translated": false,
      "approved": false,
      "position": 1147,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 31,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184986/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186549,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=33be632f2084e1cf",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186549/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.742491Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "{yast} will show the possible migration targets with detailed summaries."
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Program {yast} zobrazí možné cíle migrace s podrobnými souhrny."
      ],
      "id_hash": 5942052395987238003,
      "content_hash": 5942052395987238003,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-y-yast.adoc:10",
      "context": "",
      "note": " I've removed the graphical option, because we tell people to use a text console. LKB 2019-08-21\ntype: Plain text",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1148,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 10,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184987/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186550,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=d276692bfb93fc73",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186550/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.745444Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "Select the appropriate target, and follow the prompts to complete the migration."
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Vyberte příslušný cíl a dokončete migraci podle pokynů."
      ],
      "id_hash": -5494353429438384343,
      "content_hash": -5494353429438384343,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-y-yast.adoc:11, modules/installation-and-upgrade/pages/server-y-zypper.adoc:9",
      "context": "",
      "note": "type: Plain text",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1149,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 12,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184988/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186551,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=33c022aa8fe03729",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186551/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.747953Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "Reboot the server."
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Restartujte server."
      ],
      "id_hash": -5677126950977435496,
      "content_hash": -5677126950977435496,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-y-yast.adoc:12, modules/installation-and-upgrade/pages/server-y-zypper.adoc:10",
      "context": "",
      "note": "type: Plain text",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1150,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 3,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184989/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186552,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=3136cb1de6318898",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186552/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.750459Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "When rebooted the {productname} spacewalk services are not running until you have migrated the PostgreSQL database to version{nbsp}14."
      ],
      "previous_source": "When rebooted the {productname} spacewalk services are not running until you have migrated the PostgreSQL database to version{nbsp}13.",
      "target": [
        "Po restartu {productname} služby SpaceWalk neběží, dokud neprovedete migraci databáze PostgreSQL na verzi{nbsp}13."
      ],
      "id_hash": -2787204829531672528,
      "content_hash": -2787204829531672528,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-y-yast.adoc:13, modules/installation-and-upgrade/pages/server-y-zypper.adoc:11",
      "context": "",
      "note": "type: Plain text",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 10,
      "fuzzy": true,
      "translated": false,
      "approved": false,
      "position": 1151,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 18,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184990/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186553,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=5951dbf98b82f030",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186553/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.752884Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "Log in on the text console as root. If you are upgrading from 4.1 or 4.2 to 4.3, run the database migration script:"
      ],
      "previous_source": "Log in on the text console as root. If you are upgrading from 4.0 or 4.1 to 4.2, run the database migration script:",
      "target": [
        "Přihlaste se v textové konzole jako root. Upgradujete-li z 4.0 nebo 4.1 na 4.2, spusťte skript pro migraci databáze:"
      ],
      "id_hash": -660783750409882176,
      "content_hash": -660783750409882176,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-y-yast.adoc:14, modules/installation-and-upgrade/pages/server-y-zypper.adoc:12",
      "context": "",
      "note": "type: Plain text",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 10,
      "fuzzy": true,
      "translated": false,
      "approved": false,
      "position": 1152,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 23,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184991/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186554,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=76d46cae1377f5c0",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186554/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.755679Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "Ensure the spacewalk services are running:"
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Zajistěte, aby byly spuštěny služby spacewalk:"
      ],
      "id_hash": 4432061140812076584,
      "content_hash": 4432061140812076584,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-y-yast.adoc:16, modules/installation-and-upgrade/pages/server-y-zypper.adoc:14",
      "context": "",
      "note": "type: Plain text",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1153,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 6,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184992/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186555,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=bd81d82020ea9628",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186555/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.758437Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "[command]``spacewalk-schema-upgrade`` is not needed anymore. It will be run during [command]``spacewalk-service start`` automatically."
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "[command]``spacewalk-schema-upgrade`` již není potřeba. Spustí se automaticky při [command]``spacewalk-service start``."
      ],
      "id_hash": 1895892160983645372,
      "content_hash": 1895892160983645372,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-y-yast.adoc:18",
      "context": "",
      "note": "type: delimited block =",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1154,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 13,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184993/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186556,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=9a4f8fe023e0bcbc",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186556/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.760855Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "During the upgrade, {yast} will install all recommended packages. This can significantly increase the installation size of the system. To only install required packages, open the [path]``/etc/zypp/zypp.conf`` configuration file and set these variables:"
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Během upgradu nainstaluje {yast} všechny doporučené balíčky. To může výrazně zvýšit velikost instalace systému. Chcete-li nainstalovat pouze nezbytné balíčky, otevřete konfigurační soubor [path]``/etc/zypp/zypp.conf`` a nastavte tyto proměnné:"
      ],
      "id_hash": 3564056505591019489,
      "content_hash": 3564056505591019489,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-y-yast.adoc:19",
      "context": "",
      "note": " Does this also apply if you use zypper? If yes, we must repeat this\n sentence below.\ntype: Plain text",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1155,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 33,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184994/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186557,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=b1761282372c37e1",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186557/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.763530Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "solver.onlyRequires = true\ninstallRecommends = false\n"
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "solver.onlyRequires = true\ninstallRecommends = false\n"
      ],
      "id_hash": -6347208454786483394,
      "content_hash": -6347208454786483394,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-y-yast.adoc:20",
      "context": "",
      "note": "type: delimited block -",
      "flags": "no-wrap",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1156,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": true,
      "num_words": 6,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184995/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186558,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=27ea2f8a11187b3e",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186558/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.766430Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "This changes the behavior of all future package operations."
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Tím se změní chování všech budoucích operací s balíčky."
      ],
      "id_hash": 7629688793667508641,
      "content_hash": 7629688793667508641,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-y-yast.adoc:21",
      "context": "",
      "note": "type: Plain text",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1157,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 9,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184996/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186559,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=e9e21988b55499a1",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186559/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.769769Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "Server - Minor version upgrade with ``zypper``"
      ],
      "previous_source": "Server - Minor Version Upgrade with Zypper",
      "target": [
        "Server - Upgrade menší verze pomocí Zypper"
      ],
      "id_hash": 597479542768917628,
      "content_hash": 597479542768917628,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-y-zypper.adoc:1",
      "context": "",
      "note": " FIXME: server-migrator.sh???\ntype: Title =",
      "flags": "no-wrap",
      "labels": [],
      "state": 10,
      "fuzzy": true,
      "translated": false,
      "approved": false,
      "position": 1158,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 7,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184997/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186560,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=884aac7a834ddc7c",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186560/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.772382Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "To perform the upgrade with Zypper, use the Zypper migration tool."
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Chcete-li provést upgrade pomocí Zypperu, použijte migrační nástroj Zypper."
      ],
      "id_hash": -2935475474530017675,
      "content_hash": -2935475474530017675,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-y-zypper.adoc:2",
      "context": "",
      "note": "type: Plain text",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1159,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 11,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184998/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186561,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=5743189bd5c45e75",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186561/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.774835Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "Procedure: Upgrading with ``zypper``"
      ],
      "previous_source": "Procedure: Upgrading with Zypper",
      "target": [
        "Postup: Upgrade pomocí Zypperu"
      ],
      "id_hash": -5283451228337428555,
      "content_hash": -5283451228337428555,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-y-zypper.adoc:3",
      "context": "",
      "note": " FIXME: Adjust version numbers\ntype: Block title",
      "flags": "no-wrap",
      "labels": [],
      "state": 10,
      "fuzzy": true,
      "translated": false,
      "approved": false,
      "position": 1160,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 4,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16184999/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186562,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=36ad6919cad8a7b5",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186562/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.777321Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "Launch the Zypper migration tool:"
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Spusťte migrační nástroj Zypper:"
      ],
      "id_hash": 6962939466332895593,
      "content_hash": 6962939466332895593,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-y-zypper.adoc:6",
      "context": "",
      "note": "type: Plain text",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1161,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 5,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16185000/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186563,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=e0a1548dab51f969",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186563/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.779791Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "zypper migration\n"
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "zypper migration\n"
      ],
      "id_hash": 7504743151796381048,
      "content_hash": 7504743151796381048,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-y-zypper.adoc:7",
      "context": "",
      "note": "type: delimited block -",
      "flags": "no-wrap",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1162,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": true,
      "num_words": 2,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16185001/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186564,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=e82634227d5e6578",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186564/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.782235Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "Zypper will show the possible migration targets with detailed summaries."
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Zypper ukáže možné cíle migrace s podrobnými souhrny."
      ],
      "id_hash": 6157297054041685068,
      "content_hash": 6157297054041685068,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-y-zypper.adoc:8",
      "context": "",
      "note": "type: Plain text",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1163,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 10,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16185002/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186565,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=d5731d0c42b6bc4c",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186565/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.785521Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "If the process fails, check these issues first:"
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Selže-li proces, zkontrolujte nejprve tyto problémy:"
      ],
      "id_hash": -7583277909769100081,
      "content_hash": -7583277909769100081,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-y-zypper.adoc:16",
      "context": "",
      "note": "type: Plain text",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1164,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 8,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16185003/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186566,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=16c2c8eb432564cf",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186566/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.787969Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "If Zypper does not have the migration tool available, install the [package]``zypper-migration-plugin`` package."
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Nemá-li Zypper nástroj pro migraci, nainstalujte balíček [package]``zypper-migration-plugin``."
      ],
      "id_hash": 3086418728194420792,
      "content_hash": 3086418728194420792,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-y-zypper.adoc:17",
      "context": "",
      "note": "type: Plain text",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1165,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 13,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16185004/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186567,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=aad5297b12243038",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186567/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.790430Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "If there are older updates available, Zypper will notify you and ask to install them first. You must install all updates before performing the upgrade."
      ],
      "previous_source": "If there are older updates available, {yast} will notify you and ask to install them first. You must install all package updates before performing the migration. For more information, see xref:upgrade:server-z.adoc[].",
      "target": [
        "Jsou-li k dispozici starší aktualizace, {yast} vás upozorní a požádá o jejich instalaci. Před provedením migrace musíte nainstalovat aktualizace všech balíčků. Další informace viz xref:upgrade:server-z.adoc[]."
      ],
      "id_hash": 455809640997356509,
      "content_hash": 455809640997356509,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-y-zypper.adoc:18",
      "context": "",
      "note": "type: Plain text",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 10,
      "fuzzy": true,
      "translated": false,
      "approved": false,
      "position": 1166,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 25,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16185005/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186568,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=86535c7418d883dd",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186568/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.793183Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "Server - Minor Version Upgrade (Y Upgrade)"
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Server - Upgrade menší verze (Upgrade Y)"
      ],
      "id_hash": -2064104545299052999,
      "content_hash": -2064104545299052999,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-y.adoc:1",
      "context": "",
      "note": "type: Title =",
      "flags": "no-wrap",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1167,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 7,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16185006/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186569,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=635ad3da262e4639",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186569/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.796049Z"
    },
    {
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?format=api",
      "source": [
        "You can upgrade {productname} to the next minor version using either the {yast} online migration tool or the Zypper command line tool. This is often referred to as a product migration, service pack migration, or SP migration. This procedure does not replace the server with an updated copy. It is an in-place upgrade."
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "{productname} můžete upgradovat na další menší verzi pomocí online migračního nástroje {yast} nebo nástroje příkazového řádku Zypper. Tento postup se často nazývá migrace produktu nebo migrace SP (Service Pack). Tento postup nenahrazuje server aktualizovanou kopií - je to upgrade na místě."
      ],
      "id_hash": 7024726622578798449,
      "content_hash": 7024726622578798449,
      "location": "modules/installation-and-upgrade/pages/server-y.adoc:2",
      "context": "",
      "note": "type: Plain text",
      "flags": "",
      "labels": [],
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1168,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 53,
      "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16185007/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16186570,
      "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/uyuni/docs-installation-and-upgrade-manager-43-mu-4313/cs/?checksum=e17cd7a50709ef71",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/16186570/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": "",
      "pending": false,
      "timestamp": "2024-06-06T14:15:53.798542Z"
    }
  ]
}