Context English Latvian
Name(org.kde.jovie.desktop) Jovie Jovie
Comment(org.kde.jovie.desktop) KDE Text To Speech Service KDE teksta izrunāšanas serviss
GenericName(org.kde.jovie.desktop) Text To Speech Service Teksta izrunāšanas serviss
Name(knetattach.desktop) KNetAttach KNetAttach
GenericName(knetattach.desktop) Network Folder Wizard Tīkla mapju vednis
Name(kfontview.desktop) KFontView KFontView
GenericName(kfontview.desktop) Font Viewer Fontu skatītājs
Name(kmenuedit.desktop) Menu Editor Izvēlnes redaktors
GenericName(kdesystemsettings.desktop) KDE System Settings KDE sistēmas iestatījumi
Name(kdesystemsettings.desktop) KDE System Settings KDE sistēmas iestatījumi
Name(klipper.desktop) Klipper Klipper
GenericName(klipper.desktop) Clipboard Tool Starpliktuves rīks
Comment(klipper.desktop) A cut & paste history utility Izgriešanas un ielīmēšanas vēstures rīks
GenericName(systemsettings.desktop) Configure KDE 4 Applications Sistēmas iestatījumi
Name(systemsettings.desktop) Configure KDE 4 Applications Sistēmas iestatījumi
Name(krandrtray.desktop) KRandRTray KRandRTray
GenericName(krandrtray.desktop) Screen Resize & Rotate Ekrāna izmērs un rotācija
Comment(krandrtray.desktop) A panel applet for resizing and reorientating X screens. Paneļa aplets ekrāna izmēra mainīšanai un rotēšanai.
Name(kinfocenter.desktop) KInfoCenter KInfoCenter
GenericName(kinfocenter.desktop) Info Center Informācijas centrs