English Latvian
Workspace: Darba vide:
Warning: Uzmanību:
Kill Client: Nogalināt klientu: